6 Απριλίου 2009

Το μέλλον της έκτασης Καμπά δεν είναι διαχειριστικό ζήτημα. Είναι βαθύτατα πολιτικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής

Η υπόθεση του κτήματος Καμπά στη Παλλήνη έχει τις ρίζες της στο βάθος του χρόνου, ξεκινώντας α­πό το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, όταν ε­ταιρεία συμφερόντων του κ. Μπόμπολα, αγόρασε την έκταση που ήταν χαρακτηρισμένη ως αγροτική γη. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει. Η χάραξη της Ατ­τικής οδού που δεν επηρέασε στο ακέραιο το κτή­μα, η δημιουργία εξόδου λίγα μέτρα δίπλα καθώς και σταθμού του Μετρό και του Προαστιακού Σιδη­ροδρόμου, έδειχναν ότι όλα οδηγούν στη εφαρμογή ενός πρωτόγνωρου σχεδίου για όλη τη περιοχή, ε­νός σχεδίου που θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της. Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή της Παλλήνης και η Πολιτεία σε νομαρχιακό και κεντρικό επίπεδο δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσε­ων και να διεκδικήσουν αυτά που προστάζει το συμ­φέρον των πολιτών της Παλλήνης και των Μεσογεί­ων.


Η σπασμωδική αντίδραση που εκδηλώθηκε με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης το 2007 ενάντια στο σχέδιο της εταιρείας ΒΕϋδ για την ανέγερση εμπορικού κέντρου μέσω της διαδικασία των ΠΟΑΠΔ (Περιοχές Οργανωμέ­νης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων), ε­νός νόμου δηλαδή που θέλει την τελική έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έφερε ουσιαστικά τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς δόθηκε στην εταιρεία η δυνα­τότητα να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση με­τά από διαπραγματεύσεις επί των σημείων διαφωνί­ας αναιρώντας ουσιαστικά το σκεπτικό της απόφα­σης. Από τότε και εν μέσω χορηγιών από πλευράς REDS προς τον Δήμο Παλλήνης και ενός ιδιότυπου παζαριού, η στάση της συμπολίτευσης άλλαξε το 2008 και πλέον αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, η ψη­φοφορία για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.


Το μέλλον της έκτασης Καμπά δεν είναι άλλο ένα διαχειριστικό και γραφειοκρατικό ζήτημα. Είναι βα­θύτατα πολιτικό και έτσι μόνο μπορεί να αντιμετωπι­στεί. Με αφυδατωμένες πολιτικά αποφάσεις και α­νακοινώσεις, το μόνο που καταφέρνουν οι υπεύθυ­νοι είναι να ρίχνουν νερό στον μύλο της REDS.


Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνέπειες αυτού του εγχειρήματος τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό. Τα δολώματα που ρίχνει η εταιρεία μι­λώντας για βιολογικό καθαρισμό στις Εργατικές Κα­τοικίες, για αυξημένα δημοτικά έσοδα και για τις χι­λιάδες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά καπνός για να θολώσει το τοπίο και να διαρρήξει το κοινωνικό μέτωπο αποφεύ­γοντας ταυτόχρονα να μας παρουσιάσει μελέτη πρόβλεψης για τις συνέπειες στις μικρομεσαίες επι­χειρήσεις και εν γένει για την περαιτέρω μείωση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.


Απευθυνόμαστε στα αδέλφια μας, τους συμμα­θητές μας, τους συμφοιτητές μας τους φίλους μας, ζητώντας τους να αρθρώσουν φωνή διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για όσα σχεδιάζονται να γίνουν στη περιοχή μας χωρίς εμάς, για εμάς.


Δεν είμαστε η γε­νιά του Mall και των Mc. Donalds και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας βάζει αυτή τη ταμπέλα. Είμαστε τα παιδιά και οι μαθητές του Νίκου Τεμπονέρα, οι συμμαθητές του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, οι "κουκουλοφόροι αλήτες" που αγωνίζονται για ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης, για το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, για μία δίκαιη κοινωνία.


Απευθυνόμαστε στους γονείς μας, τους παππού­δες μας, τους δασκάλους μας, απαιτώντας πλέον να προστατεύσουν εμάς τα παιδιά τους από τη υποθή­κευση του μέλλοντος μας. Εμπνευστήκαμε από ε­σάς στους δικούς σας αγώνες, ώρα λοιπόν να ε­μπνεύσουμε και εμείς εσάς.


Απευθυνόμαστε και ταυτόχρονα προειδοποιού­με, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, αυτούς που βρίσκονται σε λογική διαπραγμάτευσης συμμετέχοντας σε πο­λιτικά παζάρια για μικροπολιτικά οφέλη και συμπλέ­ουν με την εταιρεία, ότι οι εξελίξεις θα τους ξεπερά­σουν άμεσα και θα τεθούν στο περιθώριο από την ί­δια την κοινωνία.Τα ψεύτικα διλήμματα που θέτουν μεταξύ εφαρμογής της ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγ­χου), όπου ουσιαστικά δεν μπορεί να χτιστεί εμπορι­κό κέντρο παρά μόνο γραφεία και συνεργεία, και ΠΟΑΠΔ, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποπρο­σανατολίσουν τον κόσμο παίζοντας το παιχνίδι των μεγαλοεργολάβων.


Εμείς σε αυτά τα διλήμματα μεταξύ ευκταίου, ε­πιθυμητού και εφικτού απαντάμε ότι επειδή είμαστε ρεαλιστές, ζητάμε το αδύνατο:


να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το σχέδιο της εταιρείας και να παρθεί μια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση από τον ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, σύσ­σωμη τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση, να κα­ταγγείλει το σχέδιο της REDS σε πολιτική και ιδεο­λογική βάση και όχι ως αποτέλεσμα διαχειριστικής και γραφειοκρατικής προσέγγισης και να αποσυρθεί άμεσα η Δημοτική Αρχή από τις διαπραγματεύσεις.. Παράλληλα καλούμε το Νομαρχιακό Συμβούλιο να απορρίψει τη ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ­λοντικών Επιπτώσεων που είναι απαραίτητη για την διαδικασία χορήγησης άδειας στο έργο) και να στεί­λει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Υπουργό της "κουρασμένης" κυβέρνησης του κ. Καραμανλή ότι ο περαιτέρω "βιασμός" της περιοχής της Παλλήνης και των Μεσογείων, δεν θα γίνει ανεκτός από τους πολί­τες.

Καλούμε τον λαό των Μεσογείων σε συστράτευση και αγωνιστική επαγρύπνηση.


Δεν είμαστε ούτε στο παρά πέντε ούτε στο και πέντε της λήψης των αποφάσεων. Είμαστε ΑΚΡΙΒΩΣ στην ώρα της ευθύ­νης, της δράσης και του αγώνα.


Δεν θα είμαστε η γενιά που θα ζήσει χειρότερα από τη προηγούμενη.


Ακολουθεί η Ανακοίνωση του κ. Ν. Βλασσόπουλου από τον Δημ. Συνδυασμό

" Προοδευτική Αγωνιστική Κίνηση Παλλήνης"

Οι Ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "ΝΕΟΛΟΓΟΣ" της 3ης Απριλίου 2009.


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers