29 Ιανουαρίου 2009

Ο υδροφόρος ορίζοντας στα Μεσόγεια τα έχει όλα...διαλέξτε την μόλυνση που θα πάρετε...νιτρικά ; χλωριόντα ή εξασθενές χρώμιο ;

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ;

ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ...ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ;

102.000 ευρώ, στοιχίζει η μόλυνση, μη ξεχνάμε πως οι εκπτώσεις δεν έχουν τελειώσει... και με το πρόγραμμα καθαρισμού των υπόγειων υδάτων ;

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Νομαρχίας Αν. Αττικής.

Επιβολή μέτρων για τον υδροφόρο ορίζοντα στο Κορωπί

Ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα και υποβλήθηκε η τελική Έκθεση, που αφορά στον «Έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων».

Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Λέκκα, μετά από προγραμματική σύμβαση με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

Στην ερευνηθείσα περιοχή απαντούν δύο υδροφόρα συστήματα: ένα σύστημα που αναπτύσσεται στα μάρμαρα της περιοχής (καρστικό) και ένα στους υπερκείμενους των μαρμάρων σχηματισμούς (κοκκώδες). Τα υπόγεια νερά, στην περιοχή που ερευνήθηκε, προορίζονται για αρδευτική και βιομηχανική χρήση.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι:

 • Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων είναι σταθερά υψηλές και στα δύο υδροφόρα συστήματα και οφείλονται στην έντονη γεωργική δραστηριότητα της περιοχής και στην διάθεση αποβλήτων, σε συνδυασμό και με το μικρό ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης, με αποτέλεσμα την χαμηλή αραίωση των ρύπων.
 • Τα χλωριόντα παρουσιάζονται αυξημένα κατά θέσεις και στα δύο υδροφόρα συστήματα. Στο βαθύτερο (καρστικό) σύστημα οφείλονται σε γεωλογικά, κυρίως, αίτια και δευτερευόντως στις υπεραντλήσεις που ήταν αυξημένες κατά τη διάρκεια της μελέτης, λόγω της ξηρασίας που παρατηρήθηκε. Στο αβαθές (κοκκώδες) σύστημα, οφείλονται στη διάθεση αστικών λυμάτων και στην χρήση υφάλμυρου νερού, σε πολλές περιπτώσεις, για άρδευση.
 • Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου εντοπίζονται σε δύο μόνο γεωτρήσεις, εντός του χώρου της βιομηχανικής περιοχής. Οφείλονται σε βιομηχανική ρύπανση και έχουν σημαντικά περιορισθεί σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του Ιουνίου του 2006.
 • Αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδαργύρου εντοπίζονται σε τρεις μόνο γειτονικές γεωτρήσεις, στο υδροφόρο σύστημα των μαρμάρων, σε μικρή περιοχή, νοτιοδυτικά του Κορωπίου, όπου και πιθανολογείται στιγμιαία και ακανόνιστη υπεδάφια διάθεση ρύπου.


Μετά την διεξοδική εξέταση των ευρημάτων όλων των σταδίων της μελέτης τόσο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας όσο και από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα από βιομηχανικά λύματα:

- Διακοπή λειτουργίας της εταιρείας «Ε.Ρ.Μ.Ε.Σ. Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρις ότου συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία:

- Επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων στις εταιρείες 1) «ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» 2) «Δ.Ν.Γ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ» και 3) «Γ & Κ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προχωρήσει σε μελέτες για αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση ως επικινδύνων των αποβλήτων τους με παράλληλη τροποποίηση των όρων λειτουργίας τους. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις επεβλήθησαν συνολικά πρόστιμα 102.000 ευρώ.

Όσον αφορά την εταιρεία «SANKO - ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΕΒΕ» αναμένεται το τελικό πόρισμα ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης επιβεβαίωσε τις προτάσεις που η Νομαρχία είχε υποβάλει προ δύο ετών στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής.

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής ζήτησε, στέλνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής την σφράγιση των γεωτρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και ψευδαργύρου και την συνεχή παρακολούθηση της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με χημικές αναλύσεις των συγκεκριμένων σημείων.

ΠΗΓΗ : ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ν.Α.Α.Α

27 Ιανουαρίου 2009

Το σχολείο της χαμένης νιότης...

« Άνοιξαν τα σχολεία. Για κάποιους ένα ευχάριστο και μοναδικό γεγονός, για τους περισσότερους θλιβερό. Σε μια μακρινή χώρα, στη Φινλανδία, που εδώ και μια δεκαετία οι μαθητές της βγαίνουν πρώτοι σε όλες τις διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ(οι δικοί μας τελευταίοι), γιορτάζουν τις μέρες αυτές. Γιορτάζουν, γιατί μετά από δύο μήνες διακοπών βρέθηκαν ξανά με τους συμμαθητές και δασκάλους φίλους τους, στη μικρή κοινότητα του σχολείου τους.

Στη Φινλανδία, στα πολυθέσια και ολοήμερα σχολεία θα βρεις παιδιά από 8 μηνών μέχρι 16 ετών. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς μπορούν να αφήσουν το 8 μηνών και άνω παιδί τους στο σχολείο μαζί με τα μεγαλύτερα αδερφάκια του. Στη μικρή κοινότητα του σχολείου θα βρεις παιδιά με ειδικές ανάγκες, αφού, σκοπίμως, δεν υπάρχουν ειδικά ιδρυματικά-σχολεία. Θα βρεις βρέφη, να μαθαίνουν από μικρά να συνυπάρχουν με μεγάλους και αναπήρους, όπως στην κοινωνία των μεγάλων, καλλιεργώντας το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης των μεγάλων παιδιών προς τα μικρότερα και προς τα διαφορετικά. Στη Φινλανδία γιορτάζουν, γιατί θα βρεθούν πάλι σε σχολεία με σύγχρονα εργαστήρια και αμφιθέατρα, με κλειστά γυμναστήρια και πισίνες, με ειδικές αίθουσες χαλάρωσης και σάουνας, με εστιατόρια με το δωρεάν φαγητό και το σημαντικότερο, γιατί θα μάθουν και θα δημιουργήσουν γνώση με τους δασκάλους φίλους τους, παίζοντας, συζητώντας και μελετώντας διάφορα βιβλία και όχι ένα υποχρεωτικό σε κάθε μάθημα, όπως στην Ελλάδα. (Οι δάσκαλοί μας, ακόμη και να θέλουν να πάρουν πρωτοβουλίες δημιουργικής μάθησης δεν μπορούν. Είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν με συγκεκριμένα βιβλία με έναν στόχο: «να βγει όπως-όπως η ύλη», αποστηθισμένη βεβαίως).

Τα παιδιά στη Φινλανδία, στις πρώτες έξι τάξεις, κάνουν συχνά τεστ, όχι όμως για να βαθμολογηθούν (να τιμωρηθούν όπως τα ελληνόπουλα)αλλά για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες τους ώστε να τους παρασχεθεί εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία. Η φιλοσοφία τους είναι, «η βαθμολογία αποθαρρύνει και ωθεί ακόμη περισσότερο στην άρνηση μάθησης τον κακό μαθητή, ενώ επιβραβεύει τον καλό μαθητή, που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται την επιβράβευση». Τα παιδιά στη Φινλανδία μπορούν ήδη από τις πρώτες τάξεις, να επιλέξουν ακόμη και το ημερήσιο πρόγραμμά τους. Ένα παιδί της δευτέρας δημοτικού, μπορεί μια ημέρα να επισκεφτεί κάποιο μάθημα της τρίτης ή ακόμη και της πρώτης, αν νομίζει πως αυτό χρειάζεται περισσότερο. Τα παιδιά στη Φινλανδία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, που το εκπαιδευτικό τους σύστημα είναι ανάμεσα σε εκείνο των πρώτων πέντε στον κόσμο, όπως στην Ιαπωνία, Κορέα και Καναδά, όταν έχουν τεστ στα μαθηματικά, φυσική, χημεία, ακόμη και στη γλώσσα τους, επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βοήθημα (βιβλίο με τους μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς τύπους και λεξικό γλώσσας). Οι παιδαγωγοί τους δεν έχουν κανένα λόγο να απαιτήσουν από τα παιδιά να μάθουν απ έξω πράγματα, που μετά από μερικές εβδομάδες δε θα θυμούνται. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μάθουν τα παιδιά τους να σκέπτονται λογικά, με κριτική αναλυτική σκέψη, κατανοώντας περίπλοκα νοήματα και αλληλοσυσχετισμούς. Με λίγα λόγια, τους ενδιαφέρει να αγαπήσουν τα παιδιά τη μάθηση και το βιβλίο για να συνεχίσουν να μαθαίνουν μόνα τους.

Με το ζόρι δε μαθαίνει κανείς. Με το ζόρι μπορείς μόνο να αποστηθίσεις ξένη γνώση, για λίγο καιρό. Όταν το απόγευμα, μετά την ενισχυτική διδασκαλία, οι Φιλανδοί μαθητές πάνε στο σπίτι, αφήνουν τη σάκα με τα βιβλία στο σχολείο. Όλη η υπόλοιπη ημέρα τους ανήκει. Χαίρονται την παιδικότητά τους. Τεστ για το σπίτι απαγορεύονται. Η λέξη φροντιστήριο δεν υπάρχει ούτε στο λεξικό τους. Είναι πρώτα στην Ευρώπη στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και τελευταία σε τηλεθέαση.

Τα ελληνόπουλα τρέχουν από φροντιστήριο σε φροντιστήριο σαν κουρδιστά πορτοκάλια. Το μόνο που τους μένει μετά, είναι να καθίσουν εξαντλημένα μπροστά στην τηλεόραση μέχρι να τους πάρει ο ύπνος. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δε βλέπεις παιδιά με τσάντες να κυκλοφορούν μέχρι τα μεσάνυχτα τρέχοντας σαν τον Βέγγο να προλάβουν το επόμενο μάθημα αποστήθισης, προς μεγάλη ικανοποίηση των φροντιστηρίων. Είναι δυνατόν αυτά τα τραύματα της χαμένης παιδικότητας να μην έχουν βαθιές και μακροχρόνιες ψυχικές συνέπειες; Τα περισσότερα ελληνόπουλα πάνε άκεφα σε άθλια δημόσια σχολεία, που μοιάζουν σαν γκαράζ αυτοκινήτων. Θα συναντήσουν δασκάλους, στην πλειονότητά τους σκυθρωπούς και δίχως όρεξη, που από τότε που τελείωσαν τις σπουδές τους δεν έχουν ανοίξει βιβλίο. Θα συναντήσουν δασκάλους, για τους οποίους η λέξη εξατομικευμένη προσέγγιση μαθητή με ιδιαίτερα προβλήματα, υπάρχει μόνο στα λεξικά. Θα πρέπει να αποστηθίσουν κακογραμμένα βιβλία πάνω στα οποία θα εξεταστούν. Όποιος έχει την καλύτερη μνήμη ή τις καλύτερες τεχνικές αποστήθισης, όχι απαραίτητα και το καλύτερο μυαλό, θα επιβραβευθεί. Οι κακοί μαθητές θα τιμωρηθούν και θα σπρωχθούν στη μαθησιακή άρνηση. Η μαθητική διαρροή στη χώρα μας, σε κάποιες περιοχές ξεπερνά το 30% , ενώ στη Φινλανδία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η απάντηση της υπουργού παιδείας τους είναι: «είμαστε μια μικρή χώρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε έναν μαθητή».

Γιατί αλήθεια συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά, στο σημαντικότερο τομέα μιας χώρας όπως είναι η παιδεία, από την οποία εξαρτώνται όλα τα άλλα; Γιατί βασανίζουμε δίχως λόγο ότι πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας; Γιατί, ενώ πληρώνουμε τα περισσότερα λεφτά στον κόσμο για την παιδεία (στην παραπαιδεία των φροντιστηρίων), έχουμε μια τόσο άθλια δημόσια παιδεία; Την απάντηση μας την έδωσε πριν λίγες ημέρες ο κος Βουλγαράκης: «υπάρχουν βουλευτές που τα δίδακτρα που πληρώνουν για τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία είναι περισσότερα από τα εισοδήματα που δηλώνουν στο πόθεν έσχες»!!! Κυβερνώντες και εξουσιάζοντες, που στέλνουν τα παιδιά τους σε πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία, δεν έχουν κανένα λόγο να δώσουν λεφτά στη δημόσια παιδεία, όπως δεν έχουν κανένα λόγο να δώσουν λεφτά για τη δημόσια υγεία αφού αν χρειαστεί, οι ίδιοι και τα παιδιά τους θα πάνε στο Memorial. Αυτή είναι η μοναδική εξήγηση και καμία άλλη για τα άθλια δημόσια σχολεία μας. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες προς βλάκες!

Στη Φινλανδία, ο γιος του πρωθυπουργού, του προέδρου της ΝΟΚΙΑ, του θυρωρού της πολυκατοικίας και του χασάπη της γειτονιάς πάνε στο ίδιο δημόσιο σχολείο. Γι αυτό και έχουν κάθε λόγο να δίνουν τα διπλάσια ακριβώς λεφτά από εμάς, γύρω στο 7% του ΑΕΠ, για την παιδεία τους. «Βάση της εκπαίδευσής μας είναι η ισότητα όλων στο σχολείο», λέει η υπουργός τους. Οι Φιλανδοί αγαπούν την πατρίδα τους, όχι ακροδεξιά και θεωρητικά σαν μια αφηρημένη ιδέα, αλλά σαν ζωντανό οργανισμό. Γι αυτούς πατρίδα είναι πάνω απ' όλα ο λαός τους, οι άνθρωποί τους, τα παιδιά τους.»

Πηγή: Αλέξανδρος Πιστοφίδης.

(Δεν γνωρίζω τον υπογράφοντα το κείμενο, πολλά ιστολόγια το έχουν φιλοξενήσει στο διαδίκτυο και λέει αλήθειες. Με χαρά το αναδημοσιεύουμε)

25 Ιανουαρίου 2009

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Συνεδρίασε η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής.

Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο της Άννας Μπουζιάνη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΕΒΔΟΜΗ" στις 24/1/2009 για την

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Συλλόγων της Κερατέας πρωτοστάτησε και ήταν από τους πρώτους που “μυρίστηκαν” τη συνεδρίαση.

Με παρεμβάσεις βουλευτών και δημάρχων - επέβαλαν ορθώς - να συμμετέχουν στη συζήτηση και τελικά ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο, γιατί ακούστηκαν πολλές και πικρές αλήθειες, που ίσως να άλλαξαν τη “ρότα” της ντε και καλά εγκατάστασης ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό.


Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου συνεδρίασε η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής των Ελλήνων υπό την Προεδρία του Βουλευτή Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ”.

Στην επιτροπή μετείχαν πολλοί Βουλευτές και από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής οι Καντερές Νικόλαος, Ρουσόπουλος Θεόδωρος, Οικονόμου Βασίλειος, Βορίδης Μάκης ενώ παρέστησαν και οι Βουλευτές επίσης της Περιφέρειας Αττικής Σταύρου Απόστολος, Πάγκαλος Θεόδωρος, Βρεττός Ντίνος και Λεβέντης Αθανάσιος.

Στην επιτροπή αρχικά με επίσημη πρόσκληση είχαν κληθεί μόνο ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αθαν. Νάκος, ο Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Νικόλαος Χιωτάκης και ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ, Δημήτριος Καλογερόπουλος.

Όμως μετά από έντονες αντιδράσεις του Δήμου Κερατέας και της Κοινότητας Γραμματικού και με την παρέμβαση των Βουλευτών Β. Οικονόμου και Μ. Βορίδη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε νέα πρόσκληση και κάλεσε επιπλέον τους Νομάρχες Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και τους Δημάρχους Κερατέας, Φυλής, Α. Λιοσίων, Ασπροπύργου και τον Κοινοτάρχη Γραμματικού.


Η συζήτηση-ενημέρωση κράτησε 4 1/2 ώρες (πολύ πέραν του συνήθους), ήταν διεξοδική και δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι αντεγκλήσεις Βουλευτών κατά του Αθ. Νάκου, και του Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο Αθ. Νάκος, ο Πειφερειαάρχης Χαρ. Μανιάτης και κυρίως ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ παρουσίασαν – άλλη μια φορά χωρίς αιδώ - τον σχεδιασμό για τρεις ΧΥΤΑ στη Φυλή (που ήδη λειτουργεί) Κερατέα και Γραμματικό καθώς και όσα έργα έχει κάνει ο ΕΣΔΚΝΑ στη Φυλή-Α.Λιόσια, όταν η Ευρώπη έχει καταργήσει τα ΧΥΤΑ και σε λίγους μήνες θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα γι’ αυτά!!

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δ. Καλογερόπουλος ξέχασε(!) παλαιότερες δηλώσεις του και υποστήριξε το έργο του ΕΣΔΚΝΑ και την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού!

Όλοι τους επανέλαβαν τα ίδια επιχειρήματα αναζητώντας τη στήριξη των Βουλευτών για να αρχίσουν τα έργα στη Κερατέα και το Γραμματικό.

Κατά την ενημέρωση αναφέρθηκαν αρκετές ανακρίβειες – που προκύπτουν από επίσημα χαρτιά, όπως “ότι έχουν λήξει οι δικαστικές εκκρεμότητες, ότι Ανατολική Αττική παράγει τα περισσότερα απορρίμματα(!!), ότι η Φυλή έχει χρόνο ζωής 3,5 χρόνια κ.α”.

Αιχμηρή ήταν η παρέμβαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λεωνίδα Κουρή, που τις αντέκρουσε καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού που αποκάλυψαν τα λάθη(!), τα ψεύδη και κυρίως τα ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΣΔΚΝΑ.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής, κατήγγειλε τη διαρκή παρανομία του ΕΣΔΚΝΑ με την ανοχή του Γ.Γ της Περιφέρειας που αρνούνται να εφαρμόσουν το νόμο και να δειχτούν στο νόμιμο χώρο της Φυλής τα απορρίμματα Κερατέας και Γραμματικού. Ο Περιφερειάρχης προσπάθησε ν’ αντικρούσει τον Νομάρχη με νομική επιχειρηματολογία περί ιεραρχείας των νομικών διατάξεων (κάτι μου θυμίζει αυτό), ενώ ο Νομάρχης συνεχίζοντας κατήγγειλε την έλλειψη διαλόγου, τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες και καταφέρθηκε κατά των Δήμων Αθηναίων-Πειραιώς, γιατί αδρανούν και εντέχνως ωθούν Δυτική και Ανατολική Αττική σε κόντρα. Δήλωσε ταυτόχρονα τη συμπαράσταση και την κατανόηση στη Δυτική Αττική.

Αποκαλυπτικός αλλά και απολύτως τεκμηριωμένος ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει το κλίμα σε όλη την αίθουσα.

Αφού με στοιχεία περιέγραψε τον Αρχαιολογικό χώρο Οβριόκαστρου, τις αποφάσεις και τα τελευταία έγγραφα της αρχαιολογίας που απαγορεύει την έναρξη των έργων, δήλωσε ότι εκκρεμούν 4 δικαστικές προσφυγές ακόμα για Κερατέα, Γραμματικό και κατέθεσε την απόφαση από το 2007 του Δήμου Κερατέας να κλείσουν την υπάρχουσα χωματερή με κάθε μέσο και όποιο κόστος, κάτι που δεν επιτρέπει ο ΕΣΔΚΝΑ, αφού ζητά «δήλωση νομιμοφροσύνης…» από Κερατέα και Γραμματικό, και αποδοχή του Περιφερειακού Σχεδιασμού και του νέου ΧΥΤΑ.

Ζήτησε να πάψει ο οικονομικός αποκλεισμός του Δήμου Κερατέας ως μέσο εκβιασμού και να σταματήσουν οι διαρκείς δικαστικές διώξεις εναντίον του και του Δήμου Κερατέας για το Οβριόκαστρο και την υπάρχουσα χωματερή.

Τέλος προκάλεσε τον ΕΣΔΚΝΑ και την Περιφέρεια να εφαρμόσουν το νόμο για τον νέο φορέα διαχείρισης και επεσήμανε την συνεισφορά της Κερατέας και της Ανατολικής Αττικής γενικότερα στη στήριξη της Πρωτεύουσας με το Αεροδρόμιο, το Λατομείο και τη ΔΕΗ Κερατέας-Λαυρίου.

Πρότεινε τέλος να κληθεί στην επιτροπή ο καθηγητής κ. Οικονομόπουλος και να καταθέσει την πρόταση-λύση για τα απορρίμματα της Ελλάδας και να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση.

Ο Πρόεδρος του Γραμματικού Ν. Κούκης αναφέρθηκε κυρίως στη μελέτη Οικονομόπουλου, και στον αγώνα του Γραμματικού.

Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις όλων των βουλευτών, ιδίως των βουλευτών Αττικής, που έκαναν τον πρόεδρο του ΕΣΔΚΝΑ Ν. Χιωτάκη να δηλώσει ότι αισθάνεται ότι βρίσκεται στη Βουλή της Ανατολικής Αττικής!

Δυναμικός και κάθετος ο Βασ. Οικονόμου κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις του Αθ. Νάκου και ζήτησε αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού.

Ο Μ. Βορίδης διαρκώς παρών και παρεμβαίνων, ήταν πολύ τεκμηριωμένος στην κριτική κατά του ΕΣΔΚΝΑ, ενώ ο Ν. Καντερές με ηρεμία και οικολογικές αναφορές, κατέδειξε την αδιέξοδο του περιφερειακού σχεδιασμού.

Εντύπωση προκάλεσε η καθαρή θέση του Ντίνου Βρεττού, ο οποίος με επέκρινε σκληρά και τις παλαιές επιλογές του κόμματός του, ιδίως της Β. Παπανδρέου, τις οποίες είχε καταψηφίσει ο ίδιος τότε. «Έκανε λάθος η κ. Παπανδρέου, της το έλεγα και τώρα το πληρώνουμε. Η Βάσω αποφάσισε με προσωπικά εκλογικά κριτήρια ως βουλευτής Αθηνών», ανέφερε.

Δεν ξέφυγε της προσοχής ότι τόσο ο Βρεττός όσο και ο Οικονόμου, συγκρούστηκαν με τον υπεύθυνο ΥΠΕΧΩΔΕ του ΠΑΣΟΚ Κουβέλη, που επέλεξε να υποστηρίξει την τότε επιλογή του ΠΑΣΟΚ.

Αρνητικές εντυπώσεις έκαναν οι αναφορές των Βερελή, Κουβέλη και ιδίως του Αλευρά, που υπερασπίσθηκαν την …νομιμότητα. Δηλαδή την επιλογή του ΠΑΣΟΚ για Κερατέα και Γραμματικό!

Ακόμα και ο Θ. Πάγκαλος γνωστός ως ο μόνος υποστηρικτής από τους βουλευτές Αττικής της επιλογής για Κερατέα και Γραμματικό, άλλαξε στάση και εγκάλεσε το Δήμο Αθηναίων δηλώνοντας ότι οι μεγάλοι παραγωγοί απορριμμάτων Αθηνών και Πειραιώς οφείλουν να δώσουν λύση και όχι να καταστρέφονται η Δυτική Αττική και στο μέλλον η Ανατολική Αττική.

Ο Απ. Σταύρου μίλησε κυρίως για την Κερατέα και το Γραμματικό, προτείνοντας να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασμός.

Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και βουλευτές άλλων περιοχών όπως ο Σπ. Λιβανός της Ν.Δ Αιτωλοακαρνανίας υποστήριξε την Κερατέα για τον Αρχαιολογικό Χώρο.

Επεισόδιο επί προσωπικού προέκυψε λίγο πριν το τέλος της συζήτησης όταν ο Νομάρχης Λ. Κουρής κατήγγειλε ότι ο Περιφερειάρχης Χ. Μανιάτης παραπλανεί τους Βουλευτές και δεν τηρεί ως οφείλει την νομοθεσία, δεν εγκαλεί τον ΕΣΔΚΝΑ για να αποδεχτεί τα απορρίμματα Κερατέας, Γραμματικού.

Ο Χ. Μανιάτης ζήτησε να ανακαλέσει ο Νομάρχης, κάτι που όχι μόνο δεν έγινε αλλά με στοιχεία κατέδειξε το δίκαιο του λόγου του.

Είναι γεγονός ότι το κλίμα της όλης συζήτησης ανεστράφη και η Κερατέα το Γραμματικό και η Ανατολική Αττική κέρδισαν τις εντυπώσεις της συζήτησης.

Αυτό πιστοποίησε η αναφορά του προέδρου της επιτροπής Κ. Μητσοτάκη που δήλωσε ότι προσήλθε με μια σταθερή άποψη (υπέρ της κατασκευής των έργων σε Κερατέα και Γραμματικό) και φεύγει με άλλες απόψεις.


Από την συζήτηση προκύπτει η παράλογη εμμονή της πολιτείας (Υπ. Εσωτερικών, Περιφέρεια, ΕΣΔΚΝΑ) να γίνουν οι ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό, από την άλλη όμως επίσημα κατετέθη η τεκμηριωμένη και σθεναρή αντίθεση Κερατέας, Γραμματικού και Ανατολικής Αττικής.

Στο τέλος της συζήτησης, βουλευτές εκτός Αττικής συζητούσαν έντονα για το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει ο ΕΣΔΚΝΑ με βαριές εκφράσεις, ότι τίποτα δεν άλλαξε παρά το ότι η διοίκηση άλλαξε και επιπλέον ότι έχει δίκιο ο Δήμος Κερατέας όταν, με στοιχεία αποκάλυψε ότι η βουλή των Ελλήνων το 2003 παραπλανήθηκε από τους μελετητές.

24 Ιανουαρίου 2009

Αίσθημα ευθύνης. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τη γη. Εαν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Ν. Καζαντζάκης.

Οι προβληματισμοί και οι σκέψεις "ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" εδώ και καιρό βρίσκουν ολοένα και πιο πρόσφορο έδαφος από τις στήλες των εφημερίδων. Μεταφέρουμε ένα πρόσφατο σχόλιο από την εφημερίδα "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" του συντοπίτη μας Στ. Φυντικάκη.

21 Ιανουαρίου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ

Το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια αποτρόπαια πολιτική γενοκτονίας και κρατικής τρομοκρατίας της κυβέρνησης του Ισραήλ (που αποδεικνύει ότι ουδεμία σχέση έχουν με τους ταλαίπωρους που εξολοθρεύτηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ) κατά του Παλαιστινιακού λαού και της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησής του.

Οι εγκληματίες πολέμου του Ισραήλ, έχουν τη συναίνεση ή την ανοχή των Η.Π.Α., της Ε.Ε. και των διεφθαρμένων αραβικών καθεστώτων, που διατηρούν το εμπάργκο και τον αποκλεισμό της Γάζας. Οι σφαγές και το αιματοκύλισμα στη Γάζα από τους πυραύλους του Ισραηλινού στρατού κατοχής είναι ένα έγκλημα σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης με την στήριξη όλων αυτών.

Ο δοκιμαζόμενος λαός της Παλαιστίνης έχει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη κάθε ελεύθερου ανθρώπου που επιθυμεί την Ειρήνη, την Αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη Ζωή και την Ελευθερία.

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος τη στιγμή που ξεκληρίζονται οικογένειες, σκοτώνονται άμαχοι, μικρά παιδιά και γίνεται στόχος όποιος τολμήσει να βοηθήσει τους αμέτρητους τραυματίες.

Αυτή την ώρα η σιωπή είναι συνενοχή.

Το Δ.Σ. της Ένωσης καταγγέλλει και καταδικάζει τους βάρβαρους βομβαρδισμούς του κράτους του Ισραήλ, στη χειρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με πάνω από 1000 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, στην πλειοψηφία τους αμάχους, γυναίκες και παιδιά.

Και ζητά,

Να σταματήσουν άμεσα οι ισραηλινές επιθέσεις ενάντια στους Παλαιστινίους και να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής και οι Ισραηλινοί έποικοι από τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης-πρωταρχικός όρος ειρήνης στην περιοχή.

Να ματαιώσει άμεσα η Ελληνική κυβέρνηση κάθε προσπάθεια χρήσης του Ελληνικού εδάφους, για τη μεταφορά πολεμικού υλικού των Η.Π.Α. στο Ισραήλ

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόεδρος: ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Αν. Γεν. Γραμματέας : ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ταμίας: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Μέλη: ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

20 Ιανουαρίου 2009

Παρέμβαση Βρεττού για την ασφάλεια μαθητών στη διέλευση της Λεωφ. Μαραθώνος.

Άμεση υπήρξε η παρέμβαση του Βουλευτή Αττικής κ. Ντ. Βρεττού μετά το νέο ατύχημα στη Λεωφ. Μαραθώνος όταν μαθήτρια τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο προχθές.

Στην σχετική ανάρτηση του ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, αναφερθήκαμε με στοιχεία για τα πολλαπλά ατυχήματα που έχουν συμβεί το τελευταίο χρόνο.

Θέλουμε αποτελέσματα από τους υπεύθυνους και επαναλαμβάνουμε ότι η συχνότητα των ατυχημάτων είναι μεγάλη ενώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Οι Σύλλογοι Γονέων και η Ένωση Γονέων δεν πρέπει να εφησυχάσουν. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς κ.κ. Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας


Θέμα: Άμεση ανάγκη κατασκευής πεζογέφυρας στην Λ. Μαραθώνος, στο 1ο και στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης


Το Σάββατο το μεσημέρι μαθήτρια εξερχόμενη του Πνευματικού Κέντρου Παλλήνης, προσπάθησε να περάσει από διάβαση, αλλά δεν πρόλαβε, αφού διερχόμενο αυτοκίνητο την τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά. Είναι ένα από τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν σε κεντρικές λεωφόρους και μάλιστα πλησίον σχολικών συγκροτημάτων.

Στην Παλλήνη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας των μαθητών, του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης καθώς και του 3ο Γυμνασίου , τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Λεωφόρο Μαραθώνος.

Όπως είναι γνωστό, η Λεωφόρος Μαραθώνος, θεωρείται δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο. Ως κεντρική λεωφόρος, η ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι πολύ μεγάλη και εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς οδικής σήμανσης, που να προειδοποιεί ότι υπάρχουν σχολεία, οι συνθήκες που δημιουργούνται εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους μαθητές των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, επανειλημμένα έχουν αποστείλει υπομνήματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Εκείνο που διεκδικούν είναι στα συγκεκριμένα σημεία να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών. Κυρίως όμως να τοποθετηθούν φανάρια προειδοποίησης στις διαβάσεις πεζών και να κατασκευασθούν πεζογέφυρες στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου – 3ου Γυμνασίου και στο ύψος του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παλλήνης για την ασφάλεια των μαθητών.

Είναι άμεση η ανάγκη για να προλάβουμε τα χειρότερα και για να μην θρηνήσουμε θύματα/παιδιά, να προχωρήσει ο σχεδιασμός της πεζογέφυρας στα δύο προαναφερθέντα σημεία.


Ερωτάστε κύριε Υπουργέ,

Προτίθεστε να προχωρήσετε στον σχεδιασμό πεζογέφυρας στην Λ. Μαραθώνος, για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης και του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης;

Ο Ερωτών βουλευτής

Ντίνος Βρεττός

Εκδήλωση – συζήτηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 από την Κίνηση Πολιτών Γέρακα.

Η Κίνηση Πολιτών Γέρακα διοργανώνει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 στις 8.30 μ.μ., στα γραφεία Ηρώων Πολυτεχνείου 11 εκδήλωση – συζήτηση για τον αγώνα του Παλαιστινιακού Λαού.

Θα μιλήσουν ο Αλέκος Στάμου (συνδικαλιστής στην Αγροτική Τράπεζα) και ο Θανάσης Νησιώτης (Μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ ) οι οποίοι έζησαν το δράμα του Παλαιστινιακού λαού.

Ακόμη θα παρευρεθεί ο Βαγγέλης Πισσίας υπεύθυνος στην αποστολή του Free Gaza Movement με το πλοίο «Αρίων» στη Γάζα και ο Ανδρέας Χατζηνικολάου, δημοσιογράφος – εκδότης της εφημερίδας «Νεολόγος».

17 Ιανουαρίου 2009

Το θαύμα του Αγ. Αντωνίου στη λεωφόρο Μαραθώνος. Μαθήτρια γλύτωσε με κάταγμα στο πόδι από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το Σάββατο το μεσημέρι μετά το μάθημα της θεατρικής ομάδας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλλήνης, η Μαριανίνα προσπάθησε να περάσει από τη διάβαση που είναι μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, αλλά δεν πρόλαβε το διερχόμενο αυτοκίνητο και την τραυμάτισε στο πόδι. Τουλάχιστον ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο του συμβάντος και προσπαθούσε να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί.
Το σοκ για όσους από τους γονείς και μαθητές βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος ήταν μεγάλο. Η μαθήτρια του 2ου Λυκείου Παλλήνης μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για τα περαιτέρω.
Όλοι οι γονείς και μαθητές δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους. Μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο και δίπλα στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης.

Λίγα λεπτά αργότερα στάθηκα ακριβώς στο σημείο που έγινε το ατύχημα, μπροστά στην διάβαση που κτυπήθηκε η μαθήτρια και τράβηξα μερικά δευτερόλεπτα απο τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Αν μπορείτε να εκτιμήσετε την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα, θα καταλάβετε γιατί μόνο από θαύμα σώθηκε η μαθήτρια. Επειδή όμως μια ευνομούμενη πόλη δεν αρκεί να ελπίζει μόνο σε αυτά, πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να λάβει υπόψη αυτά που συνέχεια οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων λένε.

Πάρτε μέτρα πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, τα κρούσματα είναι πολλά.

Θα βγούμε στους δρόμους σε σειρά κινητοποιήσεων και δεν θα σταματήσουμε αν δεν γίνει επιτέλους αυτό που πρέπει.

23 Ιανουαρίου 2008. Ανάρτηση του ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Τα καμπανάκια προειδοποίησης προς τους αρμόδιους, είχαν κτυπήσει επανειλημμένα. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κουνηθούν οι νωθρές και άβουλες υπηρεσίες ενός μεγάλου κατ΄όνομα Δήμου όπως η Παλλήνη αλλά και οι εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ;

Σας μεταφέρουμε ένα απόσπασμα από τον ιστολόγιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης.

Ανάρτηση στις 19/11/2007.

Έλλειψη σηματοδότησης στο φανάρι της λεωφόρου Μαραθώνος για την ύπαρξη σχολείου που έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναπτύσσουν ταχύτητα με κίνδυνο να τραυματίσουν τα διερχόμενα παιδιά. Έχει ήδη γίνει μικροτραυματισμός παιδιού την περασμένη χρονιά. Το θέμα είχε απασχολήσει από πέρυσι το Δ.Σ. και είχε συζητηθεί και στις 26/4/2007, στην συνάντηση, του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Κωνσταντά, όπου και μπήκε στα θέματα προτεραιότητας προς επίλυση. Νέα επιστολή εστάλη στις 19/10/07 με θέμα «Σήμανση των δρόμων περί του 3ου Γυμνασίου».

Η φωτογραφία είναι ενδεικτική για όσα γράφονται στο ανωτέρω κείμενο.

Το επόμενο άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Β' Λυκείου Παλλήνης, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΝΕΟΛΟΓΟ".

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Έχουμε κουραστεί να επισημαίνουμε την σπουδαιότητα της κατάστασης, επαναλαμβάνοντας προτάσεις μας για την ασφάλεια πρόσβασης των μαθητών από και προς τα σχολεία της πόλης μας.

Τις γιορτινές μέρες που η κίνηση των τροχοφόρων είναι μεγάλη και τα σχολεία μας κλειστά , έρχονται στο νου μας οι εικόνες της καθημερινής τρέλας που τα παιδιά μας σαν μαθητές καλούνται να διαχειριστούν, πέρα πολλές φορές από τις δυνατότητες που έχουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους.

Η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων, έχουν επανειλημμένα γίνει «ενοχλητικοί» στην Διεύθυνση Τροχαίας Ανατολικής Αττικής και στις εκάστοτε Διοικήσεις του Δήμου μας, προκειμένου να παρθούν κάποια μέτρα προστασίας.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν επιστολές με φωτογραφίες των επικίνδυνων σημείων των δρόμων που οδηγούν στο συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης, ενώ η Ένωση χρόνια τώρα, έχει θίξει το γενικότερο πρόβλημα πρόσβασης στα Σχολεία της Πόλης.

Συγκεκριμένα, έχουν προταθεί πεζογέφυρες μπροστά από το συγκρότημα 1ου Γυμνασίου-Λυκείου και του Αθλητικού Κέντρου, που εκτός από τον μεγάλο αριθμό αθλούμενης νεολαίας, μπορούν να εξυπηρετούν τα παιδιά του 3ου Γυμνασίου.

Έχει επίσης τονισθεί, ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση –ξεκαθάρισμα του καθεστώτος των πεζοδρόμων μπροστά από τα Σχολεία, καθώς και να υπάρξει επιτέλους σήμανση, πράγμα που έως σήμερα κάνει τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα.

Δυστυχώς και η σημερινή Δημοτική Αρχή, βαδίζοντας την πεπατημένη της προηγούμενης, αρνείται ν’ αφουγκραστεί τις φωνές των Οργανώσεων Γονέων, που εκφράζοντας την αγωνία των χιλιάδων μελών της απαιτούν λύσεις εδώ και σήμερα.

Εξ άλλου, οι προτάσεις μας για ουσιαστική λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, στόχο έχουν τον σχεδιασμό για λύση προβλημάτων, έγκαιρα, για να μην χύνονται κροκοδείλια δάκρυα κατόπιν εορτής.

Εύχομαι η Νέα Ημερολογιακή Χρονιά να φέρει εκτός από Υγεία και Ευτυχία στην κάθε οικογένεια της Πόλης μας, την απαλλαγή από το άγχος της καθημερινότητας στην ανατροφή των Παιδιών μας, της ΕΛΠΙΔΑΣ μας για ένα καλύτερο Αύριο.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ακολουθεί Ανακοίνωση του κ. Αν. Μπουντουβά, Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή του Συνδυασμού ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ατύχημα σε κεντρική διάβαση της Λεωφόρου Μαραθώνος

Στις 21 του Γενάρη 2008 ξαναζήσαμε το τραγικό συμβάν να τραυματιστούν δύο παιδάκια του 1ου Δημοτικού σχολείου καθώς περνούσαν την διάβαση των πεζών επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος της Γενικής τράπεζας της Ελλάδος.. Ευτυχώς βρίσκονται σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων ¨Αγλαΐα Κυριακού¨.

Η αδυναμία τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων Διοικήσεων του Δήμου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα απέναντι στους πολίτες και ειδικά στα παιδιά και τους ηλικιωμένους , για την ασφαλή διάβαση της Λεωφόρου Μαραθώνος και την αποφυγή ατυχημάτων είναι πολύ μεγάλη.

Στο παρελθόν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες τραγικές στιγμές χωρίς όμως να γίνεται τίποτα.


Για να περιοριστούν στο μέλλον τέτοια συμβάντα και να παρέχουμε στους πολίτες τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, προτείνουμε:

Να τοποθετηθούν φανάρια προειδοποίησης στις διαβάσεις των πεζών «ZEBRA LINES»

 1. Να υπάρχει έντονη και συνεχής σήμανση για επιβράδυνση της ταχύτητας στο τμήμα της Λεωφόρου Μαραθώνος που διατρέχει τον Δήμο Παλλήνης
 2. Να τοποθετηθούν μεταλλικοί πάσσαλοι για την αποφυγή στάθμευσης των αυτοκινήτων στα πεζοδρόμια.
 3. Να συγχρονιστούν τα φανάρια στις διασταυρώσεις της Λεωφόρου Μαραθώνος
 4. Να τοποθετηθούν Πεζογέφυρες στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου – 3ου Γυμνασίου και στο ύψος του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παλλήνης για την ασφάλεια των μαθητών..
 5. Να επισκευαστούν τα κάγκελα που βρίσκονται στο διάζωμα της Λεωφόρου Μαραθώνος
 6. Να επιτραπεί η ολιγόλεπτη στάση και να απαγορευθεί η στάθμευση επί της Λεωφόρου Μαραθώνος
 7. Να τοποθετηθεί σήμανση στους δρόμους γύρω από τα σχολεία μας , για την ύπαρξη σχολείου και την μείωση της ταχύτητας.
 8. Να εφαρμοστεί άμεσα η Κυκλοφοριακή Μελέτη που έχει εγκριθεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις συλλόγων, φορέων και πολιτών όπου αυτό είναι δυνατόν (είναι η Τρίτη στη σειρά κυκλοφοριακή μελέτη και καμία δεν έχει εφαρμοστεί παρά το ότι έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα)


Μακροπρόθεσμα για μια καλύτερη και ασφαλή πόλη , προτείνουμε να γίνει μελέτη παράκαμψης της Λεωφόρου Μαραθώνος και την πεζοδρόμηση του κεντρικού τμήματος που διατρέχει την πόλη μας ώστε να αναδειχθεί και το Εμπορικό κέντρο.


16 Ιανουαρίου 2009

Η «Συνεργασία Ο.Τ.Α. Νοτιοανατολικής (Ν.Α.) Αττικής» είναι πλέον γεγονός.

Ο δήμαρχος Σπάτων μιλάει για την προσπάθεια ίδρυσης Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με την ιδιότητα του προέδρου αυτής της «Συνεργασίας», εξήγησε τους στόχους και τον τρόπο μελλοντικής δράσης της μαζικής πλέον πρωτοβουλίας των 19 δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής.

Συνέντευξη στον ΚΩΣΤΗ ΣΜΕΡΟ


«Το πρόβλημα με τις πράξεις εφαρμογής, δεν είναι μόνο του καθενός δήμου, αλλά όλης της περιοχής συνολικά. Με τη συλλογική δράση αυξάνεται η διεκδικητική δυνατότητά μας»


«Πρέπει πρώτα να καταφέρουμε να συζητηθούν άλλα θέματα μείζονα. Δηλαδή οι προοπτικές ορθοπόδησης των δήμων αυτών διοικητικά, οικονομικά και πολιτικά. Η χωροταξική, δηλαδή η γεωγραφική, μεταρρύθμιση έρχεται τελευταία»

Από την εποχή της έναρξης των μεγάλων έργων (Αεροδρόμιο, Αττική Οδός) φάνηκε η ανάγκη συνεργασίας των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής. Η πρώτη, επί της ουσίας, προσπάθεια χρονολογείται από το 1999, χωρίς όμως τότε να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.


Μια δεύτερη προσπάθεια, πετυχημένη αυτή τη φορά, ξεκίνησε στις αρχές της παρούσης Δημοτικής περιόδου και η «Συνεργασία Ο.Τ.Α. Νοτιοανατολικής (Ν.Α.) Αττικής» είναι πλέον γεγονός.


Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, που μας παραχώρησε ο δήμαρχος Σπάτων, Θανάσης Τούντας, με την ιδιότητα του προέδρου αυτής της «Συνεργασίας», εξήγησε τους στόχους και τον τρόπο μελλοντικής δράσης της μαζικής πλέον πρωτοβουλίας των 19 δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής.

Κύριε δήμαρχε, οι συζητήσεις για μία τέτοια πρωτοβουλία είχαν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί κατά τη γνώμη σας άργησε τόσο πολύ να υλοποιηθεί;

Οι συζητήσεις έχουν αρχίσει από το 1999 με τη συμμετοχή 19 δήμων, οι οποίοι από τότε είχαν διαμορφώσει κάποιες προτάσεις. Το ζήτημα της παρούσης δεν έχει να κάνει με το γιατί καθυστέρησε η υλοποίησή τους, αλλά στο ότι ήταν απόλυτα αναγκαίο να γίνει, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, τα περισσότερα και μεγαλύτερα κοινά, και μέσα από αυτή τη «Συνεργασία» των Δήμων και Κοινοτήτων μας δίνεται η ευκαιρία να τα αναδείξουμε, να τα προωθήσουμε και, όπου είναι δυνατόν, να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, έτσι ώστε η κεντρική διοίκηση επιτέλους να ενδιαφερθεί. Ήδη, έγινε μία πρώτη σημαντική παρέμβαση στο πρόσφατο συνέδριο της ΤΕΔΚΝΑ (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής) και αμέσως μετά τις γιορτές, θα υπάρξουν και άλλες δράσεις αυτής της «Συνεργασίας», με επαφές με αρμόδιους κρατικούς φορείς, για να αρχίσουν να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων, ώστε να προταθούν οι πρέπουσες λύσεις.

Εφόσον έχετε ήδη προχωρήσει σε κάποιες δράσεις αυτής της πρωτοβουλίας, φαντάζομαι ότι η «Συνεργασία» θα έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Υπάρχει καταστατικό και κανονισμός λειτουργίας ή όλα είναι σε κάποιου είδους προσωρινό καθεστώς;


Βεβαίως και υπάρχει καταστατικό, το οποίο μάλιστα είναι έτοιμο από το 1999. Χρειάζεται ίσως κάποιες μικρές τροποποιήσεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι έτοιμο. Όμως, επειδή ο στόχος δεν ήταν να ιδρυθεί κάποιο νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμος, αλλά πρόκειται για μία «συμφωνία κυρίων» κατ’ ουσίαν, δεν χρειάζεται να υπάρξουν διαδικασίες, όπως έγκριση από το πρωτοδικείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εκλεγεί για δύο χρόνια και ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του.

Υπάρχει η σκέψη να προχωρήσετε μέσω της «Συνεργασίας» αυτής και σε ίδρυση Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νοτιοανατολικής Αττικής;

Αυτό το οποίο, όλοι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή μας πιστεύουμε, είναι ότι η ΤΕΔΚΝΑ, με τη σημερινή της μορφή δεν μας αντιπροσωπεύει. Είναι καθαρά Αθηνοκεντρική. Πολλοί έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να γίνουν πιο τολμηρές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι, όμως, κάτι που χρειάζεται και κάποια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς θα το προχωρήσουμε με στόχο στις επόμενες εκλογές για ανάδειξη των μελών των συλλογικών μας οργάνων να μπορέσει να προχωρήσει η ίδρυση ΤΕΔΚ Νοτιοανατολικής Αττικής.

Από εδώ και πέρα πώς σκέφτεστε να δράσετε ώστε να διεκδικήσετε τα αιτήματα σας; Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες στους στόχους σας;

Κυρίως με συλλογικές δράσεις και παραστάσεις σε φορείς, οργανισμούς και εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης. Είναι άλλο να επισκέπτεται ένας δήμαρχος ή εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. μεμονωμένα τον οποιοδήποτε υπηρεσιακό ή πολιτικό παράγοντα και άλλο το να υπάρχει μία ενιαία φωνή, και μάλιστα από τις περιοχές εκείνες που αναπτύσσονται γρηγορότερα και περισσότερο από όλες στην επικράτεια.
Για παράδειγμα, το πρόβλημα με τις πράξεις εφαρμογής, δεν είναι μόνο του καθενός δήμου, αλλά όλης της περιοχής συνολικά. Με τη συλλογική δράση αυξάνεται η διεκδικητική δυνατότητά μας. Η ισχύς εν τη ενώσει. Πρέπει να μας διακατέχει λογική διεκδίκησης. Τα βασικά προβλήματα, που θα είναι και οι άμεσες προτεραιότητές μας, είναι πρώτα η αποχέτευση, τα σχέδια πόλης και τρίτον το δευτερεύον οδικό δίκτυο, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση σε σχέση με τους κεντρικούς άξονες που έχουν δημιουργηθεί.
Βέβαια, όλα αυτά απαρτίζουν το συνολικό και μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Νομίζω ότι εκεί καταλήγουν εν τέλει τα πάντα.

Κύριε δήμαρχε, εκτός των άλλων, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία νομοθετική ρύθμιση από την εποχή που καταρτίστηκε η σύμβαση για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου των Σπάτων, σύμφωνα με την οποία όταν το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού αρχίσει να έχει οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 6.500 στρεμμάτων που έμειναν ελεύθερα εκεί, υποχρεούται να καταβάλει το 10% στους δήμους που είναι γύρω από το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων. Από ότι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει σε μας εδώ η παραμικρή εισφορά. Τι γίνεται ως προς αυτό το θέμα;

Όντως έτσι είναι. Είναι νόμος του κράτους και αφορά τους όμορους του αεροδρομίου δήμους με αιχμή μάλιστα, όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω σύμβαση, τα Σπάτα. Το πρόβλημα βρίσκεται σε έναν φορέα διαχείρισης του χώρου του παλαιού αεροδρομίου, που έπρεπε να έχει ήδη συσταθεί, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια ούτε ως προς αυτό, ούτε ως προς την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Εμείς πάντως ως «Συνεργασία» θα το διεκδικήσουμε. Ούτως ή άλλως πρόκειται για θεσμοθετημένο νόμο του κράτους και μάλιστα θα έλεγα ότι λόγω του ότι συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου πρόκειται για υπερ-νόμο. Είναι λοιπόν διεκδικήσιμο και θα το προχωρήσουμε.

Αντιθέσεις υπάρχουν μέσα στη συνεργασία; Γιατί θυμόμαστε από το παρελθόν κάποιες φορές να υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα και λογικές ανάμεσα στους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής.

Σε μία τέτοια «Συνεργασία», και μάλιστα όταν είναι στην αρχή και στα πρώτα της βήματα, δε θα ήταν παραγωγικό να υπάρχουν αντιθέσεις. Και είναι πράγματι γεγονός ότι δεν έχει τεθεί κανένα θέμα μέχρι τώρα. Αντίθετα, υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε αποκλειστικά για τα προβλήματα που είναι κοινά και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή.

Παρόλα αυτά, όσο και αν υπάρχουν οι θετικές προθέσεις, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια παράπονα. Για παράδειγμα, στο θέμα της δημιουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή την Αποχέτευση, ζήτημα για το οποίο η Αρτέμιδα έχει εκφράσει διαχρονικά τις αντιρρήσεις της.

Μιας και το θέτετε η θέση όλων μας ανεξαιρέτως για τους ΧΥΤΑ είναι κοινή και ξεκάθαρη. Έτσι όπως πάει να γίνει ο λεγόμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι λάθος. Όλοι πιστεύουμε στις νέες τεχνολογίες για την επεξεργασία των σκουπιδιών και στην ξεχωριστή διαχείριση από την κάθε γεωγραφική ενότητα. Εμείς υποστηρίζουμε, και ταυτόχρονα διεκδικούμε, ότι η Νοτιοανατολική Αττική πρέπει να διαχειρίζεται μόνη της και με τον τρόπο που ήδη σας ανέφερα τα δικά της αποκλειστικά απορρίμματα και μόνο.
Για την αποχέτευση διεκδικούμε άμεση λύση γιατί το πρόβλημα έχει γίνει οξύτατο και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την όποια διαφωνία όλοι μαζί και ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, όπως π.χ. με την Αρτέμιδα να τις διευθετήσουμε. Όλα μπορούν να συζητηθούν. Άλλωστε η κάθε περιοχή έχει και τα δικά της προβλήματα και ανάγκες. Εμείς θα προτείνουμε και θα συζητήσουμε συγκεκριμένες λύσεις συνολικά.

Μια και το αναφέρατε μήπως στο θέμα της αποχέτευσης πρέπει να εγκαταλείψουμε πλέον τη λογική της ΕΥΔΑΠ και να οδηγηθούμε σε άλλες κατευθύνσεις όπως π.χ. στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικών φορέων (Σ.Δ.Ι.Τ.) που έχει ήδη θεσμοθετηθεί;

Η λύση του Σ.Δ.Ι.Τ. για την αποχέτευση θα ήταν χρήσιμο εργαλείο και μακάρι να γινόταν έτσι και εδώ. Όμως, μην υποτιμήσουμε και τη λύση της Ε.Υ.Δ.Α.Π., η οποία αν ξεπεραστούν κάποια προβλήματα, είναι πολύ καλή. Άλλωστε, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. απορροφά ένα γενναιόδωρο οικονομικό πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει.

Κύριο μέλημά μας είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ για παράδειγμα να γίνει βιολογικός καθαρισμός στο Πλατύ Χωράφι των Σπάτων, εάν δεν διασφαλιστεί το επίπεδο της τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς και ένα μίνιμουμ αντισταθμιστικών παροχών. Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε μελέτη, ώστε να πιεστεί η όλη κατάσταση από εμάς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι ποιος φορέας θα λύσει το πρόβλημα, αλλά το να λυθεί.

Ακόμη, ένα μείζον θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο απασχόλησε αρκετά την περιοχή μας είναι οι εξελίξεις γύρω από τη διοικητική μεταρρύθμιση, τον λεγόμενο Καποδίστρια ΙΙ. Ως πρόεδρος της «Συνεργασίας», τι γνώμη έχετε για τις εξελίξεις αυτές;

Μέσω των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το θέμα έχει χαρακτηριστεί ώριμο. Από κει και πέρα όμως χρειάζονται προϋποθέσεις για να μην έχει την τύχη του Καποδίστρια Ι. Είναι βασικό να προηγηθεί διάλογος και είναι καλό το ότι μιλάμε για ένα θέμα που σχετίζεται με την αυτοδιοίκηση, αφού η αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν χώρος διαλόγου. Δεν θα ήταν σωστό να πάμε σε διαδικασίες κρυφές, όπως η μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτό γιατί αφορούσε μόνο το χωροταξικό κομμάτι, δεν αναφερόταν σε τίποτα άλλο. Ήταν μεγάλο λάθος. Πιστεύουμε στους ισχυρούς δήμους και οι προϋποθέσεις σωστά έχουν μπει από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και την ΚΕΔΚΕ. Όμως, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται απαραιτήτως οικονομικοί πόροι και όπως είπε και ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος στη Θεσσαλονίκη, στο πρόσφατο συνέδριο ΚΕΔΚΕ, λόγω της οικονομικής κρίσης, η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει. Το να προτείνουμε εμείς ως «Συνεργασία» κάτι σε επίπεδο χωροταξίας είναι το τελευταίο βήμα. Πρέπει πρώτα να καταφέρουμε να συζητηθούν άλλα θέματα μείζονα. Δηλαδή οι προοπτικές ορθοπόδησης των δήμων αυτών διοικητικά, οικονομικά και πολιτικά. Η χωροταξική, δηλαδή η γεωγραφική, μεταρρύθμιση έρχεται τελευταία.

Πηγή Εφημερίδα ΔΗΜΟΤΗΣ

14 Ιανουαρίου 2009

Scripta manent ...verba volant. Στά θέματα παιδείας της Παλλήνης και στα γραπτά αλλά και στα προφορικά ...δεν πάμε καλά!

Στα θέματα παιδείας δεν αρκεί ούτε η απλή γραπτή υπενθύμιση των ενδιαφερομένων προς ένα φορέα για να πάρουν τα θέματα τον δρόμο της επίλυσης, ούτε όμως αυτό μπορεί να αποτελεί δικαιολογία προς τους υπεύθυνους που τα χειρίζονται.

Το 1ο ΔημοτικόΣχολείο Παλλήνης εκτός των άλλων είναι ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία της περιοχής.

Δεν επιτρέπεται λοιπόν να παρουσιάζει επανειλημμένα προς επίλυση ανάλογα θέματα.

Ας ανασκουμπωθούν οι αρμόδιοι και ας κυττάξουν την ουσία των προβλημάτων.

Διαβάσαμε τη συνέντευξη στον ΔΗΜΟΤΗ και αναδημοσιεύεται στη συνέχεια.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Το ταμείο είναι μείον…

Τι κι αν ο νέος χρόνος έφτασε με ευχολόγια και υποσχέσεις για ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό έτος; Τα προβλήματα στο χώρο της παιδείας, όχι μόνο… ζουν και βασιλεύουν, αλλά αντίθετα μοιάζουν να πολλαπλασιάζονται. Ο «ΔΗΜΟΤΗΣ» συνεχίζει το οδοιπορικό των επισκέψεων στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα των δήμων της λεωφόρου Μαραθώνος, που ξεκίνησε το Δεκέμβριο με τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Νέας Μάκρης, και «σταθμεύει» σήμερα στο 1ο δημοτικό σχολείο Παλλήνης.

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Πολλά τα άλυτα και τα «άπλυτα», όπως φαίνεται, ζητήματα στο 1ο δημοτικό σχολείο Παλλήνης, όπως προκύπτει από τα όσα ακούστηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου, απούσας της 2ης σχολικής επιτροπής, αρμόδιας για τα θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Ο «ΔΗΜΟΤΗΣ» άκουσε και παρουσιάζει τις καταγγελίες του συλλόγου γονέων και των διδασκόντων του σχολείου, οι οποίοι κάνουν λόγο για «μαύρη τρύπα» στο ταμείο και ως εκ τούτου θέτουν ζήτημα ομαλής λειτουργίας του σχολείου.
To νεοεκλεγέν Δ.Σ του συλλόγου γονέων καταγγέλλει ότι στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου δεν παρέστη κανείς εκπρόσωπος της υπεύθυνης για τη διαχείριση και λειτουργία του σχολείου επιτροπής, ως όφειλε προκειμένου να δώσει απαντήσεις στις καταγγελίες για ταμειακό έλλειμμα 1.600 ευρώ αλλά και σε μία σειρά από ζητήματα που φρενάρουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
«Κανείς από τους εκπροσώπους της σχολικής επιτροπής δεν παρέστη στο συμβούλιο. Μαθαίνουμε ότι πρόεδρος και αντιπρόεδρος για προσωπικούς λόγους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ερωτηματικά δημιουργούν και τα οικονομικά ζητήματα που ετέθησαν, έλλειμμα και οφειλές στην εφορία. Μιλάμε, λοιπόν, για μία εξαφανισμένη σχολική επιτροπή που στην πράξη δεν λειτουργεί, ενώ οι ελλείψεις του σχολείου είναι πολλές και χρήματα δεν υπάρχουν» καταγγέλλει ο γραμματέας του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, Σπύρος Κορνέζος.

Υγιεινή και ασφάλεια

Εκτός των άλλων, προκύπτουν και θέματα υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών, όπως αναφέρει ο κ. Κορνέζος. «Θα φέρω το παράδειγμα του σχολικού κυλικείου που δεν είναι ελεγμένο, κάτι για το οποίο αρμόδια είναι η επιτροπή. Στην ουσία αυτή τη στιγμή το σχολείο αυτοδιοικείται».
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, στην ενημέρωση που απέστειλε στους γονείς των μαθητών σχετικά με τα ανοικτά ζητήματα του σχολείου, μεταξύ άλλων, καταγράφει τα εξής:
- η σχολική επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται τα υπάρχοντα κονδύλια, στην ουσία δεν λειτουργεί και δεν έχει ανταποκριθεί σε συμφωνηθείσες δεσμεύσεις.
- το ταμείο της σχολικής επιτροπής είναι ελλειμματικό κατά περίπου 1.600 ευρώ, ενώ το σχολείο, λόγω κακών χειρισμών κατά το παρελθόν, έχει χρέος προς την εφορία ύψους 900 ευρώ περίπου για το οποίο έγινε διακανονισμός προκειμένου να εισπραχθούν δεσμευμένα κονδύλια για τα τρέχοντα έξοδα,
- τα χρήματα που προορίζονται για τη φετινή χρήση θα καλύψουν οφειλές προηγούμενων χρήσεων, ενώ το σχολείο σποραδικά αδυνατεί να καλύψει ορισμένες στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες (π.χ. τηλέφωνο, internet κ.α.).

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη:
- την παλαιότητα του σχολείου,
- την ελλιπή συντήρηση, τις παρωχημένες και μη συμμορφούμενες με την τρέχουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες προδιαγραφές εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, γυάλινες επιφάνειες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, θέρμανση και ζεστό νερό, κλιματισμός, θερμομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας, πυρασφάλεια, γενικότερη ασφάλεια, υγιεινή κ.λπ.),
- την αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου με την προσθήκη ειδικοτήτων (υπολογιστές, μουσική, γυμναστική, κλπ.) και νέων λειτουργιών (ολοήμερο, τραπεζαρία κ.λπ.) που δημιουργεί νέα δεδομένα
- αλλά και το ελάσσον αλλά προειδοποιητικό συμβάν με την αστοχία στο λεβητοστάσιο,
… ο σύλλογος καταλήγει στην επιστολή του ότι: «η ελλιπής δράση του δήμου και της σχολικής επιτροπής, αποκλειστικών αρμοδίων για τη διάθεση των όποιων χρημάτων αλλά και τα ανεπαρκή κονδύλια δεν διασφαλίζουν την αυτονόητη ομαλή λειτουργία του σχολείου».

Τα μεγάλα «αγκάθια»
Ανάμεσα στα ζητήματα προς επίλυση που τίθενται υπόψη του δήμου είναι τα εξής:
1. Επικινδυνότητα υαλοπινάκων. Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων επαναφέρει το ζήτημα της επικινδυνότητας των απλών υαλοπινάκων που διαθέτει το σχολείο μετά τη θραύση ενός εξ αυτών στην τραπεζαρία, του οποίου τα θραύσματα έπεσαν σε σημείο όπου κάθονται μαθητές χωρίς, ευτυχώς, δυσάρεστα αποτελέσματα λόγω της ώρας που συνέβη το περιστατικό. Το Δ.Σ. ζητεί την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του σχολείου προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα οι επικίνδυνοι υαλοπίνακες και να αντικατασταθούν με άλλους κατασκευασμένους από ασφαλή υλικά.
2. Ηλεκτρική εγκατάσταση τραπεζαρίας
Ο σύλλογος ζητά την κατασκευή νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης που να μπορεί να αντέχει το φορτίο για τη λειτουργία: α) τριών φούρνων μικροκυμάτων β) δύο ψυγείων γ) ενός κλιματιστικού και δ) του φωτισμού. Η υπάρχουσα δεν είναι σχεδιασμένη για το τρέχον φορτίο με αποτέλεσμα τη συχνή πτώση της ασφάλειας και τη συνακόλουθη διακοπή λειτουργίας του ψυγείου όπου συντηρείται το φαγητό των μαθητών.
3. Έλεγχος πόσιμου ύδατος. Ο σύλλογος γονέων ζητά να γίνουν ενέργειες προκειμένου να ελέγχεται το πόσιμο νερό του σχολείου δύο φορές ετησίως, καθώς ο δήμος αφενός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης αφετέρου η παλαιότητα της υδραυλικής εγκατάστασης επιβάλλουν να υπάρχει εγρήγορση.

Μπράβο και προτάσεις
Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία δημοτικού αστυνομικού έξω από το σχολείο την ώρα προσέλευσης των μαθητών και ελπίζει στην παγίωση του μέτρου και κατά την αποχώρηση των μαθητών, ενώ απέστειλε και ευχαριστίες στον δήμαρχο για την αντικατάσταση των οργάνων στην παρακείμενη παιδική χαρά. Προτείνει, επιπλέον, οι δημοτικοί αστυνομικοί να κόβουν κλήσεις στα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα γύρω από το σχολείο και ειδικά στον πεζόδρομο, στους οδηγούς που παραβιάζουν την κάθετη και οριζόντια σήμανση καθώς και σε όσους βιαστικούς υβρίζουν τις σχολικές τροχονόμους και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τους αλλά και των μαθητών.

Η θέση του δήμου
Ζητώντας από τον δήμαρχο Παλλήνης, Σπύρο Κωνσταντά, να τοποθετηθεί σχετικά με τα όσα αναφέρει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου δημοτικού σχολείου, επισημαίνει ότι «προσωπικά δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με το διαχειριστικό έλλειμμα» σχολιάζοντας, πάντως, ότι «κάθε σχολική επιτροπή θα πρέπει να έχει χρήματα στο ταμείο της». Σημειώνει, επιπλέον, ότι προ ημερών υπέγραψε τα χρηματικά εντάλματα για την τελευταία δόση προς τις σχολικές επιτροπές.
Παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκε ανοικτός σε μία από κοινού κουβέντα με τους εκπροσώπους των γονέων και διδασκόντων για τα θέματα του σχολείου. «Δεν μου έχουν τεθεί γραπτώς, ως είθισται, κάποια ζητήματα, ούτε μου έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση. Προτείνω οι σύλλογοι γονέων και διδασκόντων να συμφωνήσουν στα αιτήματά τους και είμαι στη διάθεσή τους για μία από κοινού συνάντηση για να τα συζητήσουμε… και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε» ανέφερε ο δήμαρχος χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η επιστολή του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης.

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Δημάρχου Παλλήνης

Σε απάντηση της δήλωσης του Δημάρχου Παλλήνης κ. Σπύρου Κωνσταντά (εφημερίδα «Δημότης») ότι «Δεν μου έχουν τεθεί γραπτώς, ως είθισται, κάποια ζητήματα, ούτε μου έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση. Προτείνω οι σύλλογοι γονέων και διδασκόντων να συμφωνήσουν στα αιτήματά τους και είμαι στη διάθεσή τους για μία από κοινού συνάντηση για να τα συζητήσουμε… και ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε», σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης βρίσκονται καταγεγραμμένα:

1. Στο Βιβλίο Πρακτικών του Σχολικού Συμβουλίου της συνεδρίασης που έγινε την άνοιξη/καλοκαίρι του 2008, στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι του Δήμου, οι οποίοι τα κατέγραψαν και δεσμεύτηκαν για λύσεις.

2. Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης, όπου ο Σύλλογος έχει ήδη καταθέσει (και θα εξακολουθήσει να καταθέτει) εγγράφως τα αιτήματα-παράπονα-ευχαριστίες-προτάσεις για το κοινό καλό, υπηρεσιακά έγγραφα για την πληροφόρηση του Δήμου (εκλογές Συλλόγου, σύσταση Δ.Σ.), αιτήματα για συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων με τον Δήμαρχο κ.λπ. Ας αναζητηθούν τα έγγραφα αυτά και ας απαντηθούν στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

3. Επιπλέον, θεωρείται αυτονόητη η υποχρέωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να επιθεωρούν τα σχολεία, να τα επισκευάζουν, να τα συντηρούν, να προσαρμόζουν τις εγκαταστάσεις τους σε όσα νεώτεροι νόμοι ορίζουν, να τηρούν τα πρωτόκολλα πάγιων εργασιών (ανελκυστήρες, καυστήρες, κλιματισμός κ.ά.) και γενικώς να τα παραδίδουν τον Σεπτέμβριο στους διευθυντές τους με το «κλειδί στο χέρι».

4. Της ευκαιρίας δοθείσης, επισημαίνουμε ότι όταν λειτουργούν ανελλιπώς και τακτικά τα συλλογικά όργανα που ορίζει ο νόμος (υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία και μοναδική για φέτος συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου δεν παρέστη εκπρόσωπος του Δήμου) και διεκδικούν όσα προβλέπει ο νόμος, όταν τα εντεταλμένα όργανα και οι υπηρεσίες εργάζονται ευσυνείδητα, όταν η χρηματοδότηση είναι επαρκής, καταβάλλεται εγκαίρως και ξοδεύεται χρηστά και όταν αναζητούνται από τους ΟΤΑ τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και πόροι, τότε δεν υπάρχουν παράπονα και δεν χρειάζονται ανεπίσημες συναντήσεις.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι αποκλειστικός σκοπός της δράσης του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης είναι να βοηθήσει με τις επισημάνσεις του τη λειτουργία του Σχολείου και κατ’ επέκταση του Δήμου, ώστε να δρέπει η μαθητική κοινότητα τους καρπούς της αγαστής συνεργασίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστέα Τσιάμη Σπύρος Κορνέζος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

1. Ένωση Συλλόγων Γονέων Παλλήνης

2. Διεύθυνση & Σύλλογο Διδασκόντων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης

3. ΜΜΕ

13 Ιανουαρίου 2009

Κατεδαφιζόμεθα ή άρχισαν οι εκλογικές κόντρες στον Δήμο Παλλήνης ;

Καλά την πρώτη φορά, όλα έγιναν καλά, αλλά αφού και στη δεύτερη όλα καλώς καμωμένα βρέθηκαν, τι στράβωσε τόσο την τρίτη και βγήκαν όλα τα πυρομαχικά στην φόρα ;

Δεν ψηφίζω , δεν ψηφίζω λοιπόν από την «ΠΑΛΛΗΝΗ – ΜΕΛΛΟΝ» και ο πολίτης που δεν είναι και καλά ενημερωμένος γιατί δεν αφήνει και εύκολα το βόλεμα του καναπέ, διερωτάται αυτό που γράφτηκε στην πρώτη παράγραφο.

Ρε μπας και άρχισαν οι ζυμώσεις και οι αντιπολιτευτικές κορώνες από τώρα ; Οι ίδιοι δεν τα βρήκαν καλά τα δύο πρώτα χρόνια, πως μας τα λένε τώρα ;

Τι να πιστέψει ο δημότης της Παλλήνης και γιατί να πιστέψει ; Ποιος είναι όμως ο ρόλος της κάθε αντιπολίτευσης ; να περιμένει δυόμισυ χρόνια για να τα δει ξεκάθαρα όλα αυτά ; αφού οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι στις ίδιες καρέκλες ήταν και στην προηγούμενη θητεία, τι δεν είχαν δει όλα τα προηγούμενα χρόνια ;

Ερωτήσεις που βάζουν οι περισσότεροι από τους αναγνώστες του κειμένου. Υπάρχει όμως ακόμη μια ερώτηση, δυσκολώτερη .ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η κριτική είναι εύκολη αλλά θα πρέπει για κάθε σημείο να υπάρχει και η θέση που εμείς στηρίζουμε.

Περιμένουμε να τις ακούσουμε και να τις επικροτήσουμε.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Συνδυασμού "ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ"

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΠΑΛΛΗΝΗ – ΜΕΛΛΟΝ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με συναίσθημα ευθύνης για τα σοβαρά ζητήματα της πόλης, που συσσωρεύονται όλο και πιο πιεστικά και με την πεποίθηση ότι η στείρα αντιπολίτευση και ο ρεβανσισμός δεν βοηθούν στην επίλυση τους (είδος αντιπολίτευσης που άσκησε συστηματικά απέναντι στην προηγούμενη Διοίκηση ο κος Κωνσταντάς ) η δημοτική μας ομάδα έδωσε θετική ψήφο στα τεχνικά προγράμματα αλλά και στον προϋπολογισμό των δύο πρώτων ετών θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής .

Όμως, ήδη ξεκίνησε η προτελευταία χρονιά, αυτής της περιόδου, απολογιστικά με ανύπαρκτο έργο, πέρα βέβαια της προσωπικής προβολής του Δημάρχου. Ύστερα, από δύο χρόνια θητείας της τρίτης τετραετίας του κου Κωνσταντά, τα μεγάλα ζητήματα της πόλης, παραμένουν έξω από κάθε αντίληψη προτεραιότητας της δημοτικής αρχής. Το ζήτημα της αποχέτευσης έχει βαλτώσει χωρίς καμιά ουσιαστική ενέργεια. Οι διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο πόλης προχωρούν με τόσο αργούς ρυθμούς, που δεν ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες ανάπτυξης της πόλης. Το κυκλοφοριακό χάος της πόλης μας το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Μειώθηκαν κατακόρυφα οι επιχορηγήσεις στα σχολειά της πόλης μας, ενώ η συντήρηση τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου ΔΕΝ έχει εφαρμοστεί απολύτως τίποτα. Κανένα ουσιαστικό έργο κοινωνικού εξοπλισμού.

Τα ζητήματα της καθημερινότητας παραμένουν πάντα πιεστικά χωρίς καμιά προσπάθεια σοβαρής αντιμετώπισης.

Η αυταρχική άσκηση της εξουσίας και η αλαζονική συμπεριφορά προς κάθε κατεύθυνση, είτε πρόκειται για δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, είτε πρόκειται για φορείς της πόλης μας, δεν αφήνει περιθώρια γόνιμης αντιπαράθεσης.

Η κατεδαφιστική έκφραση πολιτικής του κου Κωνσταντά ως αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση μέχρι τα όρια της συκοφαντίας δεν δίνει προοπτική δημιουργικής συνέχειας της δημοτικής αρχής.

Η επιπόλαιη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, που είχε παραλείψει τις πολεοδομικές μελέτες πολλών πολεοδομικών ενοτήτων, και του προϋπολογισμού, που για να ισοσκελισθεί επιστρατεύτηκε, χωρίς να έχει εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή, η εγγραφή κωδικού εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου ήταν αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της συγκεντρωτικής αντίληψης εξουσίας χωρίς ιεραρχημένους στόχους.

Κατόπιν αυτών η καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2009 ήταν μονόδρομος για την δημοτική μας ομάδα. Ήταν αυτή μια ψήφος πρόκλησης για αφύπνιση της Διοίκησης του Δήμου μπροστά στα μεγάλα ζητήματα της πόλης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος

Σμέρος Γεώργιος

Μερτζάνος Γεώργιος

Ζινέλη Καλλιόπη

Λεβαντή Μαρία

Χατζησταματίου Κων/νος

12 Ιανουαρίου 2009

28 χρόνια παράδοσης στην Παλλήνη από το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού "ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ"

Με μια γιορτή που για όσους τυχερούς μπόρεσαν να παρευρεθούν, θύμιζε φιλοξενία, που μόνο στα χωριά βρίσκει πια κανείς, υποδέχθηκε το νέο έτος, το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού "ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ".

Οι γυναίκες μέλη των "ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ" είχαν ετοιμάσει πίττες και γλυκά, όλα παραδοσιακά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και φίλεψαν όλους τους καλεσμένους.
Στη συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου, όλων των ηλικιών, παρουσίασαν με δεξιοτεχνία χορούς από όλη την Ελλάδα.
Ένας Σύλλογος που δουλέυει αθόρυβα και δημιουργικά όλα αυτά τα χρόνια, αν κρίνουμε από τα παιδιά μας, που τα έμαθε να αγαπάνε την παράδοση και επάξια να είναι οι αυριανοί συνεχιστές της φέρνοντας έτσι μέσα από τα δικά τους βήματα τα βήματα της γιαγιάς και προγιαγιάς τους στο σήμερα και το αύριο.

9 Ιανουαρίου 2009

3 χρόνια ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 4000 περίπου εκπαιδευτικοί, (μαζί με όσους εργάστηκαν στα προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου ) επιμορφωτές και συντονιστές.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ...

ΕΞΕΛΙΠΕ Η ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΠ.Θ.

3 χρόνια έχουν σχεδόν περάσει, από την πρώτη φάση της επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση και παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και διαμαρτυρίες, 4000 περίπου χιλιάδες εκπαιδευτικοί, (μαζί με όσους εργάστηκαν στα προγράμματα επιμόρφωσης β'επιπέδου ) επιμορφωτές και συντονιστές των προγραμμάτων επιμόρφωσης παραμένουν απλήρωτοι.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το πρόβλημα έχει τεθεί από τον Ιούλιο του 2008, όταν μετά από σχετική καταγγελία κατέθεσε ερώτηση στη βουλή η Α. Διαμαντοπούλου.
Η ερώτηση δεν απαντήθηκε και επανακατατέθηκε το Νοέμβριο του 2008 και πάλι χωρίς να απαντηθεί.
Σχετικές επίσης ερωτήσεις κατέθεσαν, οι βουλευτές Σ. Κουτμερίδης http://www.koutmeridis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=47266 και Ι. Δραγασάκης http://ekppylh.blogspot.com/2008/12/blog-post_15.html.
Παράλληλες ενέργειες έγιναν και από την ΠΕΚΑΠ, http://www.pekap.gr/KSE-2006.pdf ενώ η ΕΛΜΕ Χανἰων εξέδοσε σχετική ανακοίνωση, http://www.elme-chanion.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=66 στην οποία δηλώνει ότι θα συνδράμει οικονομικά σε μια ομαδική δικαστική προσφυγή των συναδέλφων του νομού.
Στις απαντήσεις που ἐδωσε η ΕΥΕ στην ερώτηση Κουτμερίδη και στο υπόμνημα της ΠΕΚΑΠ, δηλώνει ότι μελετάται νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε επειδή νόμος του υπουργείου οικονομικών που ψηφίστηκε το 2005 (3408/2005) δεν επέτρεπε την πληρωμή των εμπλεκομένων. (Δείτε την απάντηση στο http://pekap.blogspot.com/2008/12/2006.html)
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ, που κατετέθη στη Βουλή στις 20/12/2008. (Άρθρο 22)
Το πρόβλημα όμως είναι ότι η διαχειριστική περίοδος έληξε χωρίς το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί τελικά η προσφυγή, για την καταβολή των δεδουλευμένων.
Προκύπτουν επίσης ζητήματα ηθικής τάξης, όχι τόσο για την τρίχρονη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αλλά από το γεγονός ότι η ΕΥΕ προχώρησε σε προκηρύξεις προγραμμάτων από το 2006 έως το 2008, αντλώντας επιμορφωτές από το επίσημο μητρώο τη στιγμή που γνώριζε ὀτι βάσει του 3408/2005, αυτοί δεν μπορούν να πληρωθούν.
http://www.e-elme-pask.gr/epimorfosi.htm

8 Ιανουαρίου 2009

Μπράβο στον Δήμο Γέρακα και στην πρωτοβουλία αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Παλαιστίνη.

Ανεξάρτητα αν είμαστε ή όχι δημότες του Γέρακα, όλοι οι ενεργοί πολίτες της Ανατολικής Αττικής, συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας και βοηθάμε σε αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια.

Δελτίο Τύπου για την ανθρωπιστική βοήθεια του Δήμου μας στη Γάζα

8/01/2009

Ο Δήμος Γέρακα συμπαραστέκεται στα θύματα του πολέμου που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα. Σε συνεργασία με τους 'Γιατρούς του κόσμου' προσφέρουμε τη βοήθεια μας ώστε να απαλύνουμε όσο μπορούμε τον πόνο που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός. Έτσι, συγκεντρώνουμε τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό που θα αποσταλούν άμεσα στην Παλαιστίνη.

Για το σκοπό αυτό, καλούμε όλους τους δημότες και κατοίκους της πόλης μας να συνεισφέρουν ό,τι μπορούν από τα παρακάτω αγαθά:

Τρόφιμα: ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα (εβαπορέ)
Φάρμακα: αντιβιοτικά, αντιπυρετικά, αντιδιαρροϊκά, αντιβηχικά
Αναλώσιμα: γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες, παιδικές πάνες (μιας χρήσης)

Η συγκέντρωση των αγαθών γίνεται στο Δημαρχείο (Ιθάκης 12) μέχρι την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2008, στις 12:00 (λόγω των εσπευσμένων αναγκών) και η μεταφορά και παράδοση τους θα γίνει από τους 'Γιατρούς του Κόσμου' (Medecins du Monde)

"Και η πλέον πενιχρή προσφορά είναι αναγκαία"


Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6604637 (αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής).


Ο Δήμαρχος Γέρακα


Αθανάσιος Ζούτσος

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers