2 Απριλίου 2008

Ημερίδα «Επιστημονική Κριτική του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου» Παρασκευή 18 Απριλίου

Εν’ όψει της επικειμένης εγκρίσεως και εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κρίνει αναγκαίο να υποβληθεί το Σχέδιο αυτό στον προσήκοντα ειδικό επιστημονικό έλεγχο, ώστε να γίνουν φανερές οι ελλείψεις και αδυναμίες του που πρέπει να διορθωθούν.

Συμμετέχουν:

  • Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)
  • Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
  • Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Θα μιλήσουν:

Μιχαήλ Δεκλερής :

Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.,
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Μαρία Καραμανώφ :

Σύμβουλος Επικρατείας,

Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Ιωσήφ Στεφάνου :

Καθηγητής Χωροταξίας – Πολεοδομίας στο Ε.M.Π

Γεώργιος Στουρνάρας :

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, - Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας

Δημήτριος Αθανασούλης :

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Νικόλαος Μπόκαρης :

Δασολόγος,

Πρόεδρος ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων)

Ηλίας Φρυτζαλάς :

Χωροτάκτης, Εκπρόσωπος ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Θα ακολουθήσει Συζήτηση

Πρόσκληση

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers