22 Δεκεμβρίου 2008

Θέμα Καμπά. Κατάθεση αίτησης για πρόσβαση στο φάκελο του Ο.Ρ.Σ.Α. από την "Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης ενάντια στην υποβάθμιση του Περιβάλλοντος"

Στη συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης του ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, προσθέστε στην ενημέρωσή σας και την επόμενη αναδημοσίευση.


Αναδημοσίευση από την
Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης ενάντια στην υποβάθμιση του Περιβάλλοντος

Κάντζα, 16/12/2008

ΑΙΤΗΣΗ

προς τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

-Τμήμα Α’ Ρυθμιστικού Σχεδίου, Υπόψη κας Πάλλα Αγγελικής

-Τμήμα Β’ Σχεδιασμού, Υπόψη κου Ψυχογιού Θεοδόσιου

Σύμφωνα με τον Νόμο 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/2005, Κύρωση της Σύμβασης του Aarhus) και με την Απόφαση Η.Π. 11764/653 (ΦΕΚ 327/Β/2006) η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων βελτιώνει την ποιότητα και την εφαρμογή των αποφάσεων, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, δίδει στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει τις ανησυχίες του και επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανησυχίες αυτές πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων:

Παρακαλούμε για τη χορήγηση αντιγράφου του φακέλου, που αφορά στην αίτηση για δημιουργία Π.Ο.Α.Π.Δ., στην περιοχή του κτήματος Καμπά, περιοχή Κάντζα Δήμου Παλλήνης από τον Φορέα Ίδρυσης και Διαχείρησης Π.Ο.Α.Π.Δ. «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Π. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Ε.Υ.ΠΕ / 126474 / 21.02.2007 και η οποία διαβιβάστηκε προς την υπηρεσία σας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος / Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 128484 / 27.04.2007.

Ζητάμε να ενημερωθούμε για το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου, όπως έχει διαμορφωθεί αυτό μέχρι σήμερα, δηλαδή για όλα τα έγγραφα και παρατηρήσεις των διαφόρων Υπηρεσιών, Υπουργείων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του φορέα και όποιου άλλου έχει αποφανθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας επειδή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν από τον Δήμαρχο Παλλήνης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15/12/2008, δρομολογούνται ταχύτατα εξελίξεις από την Yπηρεσία σας, με τις οποίες η Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης και οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής είναι αντίθετοι. Εκτιμούμε ότι η ενημέρωση της Yπηρεσίας σας δεν είναι πλήρης διότι στην εξέταση του παραπάνω θέματος δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απόψεις.

Επίσης ζητάμε:

- τη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΑ καθώς και στις συζητήσεις προετοιμασίας για το παραπάνω θέμα.

- να μας γνωρίσετε κατά κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων και ενώ είναι ακόμα ανοικτές οι επιλογές, το περιεχόμενο του σχεδίου της απόφασης καθώς και τη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης,

- την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή την έναρξη της διαδικασίας, του χρόνου και του χώρου που θα διεξαχθεί,

προκειμένου να προετοιμάσουμε και καταθέσουμε τις απόψεις μας, όπως και τις υπογραφές των πολιτών οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης ενάντια στην υποβάθμιση του Περιβάλλοντος

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers