28 Νοεμβρίου 2007

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας. Κύρια προτεραιότητα οι μεταβολές στο κλίμα και οι επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες

Η κύρια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του ΔΑΑ είναι οι απειλές κατά της Ανθρώπινης Ασφάλειας που προκαλούνται από τις μεταβολές στο κλίμα με επίκεντρο στις επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες


Από τις 18 Μαϊου 2007 η Ελλάδα ανέλαβε την 10η Προεδρία του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας, από τη Σλοβενία. Η Ελληνική Προεδρία θα ολοκληρωθεί με την Υπουργική Συνάντηση πού θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2008 στην Ελλάδα. Το ΔΑΑ προωθεί την προάσπιση της ανθρώπινης ασφάλειας και ιδιαίτερα το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στις ένοπλες συγκρούσεις. Παράλληλα, αποδίδει μεγάλη σημασία στη σχέση εκδημοκρατισμού και περιφερειακής ανάπτυξης ως μέσων πρόληψης των ενόπλων συγκρούσεων και εγγύησης της ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο.

Το Δίκτυο Ανθρώπινης Ασφάλειας (ΔΑΑ) αποτελεί μια άτυπη Υπουργική πρωτοβουλία στήριξης των αρχών του ΟΗΕ. Η χώρα μας συμμετέχει στο ΔΑΑ από τη σύσταση του το 1999, μαζί με τα ιδρυτικά μέλη Καναδά και Νορβηγία, τα οποία πλαισίωσαν κράτη από την Ευρώπη (Ελβετία, Ιρλανδία, Αυστρία, Σλοβενία), τη Μέση Ανατολή (Ιορδανία), την Αφρική (Μάλι, καθώς και Νότια Αφρική με καθεστώς παρατηρητή), τη Λατινική Αμερική (Χιλή, Kόστα Ρίκα) και την Ασία (Ταϊλάνδη).


Το ΔΑΑ αποτελεί ένα ευέλικτο και πολυσυλλεκτικό forum διαβούλευσης στο οποίο μετέχουν κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, η ακαδημαϊκή κοινότητα και ΜΚΟ.

Το ΔΑΑ προωθεί την προάσπιση της ανθρώπινης ασφάλειας και ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί ως τώρα με το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στις ένοπλες συγκρούσεις και την ενίσχυση της σχέσης εκδημοκρατισμού και περιφερειακής ανάπτυξης ως μέσων πρόληψης των ενόπλων συγκρούσεων και εγγύησης της ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι εμπνευστές του ΔΑΑ αναγνώρισαν ότι στην σύγχρονη εποχή, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο είναι εκτεθειμένοι σε απειλές οι οποίες δεν κινητοποιούσαν επαρκώς τη διεθνή κοινότητα. Η παραδοσιακή έννοια της εθνικής ασφάλειας που εστιάζεται στο δίπολο ειρήνη - πόλεμος και στο ρόλο του εθνικού κράτους ως αποκλειστικού θεματοφύλακα της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη θεσμική κατοχύρωση μιας περισσότερο ανθρωποκεντρικής έννοιας της ασφάλειας.


Τα προβλήματα αρωγής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού δεν γνωρίζουν σύνορα και λειτουργούν αποσταθεροποιητικά ακόμα και σε καιρό ειρήνης, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή προοπτική σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Στόχος είναι η καινούργια αυτή αντίληψη να εμπεδωθεί μέσω του ΔΑΑ σε κάθε χώρα και να βρει θεσμική ανταπόκριση στους διεθνείς οργανισμούς, τα κράτη και την κοινωνία των πολιτών.

Θέματα προτεραιότητας του ΔΑΑ αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων,
  • η εξάλειψη των ναρκών κατά προσωπικού,


  • ο έλεγχος των μικρών και ελαφρών όπλων, καθώς και


  • η προστασία γυναικών & παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις.

Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας


Η κύρια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του ΔΑΑ είναι


οι απειλές κατά της Ανθρώπινης Ασφάλειας που προκαλούνται από τις μεταβολές στο κλίμα με επίκεντρο στις επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες

Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή εκπροσώπων από την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.


Στόχος η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη (global warming) στην ανθρώπινη ασφάλεια με άξονα αναφοράς τις ευπαθείς ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η ενεργός παρουσία της Ελλάδας στο ΔΑΑ συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας ως «ήπιας δύναμης» στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και ευρύτερα, χώρας η οποία στηρίζεται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως και στη δύναμη του διαλόγου, συντελώντας, έτσι, στην εμπέδωση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις :
Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers