27 Φεβρουαρίου 2008

Η Πολεοδομία βάζει φρένο στην ανέγερση του νέου κολοσσιαίου νοσοκομείου στην περιοχή της Κάντζας.

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας - Πολεοδομίας Νότιου Τομέα, Τμήμα Τ.Π. & Π.Ε. Μαρκοπούλου από τις 15/2/2008, με αρ. πρωτ. 2299/08 δεν αφήνει ερωτηματικά ως προς το σκεπτικό της απόφασης ανάκλησης της οικοδομικής άδειας 1223/2004. Η απόφαση αφορά στην ανέγερση της Γενικής ιδιωτικής κλινικής με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι» της ΕUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. στην θέση Παλαιοκίτσι Παιανίας. Δημιουργεί ωστόσο νέα ερωτηματικά για το πως η ίδια Υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας με τόσες σοβαρές ελλείψεις.

Η απόφαση ανάκλησης καταλήγει αναφέροντας,

Και επειδή διαπιστώθηκε ότι:

Α. Την 30-6-2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν υπήρχε απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο έργο, ενώ αυτή αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας 1223/2004 ανέγερσης της Γενικής ιδιωτικής κλινικής σύμφωνα με την διάταση της «αρ. 1γ του άρθρου 4 τον Ν.301 0/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-2002) και όπως τούτο προκύπτει από τα σχετικά 15,16,17 και 18 του σκεπτικού της παρούσης.


Β. Την 30-6-2004 που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1223/2004 δεν είχαν κατατεθεί στην ντηρεσία οι οριστικές μελέτες του έργου, εγκεκριμένες και θεωρημένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, συμφώνα με τις διατάξεις των Π. Δ/των 247/91 και 517/91.

Γ. Την 30-6-2004 «που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 1 223/2004 δεν υπήρχε η οριστική έγκριση της ενεργητικής πυροπροστασίας του έργου, όπως προκύπτει τούτο από το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κωπίας με αρ. πρωτ, 6187 Φ.701 .25/104/16-1 -2004 (έγκριση μεταγενέστερη).

Δ. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα σχετικά 2 1 και 22 του σκεπτικού της παρούσης, που αποτελούν απαραίτητες εγκρίσεις, που έπρεπε να συνοδεύουν την αίτηση υποβολής της οικοδομικής άδειας (αρ. πρωτ. 2522/24-2-03), εκδόθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της άδειας.

Ε. Η οικοδομική άδεια 1 223/2004 εκδόθηκε με διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Π.Δ/τος 6-3-03 (ΦΕΚ 199Δ), πλην όμως ο φάκελος που υποβλήθηκε στις 24-2-03, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα σχετικά 19 και 20 του σκεπτικού της παρούσης δεν ήταν πλήρης ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα της έκδοσης της οικοδομικής άδειας με τις προισχύουσες διατάξεις.

Για τους λόγους αυτούς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την οικοδομική άδεια 1223/2004 ανέγερσης της Γενικής ιδιωτικής κλινικής με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι» της ΕUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. στην θέση Παλαιοκίτσι Παιανίας.Έπαυσαν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου Ιατρικού Αθηνών στην περιοχή της Παλλήνης μετά την ανάκληση της άδειας από την Πολεοδομία Μαρκόπουλου.

Οι εργασίες αφορούσαν τη δημιουργία νέας ιδιωτικής μονάδας υγείας στην έκταση 120.000 τ.μ. που διαθέτει η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών στα όρια της Παλλήνης με την Παιανία απέναντι από το Λάτσειο Εκπαιδευτήριο.

Σημειώνεται ότι είχαν ήδη ξεκινήσει η χωματουργικές εργασίες για την ανέγερση νέου μεγάλου νοσοκομείου που σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να δημιουργηθούν δύο κλινικές μια μαιευτική και μια γενική.

Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας από την Πολεοδομία Μαρκόπουλου ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του Δημάρχου Παλλήνης μετά από διαμαρτυρίες δύο τοπικών εξωραϊστικών συλλόγων.

Η περιοχή είναι στο όριο με το Δήμο Παιανίας όμως κατασκευή επηρεάζει το Δήμο Παλλήνης. Στις 12/2 ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντάς έστειλε επιστολή στο Νομάρχη Αν. Αττικής κ. Κουρή ο οποίος αυθημερόν έστειλε ανάλογη επιστολή στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου και ακολούθησε η ανάκληση της άδειας.

«Αναζητήσαμε την άδειά τους και διαπιστώσαμε ότι είχε σοβαρές ελλείψεις. Δεν είχε κατατεθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είχε εγκριθεί. Επίσης σύμφωνα με το διάταγμα ΖΟΕ των Μεσογείων ολόκληρη η περιοχή είχε χαρακτηριστεί Β3 δηλαδή Αττικό Πάρκο και προσφέρεται για χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού.

Η άδεια που διέθετε η εταιρεία ήταν από το 2004 ενώ προϋπήρχε το Διάταγμα από το Μάρτιο του 2003» επισημαίνει στην «H on Line ο δήμαρχος Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντάς.

«Επίσης η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό δασική και κόπηκαν πεύκα και σκίνα σε έκταση όπως υπολογίζουμε 20-25 στρέμματα» συμπληρώνει ο Δήμαρχος για να καταλήξει ότι «τώρα το δασαρχείο ο Διευθυντής Δασών πρέπει να εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού».

Μ. Πρωτονοταρίου

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ανακοίνωσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (29.02.08)

με θέμα : Ανακλήθηκε η άδεια για το Ιατρικό Κέντρο - δικαίωση της τοπικής κοινωνίας


ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ


Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αθήνα, 28.2.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας

Θέμα: «Παράνομη οικοδομική δραστηριότητα καταστρέφει το περιβάλλον στην Παλλήνη»


Κύριοι Υπουργοί,

Την έντονη αντίδραση των κατοίκων της Παλλήνης έχει επισύρει η δράση κατασκευαστικής εταιρίας που ξεκίνησε την ανέγερση μεγάλου ιδιωτικού ιατρικού κέντρου σε έκταση της Παλλήνης που έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό Διάταγμα του 2003 ως Β3 Αττικό Πάρκο. Προ λίγων εβδομάδων συνεργεία αποψίλωσαν εκατοντάδες αυτοφυή δέντρα και ελαιόδεντρα σε πάνω από 100 στρέμματα, με σκοπό να ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής κτιρίου 60.000τμ. Μετά από έλεγχο όμως, η Πολεοδομία ζήτησε την ανάκληση της άδειας ανέγερσης που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2004, μεταξύ άλλων επειδή δεν είχαν ποτέ κατατεθεί βασικά έγγραφα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο έλειπαν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και οι οριστικές μελέτες εγκεκριμένες και θεωρημένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας! Επισημαίνουμε δε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε διαθέτει βασικές υποδομές για την εξυπηρέτηση τέτοιων έργων, όπως είναι το αποχετευτικό δίκτυο και ένα επαρκές τοπικό οδικό δίκτυο.
Επειδή από τα παραπάνω δικαιολογείται η ανησυχία των πολιτών της Παλλήνης μπροστά στην παραβίαση των νόμιμων και των βιώσιμων όρων δόμησης αλλά και η αγανάκτησή του για τη μαζική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σήμερα που η Αττική πασχίζει για λίγο πράσινο,

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:
- Πώς εκδόθηκε οικοδομική άδεια για νοσοκομείο 60.000 τμ στην Παλλήνη χωρίς να έχει δοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων και χωρίς να έχουν κατατεθεί οριστικές μελέτες θεωρημένες από το Υπουργείο Υγείας;
- Είχαν ποτέ κατατεθεί οι οριστικές μελέτες προς έγκριση στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας;
- Είναι σύμφωνη η όλη διαδικασία με την κοινοτική οδηγία 2003/35/ΕΚ/26.05.2003 (σύμβαση του Aarhus) καθώς και με το Ν.3422/2005;
- Θεωρείτε ότι θα ήταν βιώσιμη μια τέτοια δραστηριότητα σε περιοχή χωρίς αποχετευτικό δίκτυο και με περιορισμένο οδικό δίκτυο;
- Πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα το θέμα και τι προβλέπεται να γίνει στο άμεσο και μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον;
- Τίνος ευθύνη είναι η ανάπλαση του κατεστραμμένου φυσικού χώρου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers