13 Ιουνίου 2009

Γραμμή Ζωής για άτομα τρίτης ηλικίας. Δωρεάν ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ από το σπίτι και ένα Σύνολο Πολλαπλών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο σπίτι.


Η Γραμμή Ζωής είναι η μοναδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.


( Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε εργάσιμες ώρες στα Τ/Φ : 2106917125 ή 210-6990885). Εμείς προσπαθήσαμε να ελέγξουμε κάποια στοιχεία και επικοινωνήσαμε Σάββατο απόγευμα χωρίς αποτέλεσμα ). Θα επανέλθουμε.


Ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας, της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένους από τα υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων (αρ. εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - 09110ΣΥΠ14005Ο12Ν – 0710, αριθμός εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 09110ΣΥΠ14005Ο12Ν – 0636).

Οι βασικοί στόχοι της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής είναι εναρμονισμένοι με τις επιταγές που προκύπτουν από το πρόγραμμα SAFE 21, το οποίο είναι Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1996 έως τον Νοέμβριο του 1999. Στόχος του ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα συμβολής της υφιστάμενης Τεχνολογίας Σταθερής Τηλεφωνίας στην εφαρμογή πολιτικής που θα οδηγήσει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας προς τους ηλικιωμένους, στον 21ο Αιώνα.

Σήμερα στα 15 αρχικά κράτη-μέλη Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας και σε δύο νεοεισερχόμενα, την Κύπρο και την Πολωνία, το SAFE 21 αποτελεί Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και λειτουργεί ολοκληρωμένα με τρεις ενότητες: την ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, την ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ από το σπίτι και ένα Σύνολο Πολλαπλών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο σπίτι, προσφέροντας ανακούφιση σε εκατομμύρια ηλικιωμένους Ευρωπαίους πολίτες.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα:

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) αριθμεί 2.500.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 23% του πληθυσμού της χώρας μας. Το 27% αυτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το 70% λαμβάνει μηνιαία σύνταξη που κυμαίνεται από 400€ έως 650€. Παραπάνω από το 1/3 του συνόλου, δηλαδή 1.000.000 άνθρωποι, ζουν εντελώς μόνοι. Η Πολιτεία με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει και λειτουργεί μέσω των Δήμων τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Ωστόσο τα προγράμματα δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ηλικιωμένους, καθώς εξυπηρετούν και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, με συχνότητα επισκεψιμότητας 5ημέρες κατά μέσο όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κενού, το οποίο έρχεται να καλύψει η Γραμμή Ζωής.

Όραμα και στόχοι:

Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων δράσης για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι στόχοι μας είναι:

  • Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους μέσω της υπηρεσίας Τηλεειδοποίηση.
  • Η προσφορά ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ανθρώπους της 3ης και της 4ης ηλικίας, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής τούς έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και στην ανασφάλεια. Μέσω των υπηρεσιών μας οι ηλικιωμένοι νιώθουν σιγουριά, είναι δημιουργικοί και αποτελούν ενεργά μέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας, χωρίς να αισθάνονται ότι γίνονται τροχοπέδη στις ζωές των άλλων.
  • Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης ανεξάρτητα από την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων.
  • Η επιστημονική έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα, η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία και η ανάδειξη των προβλημάτων που βιώνουν τα άτομα 3ης και 4ης ηλικίας.
  • Η προώθηση, ενδυνάμωση και πολύπλευρη στήριξη πρωτοβουλιών της Κοινωνίας των Πολιτών, η διάδοση του εθελοντισμού, της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η μαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, καταπάτησης δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και κοινωνικής αδικίας, σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις, σε ελληνικούς και διεθνείς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς οργανισμούς και ενώπιον κάθε Αρχής.
  • Η ουσιαστική συμβολή και συνδρομή σε εκείνους που έχουν την ευθύνη φροντίδας και προστασίας για τον ηλικιωμένο γονέα, συγγενή, γείτονα ή φίλο, καθώς μέσα από την υπηρεσία της Τηλεειδοποίησης τους εξασφαλίζουμε ασφάλεια και σιγουριά και μετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης.
  • Η συνεισφορά στη μείωση του ποσοστού ανεργίας για δεκάδες νέους ανέργους πτυχιούχους με αναγκαίες ειδικότητες για τη λειτουργία της οργάνωσης. Επίσης θα δοθεί δυνατότητα πρόσληψης και σε ανέργους άνω των 45 ετών.

Σήμερα η Γραμμή Ζωής εισέρχεται σε μια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην εγκατάλειψη, το μαρασμό, την απομόνωση και την ανασφάλεια 2.500.000 συνανθρώπων μας. Βασισμένη στη γνώση, την εμπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, υποστηρικτικά μέσα, αλλά και στην ευαισθησία και τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή των ηλικιωμένων προς τον έξω κόσμο και ένα σημαντικό εργαλείο συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την Πολιτεία.

Με δραστηριότητες και παρεμβάσεις που ενσωματώνουν την επιστημονική γνώση με την ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, την επικοινωνιακή δύναμη με την αποτελεσματικότητα, θέτει σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι ώστε να τους εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση και ποιότητα ζωής.

Η Γραμμή Ζωής μέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά ένα φορητό κουμπί, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

Την υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση» μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι ηλικιωμένοι ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Η διαδικασία για την απόκτηση του κόκκινου κουμπιού είναι εξαιρετικά απλή:

Επικοινωνήστε με τη ΜΚΟ Γραμμή Ζωής στα τηλέφωνα 210.6990885, 210.6917125 και αφήστε τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια κοινωνικός λειτουργός της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής θα σάς επισκεφτεί για προσωπική συνέντευξη, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες (ιατρικό ιστορικό, στοιχεία επικοινωνίας κ.ο.κ.). Τέλος ακολουθεί αξιολόγηση βάσει των συνθηκών διαβίωσης και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Κι άλλο μπετόν στο τηγάνι του ήλιου.

Ολοι οι πολιτικοί σήμερα κόπτονται για το περιβάλλον. Ακόμη και εκείνοι που μέχρι πρότινος υπομειδιούσαν κοροϊδευτικά στο άκουσμα της λέξης αρχίζουν και τελειώνουν τις ομιλίες τους με προστατευτικά «θα» και θεατρινίστικες φιλοπεριβαλλοντικές κο­ρώνες.

Σκανδαλιστικά προκλητικός πολιτικός λόγος. Διότι, αν στη μετα­πολεμική ψωροκώσταινα οι πολιτικά­ντηδες έταζαν γεφύρια, δρόμους, σχολειά, δηλαδή ένα πειστικό κάτι πάνω στο προφανές τίποτα, σήμερα, την ώρα που λαμβάνει χώρα στο λε­κανοπέδιο, με τη δική τους ανοχή ή και πίεση, μια άνευ προηγουμένου και ελέγχου (σαρωτική για το περι­βάλλον) οικιστική έκρηξη, εκείνοι καμώνονται τους ανίδεους σωτήρες.

Και το μπετόν της αυθαιρεσίας, της αμετροέπειας, της μεγαλομανίας ξε­σπά σαν «τσουνάμι» εντός και εκτός των ορίων της πόλης, σαρώνοντας απροσχεδίαστα τα πάντα.

Εν έτει 2009, η Αθήνα επεκτείνεται ραγδαία με όρους υπανάπτυξης -νερουλάδες, γεωτρήσεις και βό­θρους... Γκρέιντερ, δράπανα, μπετονοτρόμπες αφανίζουν δέντρα, βράχια, πουρνάρια, θυμάρια, σπαρτά και στη θέση τους φυτεύουν τερατώ­δη κτίσματα.

Τα 6 εκατομμύρια έφτα­σαν οι κατοικίες στην Ελλάδα (κάθε χρόνο χτίζονται 93.000 νόμιμες και 31.000 αυθαίρετες).

Σε μία δεκαετία, 300 τ.χλμ. γης έγιναν τσιμέντο, 511 τ.χλμ. δάσους κωνοφό­ρων και 253 τ.χλμ. δάσους πλατύφυλ­λων έγιναν θαμνότοποι, 170 τ.χλμ. μη αρδεύσιμης γης καλλιεργήθηκαν.

Το 3,7% της έκτασης της χώρας άλλαξε χρήση γης. Ο πληθυσμός στα Μεσόγεια αυξήθηκε κατά 200.000 - πάνω από 50% σε Σπάτα, Παλλήνη, Κορωπί. Κατά 77% στον Αγιο Στέφα­νο, 60% στο Καπανδρίτι. Και να σκεφτεί κανείς ότι το 80% των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχουν κά­ποιο εκτός σχεδίου αξιοποιήσιμο οι­κόπεδο (5% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη).

Και όμως, ιδίως στην άρδην μεταβαλλόμενη Αττική, η γη, η ύπαιθρος είναι πολύτιμη. Χωρίς αυτή δεν υφίσταται ζωή. Βλέπετε, παραμέ­νουμε άνθρωποι. Δεν ζούμε μόνο με μπριζόλες και μπακλαβάδες. Έχουμε ανάγκη από οξυγόνο και από τοπίο· τη φυσική και ιστορική μας συνέχεια.

Έκτακτο δελτίο (της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)


Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ντοκυμαντερίστα "RΟΜΠΕΡΤ ΧΑΝΤΙΝΓΚ ΠΙΤΜΑΝ".

«Στην Ισπανία, το περιβάλλον θυσιάστηκε για πάντα. Ηδη οι τουρίστες γυρνούν την πλάτη σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, γιατί τις θεωρούν άσχημες πηγαίνουν Τουρκία και Ταϊλάνδη.»

Πολλοί μεταναστεύουν σε άλλες πε­ριοχές. Οι κατασκευές δημιουργούν πολλές δουλειές, αλλά μόλις τα έργα ολοκληρωθούν, αυτές χάνονται. Πα­ντού βλέπεις σπίτια να έχουν μείνει στα μπετά. Πρόσφατα, σ' ένα υπέρο­χο παραδοσιακό χωριό, την Γκέρθια, στην άκρη του οποίου βρίσκεται μια κοιλάδα ολόκληρη χτισμένη, μια Βρε­τανίδα μου είπε ότι εκεί ζουν μόνον 20 άτομα σε σύνολο 600 κατοικιών. Είναι μια πόλη-φάντασμα.

Για την ερημοποίηση της υπαί­θρου ευθύνεται, άραγε, μόνον η οικονομική κρίση;

Φταίει και η φούσκα του real estate « Υπερκοστολόγησαν τα σπίτια και έχτισαν πολύ περισσότερα απ' όσα μπορούσαν να απορροφηθούν. Ολοι ήταν πολύ αι­σιόδοξοι και όλες οι περιοχές έκαναν ξεχωριστά σχέδια. Δεν υπήρχε μια συνολική πολιτική διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Ενα από τα επιχειρήματα του ελ­ληνικού υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ είναι ότι με τη δημιουργία παρα­θεριστικών χωριών θα ενισχυ­θούν δημογραφικά περιοχές που σήμερα κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι.

Είναι αλήθεια θα έχουν αρκετό νερό; Χιλιάδες σπίτια χτίστηκαν και πωλήθηκαν στην Ισπανία, χωρίς καν να έχει εξασφαλιστεί η ύδρευση ! Επίσης, θα επαρκούν οι υποδομές ;

Οι Ισπανοί πληρώνουν για την ιατρική περίθαλψη ηλικιωμένων Βρετανών, αφού το σύστημα υγείας είναι δημόσιο.

Αληθεύει ότι οι Ισπανοί μετανιώνουν για τη μέχρι τώρα οικιστική πολιτική τους και αρχίζουν να γκρεμίζουν;

Είναι λίγες οι περιπτώσεις. Οι Ισπανοί δεν έχουν διδαχθεί από την εμπειρία τους. Ο κλάδος της κατασκευής βοήθησε τη χώρα οικονομικά, αλλά ο πλούτος αυτός δεν διανεμήθηκε στον κόσμο. Επιπλέον το περιβάλλον, το τοπίο, θυσιάστηκε για πάντα. Ηδη, οι τουρίστες πλάτη σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Κι αυτό γιατί τις θεωρούν άσχημες και πηγαίνουν στην Τουρκία, στη Ταϊλάνδη...

Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει το ντοκιμαντέρ στο κοινό ;

Αυτοκαταστρεφόμαστε για το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Είναι κρίμα γιατί οι ισπανικές ακτές δεν θυμίζουν πλέον σε τίποτα αυτό που ήταν. Ελπίζω να μη γί νει το ίδιο και στην Ελλάδα.


ΠΗΓΗ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΤΕΥΧΟΣ 81)

400 εκατ. Ευρώ περιμένουν την έναρξη των έργων αποχέτευσης, για να χρηματοδοτηθούν. 10η Αναγγελία. Σε ένα μήνα...η επόμενη !

Σας μεταφέρουμε την είδηση από την πηγή της, την ιστοσελίδα του Βουλευτή Αττικής κ. Απ. Σταύρου.

Πείστηκε επιτέλους ο κυβερνητικός και ιδιαίτερα συμπαθής στους Μεσογείτες, βουλευτής κ. Σταύρου ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για αντάρτικο και οι όποιες δικαιολογίες από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ αναδεικνύουν την ανικανότητα πλέον του ίδιου του Υπουργού, ο οποίος το μόνο που ξέρει να λέει όλα αυτά τα χρόνια, είναι, βρείτε τα εσείς εκεί στην Αττική.

Τα τεράστια περιβαλλοντικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί όλα αυτά τα χρόνια θα εμπλέξουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει κάνει τίποτα αλλά και το ΠΑΣΟΚ που υπεκφεύγει προτείνοντας μισές λύσεις, σχεδόν παραμονές εκλογών, ενώ δεν έχει πάρει σαφή θέση και δέσμευση για το τι ακριβώς θα πράξει. Πράσινη Ανάπτυξη ΝΑΙ αλλά με σαφήνεια και έτοιμο σχέδιο ΠΡΟ των εκλογών. Ο πολίτης έχει σταματήσει προ πολλού να μοιράζει λευκές επιταγές, πόσω μάλλον τώρα που είμαστε και εν μέσω κρίσης.

Οι Ενεργοί πολίτες μέσω των Συλλόγων και Φορέων της Ανατολικής Αττικής έχουν αναδείξει όλα τα θέματα με πολλούς τρόπους τα τελευταία χρόνια. Οι Βουλευτές είχαν επανειλημμένα την ευκαιρία να διατυπώσουν απόψεις. ΛΥΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.

Στο τελευταίο κάλεσμα στις 28 Απριλίου στην Νομαρχία Αν. Αττικής, οι Οργανώσεις Πολιτών ξανάδωσαν την ευκαιρία στους Βουλευτές και εκπροσώπους όλων των κομμάτων να μας δώσουν απαντήσεις. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα κανένα φως στο τούννελ.

Δίκαια λοιπόν ο κ. Σταύρου δεν πείθεται από τα 400 εκατ. Ευρώ, που ανακοίνωσε ο κ. Σουφλιάς, ότι περιμένουν την έναρξη για τη χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης.

Αυτή η δραστηριοποίηση, έστω και μ' αυτό τον τρόπο κάπου θετικά πρέπει να οδηγήσει. Μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ 2009-2013 έχει ημερομηνία λήξης και αν χαθούν και αυτά τα κοινοτικά χρήματα, μην ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.

Διαβάστε τη δημοσίευση από το γραφείο τύπου του βουλευτή κ. ΣταύρουΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. Α. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑ

Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προώθησης των έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική ζήτησε ο Βουλευτής Αττικής κ. Απόστολος Σταύρου από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά.

Ο κ. Σταύρου περιέγραψε την απαράδεκτη κατάσταση και την άθλια εικόνα της Ανατ. Αττικής από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου και τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων. Χιλιάδες βόθροι μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και ακάθαρτα νερά ρέουν στους δρόμους νυχθημερόν.

Ο κ. Σουφλιάς ανέφερε ότι γνωρίζει την κατάσταση, ότι 400 εκατ. Ευρώ περιμένουν την έναρξη για τη χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης, αρκεί οι δήμαρχοι και πρόεδροι των Δήμων και Κοινοτήτων να συμφωνήσουν στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο κ. Σουφλιάς, έχει αποφασίσει να καλέσει σύντομα σε σύσκεψη όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση και να αρχίσουν τα έργα της αποχέτευσης.

Ο κ. Σταύρου ζήτησε την άμεση καταβολή ποσού 3 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση της κοινής αποχέτευσης των Δήμων Μαρκοπούλου, Καλυβίων και της Κοινότητας Κουβαρά που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο κ. Σταύρου είχε επίσης συναντήσεις με το γενικό γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ευάγγελο Μπαλτά και τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Κ. Κωστούλα, σχετικά με το θέμα της αποχέτευσης και ενημερώθηκε πλήρως για τους σχεδιασμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΠΗΓΗ : Ιστοσελίδα Βουλευτή Αττικής κ. Απ. Σταύρου

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers