27 Φεβρουαρίου 2008

Η Πολεοδομία βάζει φρένο στην ανέγερση του νέου κολοσσιαίου νοσοκομείου στην περιοχή της Κάντζας.

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νότιου Τομέα, Τμήμα Τ.Π. & Π.Ε. Μαρκοπούλου από τις 15/2/2008, με αρ. πρωτ. 2299/08 δεν αφήνει ερωτηματικά ως προς το σκεπτικό της απόφασης ανάκλησης της οικοδομικής άδειας 1223/2004. Η απόφαση αφορά στην ανέγερση της Γενικής ιδιωτικής κλινικής με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι» της ΕUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. στην θέση Παλαιοκίτσι Παιανίας. Δημιουργεί ωστόσο νέα ερωτηματικά για το πως η ίδια Υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας με τόσες σοβαρές ελλείψεις.

Η απόφαση ανάκλησης καταλήγει αναφέροντας,

Και επειδή διαπιστώθηκε ότι:

Α. Την 30-6-2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν υπήρχε απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο έργο, ενώ αυτή αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας 1223/2004 ανέγερσης της Γενικής ιδιωτικής κλινικής σύμφωνα με την διάταση της «αρ. 1γ του άρθρου 4 τον Ν.301 0/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-2002) και όπως τούτο προκύπτει από τα σχετικά 15,16,17 και 18 του σκεπτικού της παρούσης.


Β. Την 30-6-2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν είχαν κατατεθεί στην ντηρεσία οι οριστικές μελέτες του έργου, εγκεκριμένες και θεωρημένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, συμφώνα με τις διατάξεις των Π. Δ/των 247/91 και 517/91.

Γ. Την 30-6-2004 «που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1 223/2004 δεν υπήρχε η οριστική έγκριση της ενεργητικής πυροπροστασίας του έργου, όπως προκύπτει τούτο από το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κωπίας με αρ. πρωτ, 6187 Φ.701 .25/104/16-1 -2004 (έγκριση μεταγενέστερη).

Δ. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σχετικά 2 1 και 22 του σκεπτικού της παρούσης, που αποτελούν απαραίτητες εγκρίσεις, που έπρεπε να συνοδεύουν την αίτηση υποβολής της οικοδομικής άδειας (αρ. πρωτ. 2522/24-2-03), εκδόθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της άδειας.

Ε. Η οικοδομική άδεια 1 223/2004 εκδόθηκε με διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Π.Δ/τος 6-3-03 (ΦΕΚ 199Δ), πλην όμως ο φάκελος που υποβλήθηκε στις 24-2-03, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα σχετικά 19 και 20 του σκεπτικού της παρούσης δεν ήταν πλήρης ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα της έκδοσης της οικοδομικής άδειας με τις προισχύουσες διατάξεις.

Για τους λόγους αυτούς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την οικοδομική άδεια 1223/2004 ανέγερσης της Γενικής ιδιωτικής κλινικής με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι» της ΕUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. στην θέση Παλαιοκίτσι Παιανίας.Έπαυσαν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου Ιατρικού Αθηνών στην περιοχή της Παλλήνης μετά την ανάκληση της άδειας από την Πολεοδομία Μαρκόπουλου.

Οι εργασίες αφορούσαν τη δημιουργία νέας ιδιωτικής μονάδας υγείας στην έκταση 120.000 τ.μ. που διαθέτει η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών στα όρια της Παλλήνης με την Παιανία απέναντι από το Λάτσειο Εκπαιδευτήριο.

Σημειώνεται ότι είχαν ήδη ξεκινήσει η χωματουργικές εργασίες για την ανέγερση νέου μεγάλου νοσοκομείου που σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να δημιουργηθούν δύο κλινικές μια μαιευτική και μια γενική.

Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας από την Πολεοδομία Μαρκόπουλου ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του Δημάρχου Παλλήνης μετά από διαμαρτυρίες δύο τοπικών εξωραϊστικών συλλόγων.

Η περιοχή είναι στο όριο με το Δήμο Παιανίας όμως κατασκευή επηρεάζει το Δήμο Παλλήνης. Στις 12/2 ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντάς έστειλε επιστολή στο Νομάρχη Αν. Αττικής κ. Κουρή ο οποίος αυθημερόν έστειλε ανάλογη επιστολή στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου και ακολούθησε η ανάκληση της άδειας.

«Αναζητήσαμε την άδειά τους και διαπιστώσαμε ότι είχε σοβαρές ελλείψεις. Δεν είχε κατατεθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είχε εγκριθεί. Επίσης σύμφωνα με το διάταγμα ΖΟΕ των Μεσογείων ολόκληρη η περιοχή είχε χαρακτηριστεί Β3 δηλαδή Αττικό Πάρκο και προσφέρεται για χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού.

Η άδεια που διέθετε η εταιρεία ήταν από το 2004 ενώ προϋπήρχε το Διάταγμα από το Μάρτιο του 2003» επισημαίνει στην «H on Line ο δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντάς.

«Επίσης η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό δασική και κόπηκαν πεύκα και σκίνα σε έκταση όπως υπολογίζουμε 20-25 στρέμματα» συμπληρώνει ο Δήμαρχος για να καταλήξει ότι «τώρα το δασαρχείο ο Διευθυντής Δασών πρέπει να εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού».

Μ. Πρωτονοταρίου

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ανακοίνωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (29.02.08)

με θέμα : Ανακλήθηκε η άδεια για το Ιατρικό Κέντρο - δικαίωση της τοπικής κοινωνίας


ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ


Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αθήνα, 28.2.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας

Θέμα: «Παράνομη οικοδομική δραστηριότητα καταστρέφει το περιβάλλον στην Παλλήνη»


Κύριοι Υπουργοί,

Την έντονη αντίδραση των κατοίκων της Παλλήνης έχει επισύρει η δράση κατασκευαστικής εταιρίας που ξεκίνησε την ανέγερση μεγάλου ιδιωτικού ιατρικού κέντρου σε έκταση της Παλλήνης που έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό Διάταγμα του 2003 ως Β3 Αττικό Πάρκο. Προ λίγων εβδομάδων συνεργεία αποψίλωσαν εκατοντάδες αυτοφυή δέντρα και ελαιόδεντρα σε πάνω από 100 στρέμματα, με σκοπό να ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής κτιρίου 60.000τμ. Μετά από έλεγχο όμως, η Πολεοδομία ζήτησε την ανάκληση της άδειας ανέγερσης που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2004, μεταξύ άλλων επειδή δεν είχαν ποτέ κατατεθεί βασικά έγγραφα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο έλειπαν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και οι οριστικές μελέτες εγκεκριμένες και θεωρημένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας! Επισημαίνουμε δε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε διαθέτει βασικές υποδομές για την εξυπηρέτηση τέτοιων έργων, όπως είναι το αποχετευτικό δίκτυο και ένα επαρκές τοπικό οδικό δίκτυο.
Επειδή από τα παραπάνω δικαιολογείται η ανησυχία των πολιτών της Παλλήνης μπροστά στην παραβίαση των νόμιμων και των βιώσιμων όρων δόμησης αλλά και η αγανάκτησή του για τη μαζική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σήμερα που η Αττική πασχίζει για λίγο πράσινο,

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:
- Πώς εκδόθηκε οικοδομική άδεια για νοσοκομείο 60.000 τμ στην Παλλήνη χωρίς να έχει δοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων και χωρίς να έχουν κατατεθεί οριστικές μελέτες θεωρημένες από το Υπουργείο Υγείας;
- Είχαν ποτέ κατατεθεί οι οριστικές μελέτες προς έγκριση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας;
- Είναι σύμφωνη η όλη διαδικασία με την κοινοτική οδηγία 2003/35/ΕΚ/26.05.2003 (σύμβαση του Aarhus) καθώς και με το Ν.3422/2005;
- Θεωρείτε ότι θα ήταν βιώσιμη μια τέτοια δραστηριότητα σε περιοχή χωρίς αποχετευτικό δίκτυο και με περιορισμένο οδικό δίκτυο;
- Πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το θέμα και τι προβλέπεται να γίνει στο άμεσο και μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον;
- Τίνος ευθύνη είναι η ανάπλαση του κατεστραμμένου φυσικού χώρου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου


23 Φεβρουαρίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ22 Φεβρουαρίου 2008

Μπαράζ ερωτήσεων Βουλευτών Αττικής για το ξεπούλημα του λόφου Λεβίδη.

Ντίνος Βρεττός

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Περιφέρειας Αττικής

22 Φεβρουαρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Πώληση Λόφου Λεβίδη στην Παλλήνη


Ο τελευταίος χώρος πρασίνου στα Μεσόγεια βρίσκεται στην διαδικασία πώλησης. Ο Λόφος Λεβίδη, ένας χώρος 80 περίπου στρεμμάτων, μέσα στο Κέντρο της Παλλήνης, πλησίον της Αττικής Οδού, μια όαση πρασίνου για την περιοχή, βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών από το 1991.

Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Αττικής, του οποίου η γνωμοδότηση είναι υποχρεωτική, στην διαδικασία μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους, δεν άσκησε το δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ του Δημοσίου, ένα βήμα το οποίο θα ήταν σημαντικό στην κατεύθυνση απόκτησης του Λόφου Λεβίδη από τον Δήμο Παλλήνης και απόδοσης του στους κατοίκους της περιοχής. Εξίσου σημαντικό, είναι ότι ο Δήμος Παλλήνης δεν ενημερώθηκε για την διαδικασία.

Σε μια περίοδο που οι χώροι πρασίνου εκλείπουν από την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, που το χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της περιοχής είναι η παντελής έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού,


Ερωτάστε κύριοι Υπουργοί,

  • Προτίθεται το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει τον Λόφο Λεβίδη στον οικείο Δήμο και με ποια διαδικασία;
  • Θα ενημερώσει ο Περιφερειάρχης τον Δήμο Παλλήνης για την διαδικασία πώλησης;


Ο ερωτών βουλευτής

Ντίνος Βρεττός

21 Φεβρουαρίου 2008

Ξεπουλιέται ο λόφος «Λεβίδη» στην Παλλήνη

19/02/2008

Ερώτηση Θ.Λεβέντη προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών

Στα Μεσόγεια Αττικής, στην Παλλήνη υπάρχει το μοναδικό ενιαίο πευκόφυτο δασάκι 80 στρεμμάτων που απέμεινε μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή. Βρίσκεται μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης και είναι έκταση που ανήκει σε κατοίκους Παλλήνης, αλλά υπεξαιρέθηκε στη διάρκεια της Μεταξικής δικτατορίας προκειμένου ο αυλάρχης του τότε βασιλέως Παύλου ο Δ. Λεβίδης να κατασκευάσει την κατοικία του.

Ο συγκεκριμένος λόφος με τα χαλάσματα των κτιρίων στην κορυφή του είναι στην κατοχή ιδιωτών από το 1991 κατόπιν αγοραπωλησίας της εποχής. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Παλλήνης προσπαθεί να αποκτήσει το λόφο προκειμένου να διασωθεί η τελευταία όαση πρασίνου και να αποδοθεί ως κοινόχρηστος χώρος στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης του λόφου σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία και με αντίτιμο 6 εκ. €. Οι προσπάθειες απόκτησής του από το Δήμο φαίνεται να πέφτουν στο κενό καθώς ο Περιφερειάρχης Αττικής, η σύμφωνη γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας «περί του δικαιώματος προτιμήσεως του Δημοσίου» σε μεταβίβαση ιδιωτικών δασών δεν ενημέρωσε για τα σχέδια ξεπουλήματος ως όφειλε το Δήμο Παλλήνης όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Παλλήνης, όταν το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι μέτρα θα πάρει άμεσα ώστε το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τη Νομαρχία και το Δήμο, να αποκτήσει το Λόφο και να διατηρήσει ένα πάρκο για τους κατοίκους σε μια περιοχή που δυστυχώς τσιμεντοποιείται τα τελευταία χρόνια;

2. Γιατί ο Περιφερειάρχης δεν ενημέρωσε για τα σχέδια πώλησης του λόφου το Δήμο Παλλήνης ως όφειλε;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

19 Φεβρουαρίου 2008

Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στα Μεσόγεια

Ντίνος Βρεττός

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Περιφέρειας Αττικής

15 Φεβρουαρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Θέμα: Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στα Μεσόγεια

Την τελευταία περίοδο, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή των Μεσογείων, με μεγάλα έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η κατασκευή Εμπορικού Κέντρου στην Κάντζα Παλλήνης, Νοσοκομειακή Μονάδα στην Παιανία, Εκπτωτικό Εμπορικό Κέντρο στα Σπάτα, καθώς επίσης και μεγάλες κτιριακές επενδύσεις δημοσίων φορέων όπως η Εθνική Τράπεζα στον Γέρακα, το Διοικητικό Κέντρο της ΔΕΗ στην Παλλήνη, ενώ παράλληλα οι δημόσιοι χώροι πρασίνου διαρκώς μειώνονται.

Παράλληλα τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής καταδεικνύουν μια πληθυσμιακή υπερσυγκέντρωση στις περιοχές των Μεσογείων η οποία συνεπικουρείται από τα μεγάλα οδικά έργα που έγιναν στην περιοχή (Αττική Οδός) και την βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΕΤΡΟ, Προαστιακός).

Το σημαντικότερο προσδιοριστικό στοιχείο όμως της διαμορφούμενης κατάστασης στα Μεσόγεια είναι ότι όλα γίνονται χωρίς να έχει προηγηθεί ένα Στρατηγικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Αττικής, που θα έχει ως βασική παράμετρο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η ανοικοδόμησης συντελείται με αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις και η πρόβλεψη είναι πως το άναρχο μοντέλο ανάπτυξης του Λεκανοπεδίου Αττικής που εφαρμόσθηκε πριν από 30 περίπου χρόνια τείνει να επιβληθεί στα Μεσόγεια, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Αττική.

H έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ανάπτυξης στην Αττική έχει εντοπισθεί αρκετά χρόνια τώρα παρουσιάζοντας διαφορετικές εκφάνσεις,

όπως η έντονη χωροταξική ανισορροπία με εμφανή την οικιστική επιβάρυνση τοπικά, η έλλειψη κανόνων για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ανομοιογένεια των πολεοδομικών σχεδίων. Αυτό με την σειρά του, έχει οδηγήσει στην αδυναμία διατύπωσης και υποστήριξης με μέτρα πολιτικής στρατηγικού και μακροχρόνιου χαρακτήρα επιλογών για την περιοχή των Μεσογείων, καθώς επίσης δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων ή να προάγει την αειφόρο ανάπτυξη.

Επειδή πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει αυτή η μορφή ανάπτυξης, χωρίς πλαίσιο και κανόνες, και επειδή στόχος θα πρέπει να είναι ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον για όλους τους κατοίκους,


Ερωτάστε κύριε Υπουργέ,


Προτίθεστε να δημιουργήσετε ένα Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την περιοχή;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ντίνος Βρεττός

18 Φεβρουαρίου 2008

Μεγάλη κινητικότητα στην επένδυση μαμούθ στην περιοχή της Κάντζας που αφορά στην ανέγερση νέου κολοσσιαίου νοσοκομείου.

Μεγάλη κινητικότητα στην επένδυση μαμούθ στην περιοχή της Κάντζας που αφορά στην ανέγερση νέου κολοσσιαίου νοσοκομείου η δυναμικότητα του οποίου μπορεί και να φθάσει τις 1000 κλίνες (!!)


Ειδήσεις: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


του Χρήστου Κίτσιου

Επένδυση ”μαμούθ” επί του ιδιόκτητου ακινήτου της στην Παιανία έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιατρικό Αθηνών, προωθώντας την δημιουργία πρωτόγνωρων για τα ελληνικά δεδομένα νοσηλευτικών εγκαταστάσεων.

Παρ ότι η επένδυση έχει ήδη ξεκινήσει και διενεργούνται οι χωματουργικές εργασίες η διοίκηση της εταιρείας τηρεί σιγή ιχθύος για το θέμα. Αποτέλεσμα στην αγορά να κυκλοφορούν φήμες, που προς το παρόν παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, που κάνουν λόγο και ανέγερση νέου κολοσσιαίου νοσοκομείου η δυναμικότητα του οποίου μπορεί και να φθάσει τις 1000 κλίνες (!!)

Είναι πιθανόν ο χαρακτήρας της επένδυσης να ανακοινωθεί μαζί με το νέο επιχειρησιακό πλάνο της Ιατρικό Αθηνών μια και θα αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του και πιθανώς και το πλέον ηχηρό project που θα περιλαμβάνει για την ελληνική αγορά. Το νέο επιχειρησιακό πλάνο διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον γερμανικό όμιλο Asklepios ο οποίος κατέχει το 30,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιατρικό.

Με δεδομένη την πολύ ισχυρή θέση που κατέχει η Asklepios στην Ευρώπη στελέχη της αγοράς εικάζουν ότι η νέα επένδυση στην Παιανία θα αφορά σε ” υπηρεσίες ξενοδοχειακής υγείας” συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του γερμανικού ομίλου στις υπηρεσίες Αποκατάστασης με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου.

(15/02/08 - 08:04)


ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΗΔΗ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ EUROMEDICA

Υγεία: Ντόπινγκ επενδύσεων

Του ΧΡ. ΚΙΤΣΙΟΥ

Με «φουλ» τις μηχανές δουλεύουν πλέον μπουλντόζες αλλά και τραπεζίτες για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες, καθώς μετά από μια περίοδο ζυμώσεων, συγκέντρωσης κεφαλαίων και συμμαχιών, μεγάλες επενδύσεις αρχίζουν να δρομολογούνται αναδεικνύοντας τον κλάδο σε έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους της εγχώριας οικονομίας.

* Η μεγάλη έκπληξη που προς το παρόν έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της αγοράς και έχει την ίδια στιγμή σκορπίσει ρίγη ανησυχίας σε όλους τους ανταγωνιστές του την έχει κάνει προς το παρόν το Ιατρικό Αθηνών.

Η ηγέτιδα δύναμη της αγοράς υπηρεσιών υγείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει ήδη τις εκσκαφές στο ιδιόκτητο οικόπεδο 120 στρεμμάτων που διαθέτει στην Παιανία. Ο σκοπός της επένδυσης κρατείται προς το παρόν ως επτασφράγιστο μυστικό από την οικογένεια Αποστολόπουλου που ελέγχει και διοικεί την Ιατρικό Αθηνών και τον στρατηγικό της συνεταίρο Asklepios.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες στην αγορά οργιάζουν για κολοσσιαία επένδυση με στόχο τη δημιουργία κλινικής 1.000 κλινών, την οποία συναποφάσισαν Ιατρικό και Asklepios. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αθήνας, ο «Ευαγγελισμός», διαθέτει δυναμικότητα 800 κλινών οι 1.000 κλίνες του νέου νοσοκομείου, ακόμη και ως φήμη, προκαλούν δέος σε όλη την αγορά.

Πληροφορίες της «Οικονομίας», που δεν έχουν όμως διασταυρωθεί, αναφέρουν ότι το έργο αφορά την κατασκευή μιας πρότυπης κλινικής με έμφαση στις υπηρεσίες αποκατάστασης η οποία θα απευθύνεται στην ξενοδοχειακή υγεία. Με τις πλάτες του μεγάλου γερμανικού ομίλου Asklepios, ο οποίος κατέχει το 30,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιατρικό Αθηνών, η νέα κλινική θα μπορούσε να υποδέχεται περιστατικά από χώρες της Ευρώπης συνδυάζοντας υπηρεσίες υψηλού ιατρικού επιπέδου με διαμονή σε ζεστό κλίμα.

Στα σπάργανα

Οι Γερμανοί κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη στις υπηρεσίες αποκατάστασης, ενώ στην Ελλάδα η αγορά είναι στα σπάργανα.

* Το «Υγεία», με 300 εκατ. ευρώ ρευστό από το πρόσφατο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, επιταχύνει το επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται σε δύο άξονες όσον αφορά το Λεκανοπέδιο, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη με απόσταση αγορά της Ελλάδος.

* Πρώτος άξονας η απόκτηση μιας ακόμη κλινικής. Για τον σκοπό αυτό το «Υγεία» διερευνά όλες τις περιπτώσεις των προς διάθεση κλινικών στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα εντός της φετινής χρονιάς θα ενισχύσει τη δική του δυναμικότητα με περίπου 85 κλίνες.

* Ο δεύτερος άξονας αφορά τη δημιουργία σειράς μεγάλων σε επιφάνεια διαγνωστικών κέντρων που θα προσφέρουν στους πελάτες τους το σύνολο των υπηρεσιών διάγνωσης και πρόληψης, ενώ κάποια εξ αυτών θα συμπεριλαμβάνουν και υπηρεσίες νοσηλείας μιας ημέρας.
* Είσοδο στην τουριστική υγεία κάνει το «Υγεία» με επίκεντρο όμως το νησί της Αφροδίτης. Η απόκτηση των νοσοκομείων «Αχίλλειο» και «Ευαγγελισμός» σε Λεμεσό και Πάφο αποσκοπεί όχι μόνο στην αγορά των Κυπρίων αλλά και στους 600 με 700 χιλιάδες ξένους -κυρίως βρετανούς- τουρίστες που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στην Κύπρο και μένουν στο νησί 6 - 8 μήνες τον χρόνο.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι συνταξιούχοι, το «Υγεία» θα επιδιώξει να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δυνητικά αξιόλογο πελατολόγιο.

Για τον λόγο αυτό το «Υγεία» θα αποκτήσει και τρίτη κλινική στην Κύπρο -πιθανότατα στη Λευκωσία- ενώ θα ενισχύσει κεφαλαιακά και στελεχικά τις δύο εταιρείες που ελέγχει ήδη.

* Τη δημιουργία πέντε νέων κλινικών σε όλη την Ελλάδα και την εξαγορά άλλης μιας δρομολογεί η Euromedica, κρατώντας σε αναμονή των εξελίξεων στο «Ιασώ» τον σχεδιασμό της για το Λεκανοπέδιο Αττικής. Ειδικότερα η Euromedica προωθεί τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής σε συνεργασία με ξένους στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζει την εξαγορά κλινικής στην Πάτρα.

Συμπληρωματικά

Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία μιας μικρής σε δυναμικότητα κλινικής (80 με 100 κλινών) αποκατάστασης μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωτικά με το Κέντρο Αποκατάστασης που διαθέτει η Αρωγή στη Λάρισα. Η επένδυση διενεργείται από την Αρωγή.

Μέσω της τελευταίας σε μεικτό σχήμα στο οποίο Αρωγή και Euromedica θα συμμετέχουν με 50%, θα διενεργηθεί και η επένδυση δημιουργίας κλινικής Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, δυναμικότητας 200 κλινών σε ιδιόκτητο οικόπεδο 20.000 τ.μ.

Το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2008. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 23 εκατ. ευρώ. Η Euromedica αναζητεί ακίνητο και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό την ανέγερση ενός ακόμη κέντρου αποκατάστασης, δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κλινών. Τέλος, δρομολογεί τις διαδικασίες για δημιουργία κέντρου αποκατάστασης, δυναμικότητας 80 κλινών, στην Καβάλα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 17/02/2008

Διαβάστε στη συνέχεια μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με θέμα :

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Από εκεί όμως που θα έπρεπε να περιμένουμε επίσημη πληροφόρηση, το μόνο που έχει ακουστεί από τον Δήμο Παλλήνης, είναι η επιστολή προς τον Νομάρχη (σχετική ανάρτηση που βγήκε από τον ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ στις 15.2.2008 με θέμα :

Οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Β3 Αττικό Πάρκο στα όρια του Δήμου Παιανίας και του Δήμου Παλλήνης.

Πάλι οι Ενεργοί Πολίτες θα ξυπνήσουν το μόνιμα κοιμώμενο, ύπνο δικαίου, κράτος ;

17 Φεβρουαρίου 2008

Η ΩΡΑΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ. ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΗΣ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ. Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ.

Η οδός Βυζαντίου και η πίσω πλευρά του Αγ. Τρύφωνα.

Το πανέμορφο εκκλησάκι του Αγ. ΝικολάουΣτο προαύλιο του Αγ. Νικολάου, ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης με ολόλευκη φουστανέλλα!
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επί της Λεωφ. Μαραθώνος
Τα παιδιά βοηθάνε με τον δικό τους τρόπο πάντα!

Τα κατοικίδια δίνουν και αυτά το δικό τους τόνο στο ντεκόρ.

15 Φεβρουαρίου 2008

Οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Β3 Αττικό Πάρκο στα όρια του Δήμου Παιανίας και του Δήμου Παλλήνης.

Επανερχόμαστε στο θέμα της έναρξης εργασιών ανοικοδόμησης κτιρίου 60.000 τ.μ. περίπου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, μια ανάσα από την περιοχή Κάντζας στην Παλλήνη.

Το θέμα άνοιξε στις 3/2/2008 με την ανάρτηση στον ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ που ακολουθεί

Ο μεγαλύτερος ελληνικός ομιλος Υγείας αληθεύει ότι θα τσιμεντοποιήσει 120 στρέμματα γης, δίπλα στο κτήμα Καμπά ;

Στη συνέχεια καταγράφονται τα νέα στοιχεία από την ενημέρωση του Δημάρχου Παλλήνης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13/2/2008. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πρώτη απάντηση της εταιρείας σε e-mail του κατοίκου της περιοχής κ. Τιλκιτζή από τη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μετά την σχετική επιστολή του Δημάρχου Παλλήνης προς τον Νομάρχη Αν Αττικής, αναμένουμε πιο πειστικές εξηγήσεις από την εταιρεία που κατασκευάζει ένα τόσο σημαντικό έργο στην περιοχή, και η οποία κυριολεκτικά καταλαμβάνει εξ απήνης τόσο τους κατοίκους όσο και την Δημοτική αρχή η οποία αναζητούσε ακόμη και από το Α.Τ. της περιοχής πληροφόρηση για το σχετικό έργο.

Είμαστε σε αναμονή και παραθέτουμε όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία για το θέμα.


Ο Δήμαρχος στην ενημέρωση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Φεβρουαρίου 2008, ανέφερε πως σε ερώτηση που έγινε στο Α.Τ. Παιανίας για το αν υπάρχει κάποια άδεια για το συγκεκριμένο έργο, του απάντησαν πως υπάρχει, ειδοποιήθηκε επίσης ο Νομάρχης. Σε ερώτηση στην Πολεοδομία Παλλήνης αναφέρθηκε πως έχει εκδοθεί Πολεοδομική Άδεια, αλλά από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου. Αναμένεται να προσκομισθούν και οι σχετικές άδειες τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το θέμα.

Μετά από Τ/Φ επικοινωνία με τον κ. Φούρλαρη και με τον κ. Νομάρχη, εστάλη η επόμενη επιστολή προς τον κ. Νομάρχη.

Κε Νομάρχα σας μεταφέρω την αγωνία αλλά και τις έντονες αντιδράσεις των Συλλόγων ΦΕΣ Κάντζα και Αγ. Νικολάου καθώς και των κατοίκων της περιοχής του Δήμου για την έναρξη εργασιών ανοικοδόμησης κτιρίου 60.000 τ.μ. περίπου. Επειδή η παραπάνω περιοχή ανήκει στα όρια του Δήμου Παιανίας αλλά οι όποιες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του θα είναι εις βάρος των κατοίκων της Παλλήνης παρακαλούμε να εξετάσετε με ποιες διαδικασίες έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 199Δ 2003 ΖΟΕ Μεσογείων, η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη Β3 Αττικό πάρκο. Άρα η χρήση του όποιου κτιρίου πρέπει να είναι συμβατή με το παραπάνω διάταγμα.


Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Σπ. Κωνσταντάς


Ακολουθεί το e-mail που εστάλη από τον εκπρόσωπο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. Τιλκιτζή καθώς και η μη απάντηση της εταιρείας !

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ


ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

ΩΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ/26.05.2005 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Aarhus) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Ν.3422/2005 ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΛΥΜΑΤΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ).


ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στην υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ. Τιλκιτζής


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ AARHUS

Συνθήκη του Aarhus

Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του Περιβάλλοντος στοχεύει να συμβάλει (οδηγία 2003/35/ΕΚ/26.05.2003)

στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην προστασία της προσωπικής υγείας και ευημερίας του ανθρώπου

Στις 25 Ιουλίου 1998 η Ε.Ε. υπέγραψε τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (ΟΕΕ) των Ηνωμένων Εθνών «Σύμβαση του Aarhus» η οποία κυρώθηκε το 2005 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Ν. 3422/2005). Η εν λόγω σύμβαση αναγνωρίζει:

ότι η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιώδης για την ανθρώπινη ευημερία και την απόλαυση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή

επίσης ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζεί σ’ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και ευημερία του, (άρθρο 24 του Συντάγματος) καθώς και

το καθήκον, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνεργασία με άλλους, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για να ωφελούνται οι παρούσες και οι μελλοντικές γενεές.

Οι τρεις πυλώνες της σύμβασης του Aarchus που στηρίζουν την υλοποίηση των παραπάνω είναι:

Οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει το έργο στο ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον καθώς και στην υγεία των κατοίκων.

Δικαίωμα συμμετοχής του κοινού στη λήψη των αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να προστατέψει το δικαίωμα διαβίωσης σε περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική του υγεία και ευημερία. Δίνει στο κοινό το δικαίωμα να εκφράσει τις ανησυχίες του και υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες αυτές. Το άρθρο 7 της σύμβασης του Aarhus προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

3. Δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, με σκοπό την αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σχετικά με την συμμετοχή του κοινού.


Πιστεύω ότι ΑΜΕΣΑ θα πρέπει να προβούμε σε ενέργειες όπως συλλογή στοιχείων για την άδεια κατασκευής και εάν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες έκδοσης. Εάν χρειασθεί, εκτός από την Νομαρχία Ανατ. Αττικής και την Πολεοδομία Μαρκοπούλου, να απευθυνθούμε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή στοιχείων καθώς και στους Συνηγόρους του Πολίτη και του Περιβάλλοντος.

Επίσης θα πρέπει επιτέλους να κινητοποιήσουμε τους κατοίκους να βγούνε στους δρόμους και να απαντήσουν δυναμικά σ’ αυτή την λαίλαπα που έχει πέσει στην πόλη μας, χωρίς να ληφθούν, από τους «αρμόδιους», υπόψη το μέλλον αυτής της πόλης και της περιοχής γενικά. Στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!

Ας ζητήσουμε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αρνητική εξέλιξη για το Περιβάλλον και για την ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

From: info [mailto:info@iatriko.gr]
Sent: Thursday, February 14, 2008 2:15 PM
To: jontil@hol.gr
Subject: ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΙΛΚΙΤΖΗ

Κύριε,
Σας ευχαριστούμε για το από 6/2/2008 υμέτερο e-mail και σας συγχαίρουμε για τις ευαισθησίες σας, οι οποίες μας διακατέχουν ειλικρινώς και συνιστά μέλημα και φροντίδα μας η παροχή κάθε συνδρομής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά κάθε έργο μας τηρείται η νομιμότητα και κανένα κώλυμα δεν συντρέχει για την πλήρη, διεξοδική και αναλυτική εξήγηση όλων των υψηλής τεχνικής αιχμής μέτρων που λαμβάνουμε, μη φειδόμενοι δαπανών, για κάθε τεχνικό μας έργο.

Λαμβανομένου υπόψη, ότι είμαστε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με χιλιάδες μετόχους, σας δηλώνουμε αδυναμία ιδιωτικής αλληλογραφίας ως εκ του υφισταμένου αρνητικού νομικού κωλύματος.

Στο σκεπτικό μας ουδόλως βαρύνει η έλλειψη νομιμοποιήσεώς σας ούτε και η αναζήτηση των νομίμων προϋποθέσεων για όσα αναφέρεστε.

13 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ


Δείτε τις παρουσιάσεις της Ημερίδας που διοργανώθηκε από την

Ένωση Γονέων Παλλήνης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνειας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

  • Σωματική Τιμωρία.
    Τα νέα δεδομένα μιας «γνώριμης» πρακτικής
  • Παραμέληση στο πλαίσιο της σχέσης μητέρας-βρέφους

  • 10λογος κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ 21/01/2008
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Οι συνθήκες ζωής και η εξέλιξη του Δήμου μας υπαγορεύουν να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε το πλαίσιο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που στόχο έχει την συμβολή των Πολιτών και φορέων του Δήμου μας στην αναπτυξιακή προσπάθεια που έχει ανάγκη η περιοχή μας.
Η συνεχής δράση του Συνδέσμου μας απέδειξε ότι βασικός στόχος του είναι η συνεργασία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και των Οργανώσεών τους που νοιάζονται και ανησυχούν για την ποιότητα ζωής της πόλης μας και για τους ρυθμούς ανάπτυξης της.
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθούν όπως παρακάτω μέχρι τέλους ΙΟΥΝΙΟΥ:

ΤΡΙΤΗ 12/02/2008
Γραφείο Εξωρ. και Εκπολ. Συλλόγου Γρ. Λαμπράκης (Λ. Σπάτων)
ΤΡΙΤΗ 11/03/2008
Γραφείο Εξωρ. και Εκπολ. Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών 1
ΤΡΙΤΗ 08/04/2008
Γραφείο Εξωρ. και Εκπολ. Συλλόγου Λόφου Παλλήνης
ΤΡΙΤΗ 13/05/2008
Γραφείο Εξωρ. και Εκπολ. Συλλόγου “Γρ. Λαμπράκης” (Λ. Σπάτων)
ΤΡΙΤΗ 17/06/2008
Γραφείο Εξωρ. και Εκπολ. Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών ΙΙ

Έναρξη συνεδριάσεων

Διοικητικού Συμβουλίου, ώρα 20:30

Πωλείται ο λόφος Λεβίδη ή πωλήθηκε ήδη ; Όποια και αν είναι η αλήθεια, πονάει πολύ και μας αφορά όλους.

Και μόνο το άκουσμα της είδησης ότι ο ιστορικός ¨ΛΟΦΟΣ ΛΕΒΙΔΗ" αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης πώλησης σε offshore εταιρείες δημιουργεί μια τεράστια έκπληξη σε κάθε κάτοικο παλαιό ή νέο της περιοχής Παλλήνης.

Είναι γνωστό ότι «με την αρ. 1772/5-7-91 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής δεν είχε ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από το Δημόσιο και το ιδιωτικό δάσος μεταβιβάσθηκε από τον Γ. Λεβίδη στους Βασίλειο και Σωκράτη Μπουζαλά και Λάμπρο Ματζώρη.

Η εικόνα εγκατάλειψης που υπήρχε μεταφέρεται πολύ χαρακτηριστικά στο video που ακολουθεί.

Ο ΛΟΦΟΣ ΛΕΒΙΔΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ (VIDEO ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗ)

Πολλές, παλιές αγαπημένες, Ελληνικές ταινίες έχουν γυριστεί στον συγκεκριμένο λόφο. Ένας λόφος που έχουν μαρτυρήσει πολλοί Έλληνες από τους γερμανούς και για την ιστορία του μπορούμε να γράφουμε σε πολλές σελίδες.
Ο λόφος του λεβίδη πλέον έχει αλλάξει και η κατάσταση που βρίσκεται προκαλεί μόνο θλίψη σε όποιον την αντικρίζει.
Δείτε μέσα σε δύο λεπτά από αντιθέσεις το πριν και το μετά. Δύο λεπτά που συγκινούν, σοκάρουν και γεμίζουν παράπονο τον θεατή.
Καλό ταξίδι στο παρελθόν και στο σήμερα του πιο ιστορικού λόφου του Ελληνικού κινηματογράφου.

ΟΛΟΙ ΑΠΟΨΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ (19:00) ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ.

3 Φεβρουαρίου 2008

Ο μεγαλύτερος ελληνικός ομιλος Υγείας αληθεύει ότι θα τσιμεντοποιήσει 120 στρέμματα γης, δίπλα στο κτήμα Καμπά ;

Παρά τα επίσημα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις που ακολουθούν, οι εκσκαφές έδωσαν την είδηση. Οι φωτογραφίες, εστάλησαν από τον Γ. Τιλκιτζή εκ μέρους της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ενάντια στη υποβάθμιση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
αποτυπώνουν την περιοχή που βρίσκεται ...

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΟΠΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΥΚΑ, ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ.

Η περιοχή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα διαβάσετε στην συνέχεια, φαίνεται ότι ανήκει στον Δήμο Παιανίας, αλλά σε 300 μ. απόσταση από το κτήμα Καμπά με την απειλή του εμπορικού κέντρου, με το κτιριακό συγκρότημα της ΔΕΗ παραδίπλα, με το στρατόπεδο Λάμπρου σε κοντινή ακτίνα, χωρίς υποδομές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, πως ξεφυτρώνουν αυτά τα περίεργα τεχνολογικά μανιτάρια αιφνιδιάζοντας τους πάντες ;

κ. Νομάρχα, οι Ενεργοί Πολίτες σας μεταφέρουν τα γεγονότα και ότι άλλο καινούργιο παρουσιαστεί. Αξιοποιείστα τα για το καλό όλων μας.

Καιροί γαρ χαλεποί...


BHMA on-line

Πρόσφατα, στα εγκαίνια του Ιατρικού Περιστερίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Ιατρικού κ. Β. Αποστολόπουλος ανακοίνωσε ότι το νέο business plan του ομίλου σε συνεργασία με τη γερμανική Asklepios θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το business plan θα περιλαμβάνει τρεις άξονες ανάπτυξης. Ο πρώτος αφορά την αξιοποίηση των δύο ιδιόκτητων εκτάσεων στην Παιανία και στη Θεσσαλονίκη, 120 και 35 στρεμμάτων αντίστοιχα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για κατασκευή νοσηλευτικής μονάδας σε κάποια από τις δύο εκτάσεις, αντιθέτως προβλέπεται η ίδρυση μονάδων για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως κέντρα αποκατάστασης ή μαιευτικές κλινικές.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008 07:00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με τα εγκαίνια χθες της κλινικής Περιστερίου και τη μετατροπή της κλινικής της Δάφνης από νεφρολογική σε γενική κλινική. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου θα ανακοινωθεί στα τέλη του Μαρτίου με αρχές Απριλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μεγάλου γενικού νοσοκομείου στην Παιανία σε ιδιόκτητο οικόπεδο...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008 5:41:22 πμ

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου αναμένεται να περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός μεγάλου γενικού νοσοκομείου στην Παιανία σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Επίσης η συνεργασία με τη γερμανική Ασκληπιός, καθώς και με την Euromedica στην περίπτωση του «Ερρίκος Ντυνάν» εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα κατά την τρέχουσα χρήση, με στόχο την προώθηση προοπτικά συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ώστε να εισαχθεί μάνατζμεντ ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στα κρατικά νοσοκομεία.


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers