25 Δεκεμβρίου 2012

Φέτος, τα Χριστούγεννα θυμίζουν Παπαδιαμάντη.

«Γραίες» που κρυώνουν και με δυσκολία εξασφαλίζουν ένα πιάτο φαΐ και οικογένειες που θα γιορτάσουν με δανεικά ξαναγίνονται πρόσωπα της καθημερινότητας. Η ολική επαναφορά των αφηγήσεων του μεγάλου Σκιαθίτη.

Η διαμάχη για το έργο του Παπαδιαμάντη και αποσπάσματα από το έργο του με αναφορά στα κοινωνικά θέματα
Ο Παπαδιαμάντης, αν και οι παλαιότεροι κριτικοί (Παλαμάς, Ξενόπουλος κ.ά.) θα εξυμνήσουν το έργο του, δεν θα τύχει της ίδιας αποδοχής από τους νεότερους.

Η σχολή των Κ.Θ. Δημαρά και Π. Μουλλά θα μειώσει την αξία του, καθώς θα θεωρήσει ότι πρόκειται για λαογραφικά ηθικά κείμενα χωρίς ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, ενώ του προσάπτει προχειρότητα και αναχρονιστικές τάσεις στη γλώσσα. Από την άλλη σκοπιά, οι αμύντορες της Ορθοδοξίας τον θεωρούν εκπρόσωπό τους, μη αναγνωρίζοντας καμία άλλη πτυχή στο έργο του.

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη δίχασε επίσης την κριτική. Ο Κ. Χατζόπουλος και ο Α. Τερζάκης τη βρήκαν σχολαστική και προβληματική, ενώ τη θαύμασαν ο Τ. Αγρας, ο Ελύτης, ο Ζ. Λορεντζάτος κ.ά.
Νεότεροι μελετητές αλλά και συγγραφείς που τον αγαπούν έχουν αναδείξει πλείστες όσες όψεις του συγγραφέα.

Ανέδειξαν τον κοινωνικό Παπαδιαμάντη, αυτόν που στηλιτεύει :
την αδικία, τους πολιτικάντηδες, την παραδοσιακή θέση της γυναίκας που την «πουλάνε» μέσω του γάμου, είναι υπέρ του πολιτικού γάμου,

Τον χιουμορίστα Παπαδιαμάντη, με την ειρωνεία και τον σαρκασμό για να υποβάλλει σε οξύτατη κριτική πολλές καταστάσεις της εποχής,
Τον ερωτικό Παπαδιαμάντη, με τις ποιητικές, αισθησιακές εικόνες των αβάσταχτων ερώτων.
Τον ποιητή Παπαδιαμάντη, με τη μαγεία των λέξεων και των φράσεων που χρησιμοποιεί.
Εφέτος γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον θάνατό ίσως έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη ολόπλευρα, να γοητευτούμε από τα κείμενά του, να τον τοποθετήσουμε ολόπλευρα στη λογοτεχνική εικόνα της χώρας μας.
Αποσπάσματα από το έργο του με αναφορά στα κοινωνικά θέματα :

«Η Μετανάστις»

Το πρώτο μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη που δημοσιεύτηκε στο «Νεολόγο» της Πόλης το 1879 – 1880. (Μέρος Πρώτον, Κεφάλαιον Α΄. Η Θεία μάστιξ). «Διότι προ της ενσκήψεως του δεινού, ο κληρικός ούτος έζει σχεδόν αφανής εν τη πόλει, και δεν ωμοίαζε προς τους σεβασμίους εκείνους ποιμενάρχας, οίτινες, αφού η φήμη των αρετών αυτών πληρώσει τας αιθούσας και τους θαλάμους εν καιρώ γαλήνης και ησυχίας, αποσύρονται κατά τας δυσχερείς περιστάσεις εις ευάερόν τι εξοχικόν μοναστήριον, ίνα προσευχηθώσιν εν σιγή υπέρ του ποιμνίου αυτών».

Και για τον πολιτικό γάμο έγραψε ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα «Χωρίς στεφάνι» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 24 Μαρτίου το 1896, μια ριζοσπαστική θέση, όχι μόνο για εκείνη την εποχή. Γράφει, λοιπόν:

«Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι.Χωρίς στεφάνι! Οπόσα τοιαύτα παραδείγματα!

Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσωμεν σήμερον. Ελλείψει όμως άλλης πρόνοιας, χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπείς προς εαυτούς και λογικοί, οφείλουσι να ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον».
Τους πολιτικούς και πολιτευτές περιποιείται ιδιαίτερα ο Παπαδιαμάντης στο μεγάλο διήγημά του (νουβέλλα) «Οι Χαλασοχώρηδες», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» το 1892. Αυτό πρέπει να το διαβάσει ολόκληρο κανείς για να έχει πληρέστερη εικόνα της εποχής εκείνης, και να κάνει τη σύγκριση με τη σημερινή. Θα παραθέσουμε, όμως, μερικά αποσπάσματα.
«Αυτός, όσους ψήφους επήρε, τους είχεν αγοράσει ακριβά. Όλους πληρωμένους. Έναν εκλογέα δεν άφησε απλήρωτον».

«Κατά την πρώτην σύνοδον (της Βουλής), ο Γεροντιάδης εφρόντισε να διορίσει εις μικράς ή μεγάλας θέσεις όλους τους ανεψιούς του, επτά τον αριθμόν, καθώς και δύο εξαδέλφους του και τρεις δεύτερους εξαδέλφους του, ως και δύο κουμπάρους, και τον υιόν της κουμπάρας του και τον αδελφόν της υπηρέτριάς του, και άλλους».

«Εφθόνει δε και τον Μανόλην τον Πολύχρονον, όστις ήξευρε τον τρόπον, υποσχόμενος εις τον ένα διορισμόν, εις τον άλλον σύνταξιν, εις τον τρίτον αισίαν έκβασιν της δίκης, να ευρίσκει απλήρωτους εκλογείς».

«Δεν υπήρξε βοσκός, όστις να μη διωρίσθη τελωνοφύλαξ, ούτε αγρότης, όστις να μη προεχειρίσθη εις υγειονομοσταθμάρχην. Τότε είδομεν πρώτην φοράν κι εδώ εις την νήσον λιμενάρχην φουστανελλάν».

«Τώρα, ποίος προστάτης, ποίος πολιτευόμενος, ποίος βουλευτής είναι ιπποτικότερος; Εκείνος, όστις εκ του ιδίου ταμείου αγοράζει τας ψήφους των εκλογέων, ή εκείνος, όστις τας αγοράζει εκ του δημοσίου θησαυρού ;»

«Δια να επιθυμήσης τούτο, (να γίνεις βουλευτής) σημείωσε, πρέπει να είσαι χορτάτος. Η φιλοδοξία είναι η νόσος των χορτάτων, η λαιμαργία είναι των πεινασμένων το νόσημα».

Και για την αστυνομία έχει να πει δύο λόγια ο Παπαδιαμάντης. Στο διήγημα «Ο ξεπεσμένος δερβίσης», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις» την 18 Γενάρη 1896, παρουσιάζει έναν αστυνομικό να συμβουλεύει ένα νεώτερο συνάδελφό του, λέγοντας: «Όταν βλέπεις καυγά, να τρέχεις από το πλαγινό σοκάκι, να αργοπορείς, ως που να περάσει η φούρια, και τότε να παρουσιάζεσαι.

Και άλλην συμβουλήν του έδωκε.

Στον καυγά, πάντοτε να βλέπεις ποιος είναι δυνατότερος και να φυλάγεσαι. Να μαλώνεις τον πιο αδύνατο, να του τραβάς κι ένα χαστούκι, και να επαναφέρεις την τάξιν. Έτσι θα βγαίνεις λάδι».
Για τη διαγωγή της νεολαίας ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα «Τα μαύρα κούτσουρα», που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, στο περιοδικό «Καλλιτέχνης» το 1912, γράφει: «…οι νέοι τούτου του καιρού άλλαξαν πλέον τα φερσίματά τους και τη διαγωγή τους. Όσοι μας έρχονται από τις Βλαχίες κι από άλλα μέρη, έμαθαν εκεί άλλα καμώματα, κι άλλους τρόπους, κι αυτά τα καμώματα τα μαθαίνουν και στους άλλους συνομηλίκους τους, τους εδώ. Τι τα θέλετε; Αυτό είναι πράμα που κολλάει σαν ψώρα. Μια ψιλή σκέπη, μια τσίπα, είναι όλη του ανθρώπου η ντροπή. Άμα πάει η τσίπα, πάει πλέον ηθική και γνώση». Το διαχρονικό παράπονο των μεγαλυτέρων από τους νεώτερους.
Και για την αγωγή των νέων από τους μεγαλύτερους λέει: «…φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν του, τον οποίον ο προκομμένος θείος του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι γονείς ακόμη πράττουν εις τα «κατώτερα στρώματα», πως να μουντζώνει, να βρίζει, να βλασφημεί και να κατεβάζει κάτω Σταυρούς, Παναγίες, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα». («Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη» Χριστουγεννιάτικη «Ακρόπολη» του 1896).

Στο ίδιο διήγημα γράφει και για την ακρίβεια. «Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ δουλεύω, ο γιος μου δουλεύει, το κορίτσι πάει στη μοδίστρα. Και μ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε τα νοίκια της κυρα-Στρατίνας. Δουλεύουμε για την σπιτονοικοκυρά, δουλεύουμε για τον μπακάλη, για τον μανάβη, για τον τσαγκάρη, για τον έμπορο. Η κόρη θέλει το λούσο της, ο νέος θέλει το καφενείο του, το ρούχο του, το γλέντι του. Ύστερα, κάμε προκοπή».
Ο Παπαδιαμάντης έγραψε για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή. Η σύγκριση των κοινωνικών συνθηκών της εποχής του Παπαδιαμάντη με τις σημερινές δείχνει πόσο επίκαιρο παραμένει το έργο του.

11 Δεκεμβρίου 2012

Οι κάτοικοι της Αττικής αντιμέτωποι με τον κίνδυνο νέων αυξήσεων στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού από την αρχή του ερχόμενου έτους εξαιτίας των τεράστιων ποσών που χρωστούν στην ΕΥΔΑΠ Δημόσιο και Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Η Ομοσπονδία εργαζομένων υποστηρίζει ότι τα χρέη προς την ΕΥΔΑΠ αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ
Η Ομοσπονδία εργαζομένων υποστηρίζει ότι τα χρέη προς την ΕΥΔΑΠ αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ
Χωρίς τις προσαυξήσεις, το ποσό φθάνει τα 522 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 222 εκατομμύρια ευρώ περίπου προέρχονται από τους δήμους. Πρόκειται για χρέη πολλών ετών, τα οποία συνεχώς διογκώνονται. Αν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα η ΕΥΔΑΠ κινδυνεύει να βουλιάξει και θα αναγκαστεί να αυξήσει κατά πολύ την τιμή του νερού, δήλωσε στο «Εθνος» ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Στέλιος Σταυρίδης.

Η ΕΥΔΑΠ διεκδικεί χρήματα από έργα που έχουν γίνει στο παρελθόν, κατά το διάστημα 2000-2008 και 2009-2010, τα οποία υπολογίζονται στα 360 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από καταναλώσεις νερού που δεν έχουν πληρωθεί από το Δημόσιο και από τους δήμους της Αττικής, οι οποίοι αγοράζουν το νερό από την ΕΥΔΑΠ αλλά δεν το πληρώνουν αν και εισπράττουν το αντίτιμο από τους δημότες τους.

Επιπλέον, τα χρέη των δήμων αυξάνονται κάθε μήνα κατά 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί εδώ πως υπάρχουν δήμοι της Αττικής που οφείλουν στην ΕΥΔΑΠ ποσά της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ (Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ομοσπονδίας Εργαζομένων, με τις προσαυξήσεις, το συνολικό ποσό που οφείλεται στην ΕΥΔΑΠ φθάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ).

Ερχονται αυξήσεις και στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ
Ο κ. Σταυρίδης επισημαίνει πως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό και διάλογο, καθώς οι σημερινές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες οικονομικά και για τους δήμους. Στόχος είναι, σε πρώτη φάση, να σταματήσει η συσσώρευση νέων χρεών. Ηδη έχουν σταλεί επιστολές σε όλους τους οφειλέτες, τους οποίους η εταιρεία ενημερώνει για τις προθέσεις της.
Διακανονισμός χρεών
  Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ πιστεύει πως υπάρχουν πολλοί τρόποι να εισπραχθούν τα οφειλόμενα, παραδείγματος χάριν κατασχέσεις ή διακοπή νερού. Επιπλέον είναι έτοιμο από το παρελθόν ένα αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο για τον διακανονισμό χρεών των ΟΤΑ που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και τώρα.

Η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί κάθε νόμιμο μέσο με πρακτικό αποτέλεσμα ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστούν υπέρογκες αυξήσεις για τη σωτηρία της εταιρείας. Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια έγιναν δύο αυξήσεις κατά 3% στα τιμολόγια νερού, το 2004 και το 2008, ενώ στα τέλη αποχέτευσης η αντίστοιχη αύξηση ήταν της τάξης του 5%.

Σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης Ο αγοραστής παίρνει και τις... οφειλές

Αν πωληθεί η ΕΥΔΑΠ, ο αγοραστής δικαιούται να λάβει μέσα σε 90 ημέρες τις μη αμφισβητούμενες οφειλές του Δημοσίου και των δήμων, αρκεί να κινήσει τις νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος επίτροπος για τη φορολογία και την καταπολέμηση της απάτης A. Semeta, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή σχετικά με τα χρέη του Δημοσίου και των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ. Για το θέμα έχουν ισχύ δύο οδηγίες της ΕΕ (οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία αντικαθίσταται από τη 16 Μαρτίου 2013 από την οδηγία 2011/7/ΕΕ), που προβλέπουν τη διαδικασία έκδοσης εκτελεστού τίτλου για τον πιστωτή προκειμένου να εισπράξει μη αμφισβητούμενες οφειλές. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «τραγελαφική κατάσταση» που δημιουργείται με την ΕΥΔΑΠ, «που ενώ ετοιμάζονται να την πουλήσουν περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ο νέος αγοραστής, με το καλημέρα σας, θα απαιτήσει 522 εκατομμύρια και προσαυξήσεις που είναι βεβαιωμένες οφειλές».

Μανίνα Νικολοπούλου
ΠΗΓΗ 

2 Δεκεμβρίου 2012

Η “ΟΥΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ” είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε αυτούς που επιλέγουν να παλεύουν.


Τον Μάιο του 2011, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο ξεπούλημα της χώρας, των εργασιακών δικαιωμάτων, και της ζωής τους σε (και…από) διεφθαρμένες ντόπιες ελίτ και ξένα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα.

Εντός ολίγων ημερών έστησαν μια κατασκήνωση διαμαρτυρίας, βασισμένη πάνω στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοβοήθειας, ζώντας μια στιγμή ουτοπίας εν μέσω μιας καταστροφικής οικονομικής, πολιτικής, και κοινωνικής κρίσης. Στις 28-29 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για την αποδοχή ή μη περαιτέρω μέτρων λιτότητας, το κράτος τελικά αντέδρασε με ωμή βία, διώχνοντας τους διαδηλωτές από την πλατεία και διαλύοντας το κοινωνικό τους πείραμα.
Ένα χρόνο αργότερα, ο Jérôme Roos και ο Λεωνίδας Οικονομάκης — υποψήφιοι διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) και αρθρογράφοι στο   ROARMAG.org — επέστρεψαν στην Αθήνα για να μιλήσουν με ακτιβιστές του κινήματος και της κατάληψης της Πλατείας Συντάγματος, καθώς και με τον ήρωα της αντίστασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Μανόλη Γλέζο.  Ακολουθεί μια δραματική απεικόνιση μιας χώρας στο χείλος της κατάρρευσης, και των ανθρώπων που επιλέγουν να παλεύουν για να χτίσουν ένα καινούριο κόσμο στα συντρίμμια του παλιού.

Η Ουτοπία στον Ορίζοντα πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική συνδρομή της Ομάδας Πολυμέσων της Πλατείας Συντάγματος, η οποία μας παρείχε πρόσβαση σε ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ανάλυσης από τις ημέρες κατάληψης της Πλατείας καθώς και από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων με τα ΜΑT. 
 Η Ουτοπία στον Ορίζοντα είναι ένα ντοκιμαντέρ του Jérôme Roos, του Andrés Cornejo και του Λεωνίδα Οικονομάκη, αφιερωμένο σε αυτούς που επιλέγουν να παλεύουν.

 Η “ΟΥΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ” Πραγματοποιήθηκε από το:
Reflections on a Revolution
(ROARMAG.org)

Ολοκληρώθηκε χάρη στην:
Ομάδα Πολυμέσων Πλατείας Συντάγματος
(RealDemGr)

Μια παραγωγή των:
Descuadro Producciones
(DESCUADRO.com)

Συνεντεύξεις:
Μαρία Κανελλοπούλου
Δημήτρης Τιμπίλης
Νίκη Δημητριάδη
Μανόλης Γλέζος
Σκηνοθεσία:
Jérôme Roos
Λεωνίδας Οικονομάκης

Παραγωγή:
Jérôme Roos
Andrés Cornejo
Βοηθός Παραγωγής:
Tamara Van Der Putten

Επιμέλεια:
Andrés Cornejo
Ηχητική Επιμέλεια:
Benjamin Schimpke
Μίξη και επιπλέον μουσική:
OddOne Studio

Αρχειακό Υλικό:
Ομάδα Πολυμέσων Πλατείας Συντάγματος

Σενάριο:
Jérôme Roos
Andrés Cornejo
Λεωνίδας Οικονομάκης

Μετάφραση:
Λεωνίδας Οικονομάκης
Γιώργος Γκούμας
Μαρία Παφίλη
Tamara Van Der Putten
Santiago Carrión
Pedro Noel

Μουσική:
Μαρία Κανελλοπούλου (σοπράνο)- “Άστρον Ουράνιον”
Μαρία Κανελλοπούλου (σοπράνο)- ‘Pace Pace Mio Dio’
Νικόλας Άσιμος- “Δεν πα να μας χτυπάν”

Ειδικές ευχαριστίες στους:
Χρήστος Στάϊκος
Μάνος Cizek
Geoff Arbourne
Μανόλης Φοινικιανάκης
Νικόλας Λεβεντάκης
Μπούμπα Δημητροκάλη
Felipe Maqui
Gorka Molero
Σταυρής Χατζηβασιλείου
Tamara Van Der Putten
Ike Krijnen

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στις 19.00. Αμφιθέατρο Δήμου Μαρκοπούλου 
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Δ. Σ. του «Διαλεκτικού Ομίλου Μαρκοπούλου» και το «Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» σας προσκαλούν την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Μαρκοπούλου στην εκδήλωση με θέμα:

«ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ».

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.    Η Πρόεδρος                                                               Η Διευθύντρια
  και το Δ.Σ. του                                              του Ε.Κ.Τ. & Π.
Δ.Ο. Μαρκοπούλου                                        κ. ΒΑΣΩ ΚΙΟΥΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αντωνίου Κιμπιζή 5, Κορωπί Τηλ/Fax.: 210 6020026
http://www.ektp.gr   e-mail: vakiousi@otenet.grΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Μιράντα Γεωργάκη
πτυχιούχος Ελληνικής
Φιλολογίας Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατερίνα Αδάμ
πτυχιούχος Ελληνικού
Πολιτισμού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου-
Μουσικός (ΤΕ)
Μαριλένα Γύπαρη
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας
Εκπαίδευσης, πτυχιούχος
Γαλλικής Φιλολογίας και
Πολιτισμού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers