29 Ιανουαρίου 2009

Ο υδροφόρος ορίζοντας στα Μεσόγεια τα έχει όλα...διαλέξτε την μόλυνση που θα πάρετε...νιτρικά ; χλωριόντα ή εξασθενές χρώμιο ;

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ;

ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ...ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ;

102.000 ευρώ, στοιχίζει η μόλυνση, μη ξεχνάμε πως οι εκπτώσεις δεν έχουν τελειώσει... και με το πρόγραμμα καθαρισμού των υπόγειων υδάτων ;

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Νομαρχίας Αν. Αττικής.

Επιβολή μέτρων για τον υδροφόρο ορίζοντα στο Κορωπί

Ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα και υποβλήθηκε η τελική Έκθεση, που αφορά στον «Έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών και των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων».

Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Λέκκα, μετά από προγραμματική σύμβαση με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

Στην ερευνηθείσα περιοχή απαντούν δύο υδροφόρα συστήματα: ένα σύστημα που αναπτύσσεται στα μάρμαρα της περιοχής (καρστικό) και ένα στους υπερκείμενους των μαρμάρων σχηματισμούς (κοκκώδες). Τα υπόγεια νερά, στην περιοχή που ερευνήθηκε, προορίζονται για αρδευτική και βιομηχανική χρήση.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι:

  • Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων είναι σταθερά υψηλές και στα δύο υδροφόρα συστήματα και οφείλονται στην έντονη γεωργική δραστηριότητα της περιοχής και στην διάθεση αποβλήτων, σε συνδυασμό και με το μικρό ύψος βροχής που παρατηρήθηκε κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης, με αποτέλεσμα την χαμηλή αραίωση των ρύπων.
  • Τα χλωριόντα παρουσιάζονται αυξημένα κατά θέσεις και στα δύο υδροφόρα συστήματα. Στο βαθύτερο (καρστικό) σύστημα οφείλονται σε γεωλογικά, κυρίως, αίτια και δευτερευόντως στις υπεραντλήσεις που ήταν αυξημένες κατά τη διάρκεια της μελέτης, λόγω της ξηρασίας που παρατηρήθηκε. Στο αβαθές (κοκκώδες) σύστημα, οφείλονται στη διάθεση αστικών λυμάτων και στην χρήση υφάλμυρου νερού, σε πολλές περιπτώσεις, για άρδευση.
  • Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου εντοπίζονται σε δύο μόνο γεωτρήσεις, εντός του χώρου της βιομηχανικής περιοχής. Οφείλονται σε βιομηχανική ρύπανση και έχουν σημαντικά περιορισθεί σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του Ιουνίου του 2006.
  • Αυξημένες συγκεντρώσεις ψευδαργύρου εντοπίζονται σε τρεις μόνο γειτονικές γεωτρήσεις, στο υδροφόρο σύστημα των μαρμάρων, σε μικρή περιοχή, νοτιοδυτικά του Κορωπίου, όπου και πιθανολογείται στιγμιαία και ακανόνιστη υπεδάφια διάθεση ρύπου.


Μετά την διεξοδική εξέταση των ευρημάτων όλων των σταδίων της μελέτης τόσο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας όσο και από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα από βιομηχανικά λύματα:

- Διακοπή λειτουργίας της εταιρείας «Ε.Ρ.Μ.Ε.Σ. Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρις ότου συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία:

- Επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων στις εταιρείες 1) «ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» 2) «Δ.Ν.Γ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - ΖΩΓΟΜΕΤΑΛ» και 3) «Γ & Κ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Σημειώνεται ότι ήδη οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προχωρήσει σε μελέτες για αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση ως επικινδύνων των αποβλήτων τους με παράλληλη τροποποίηση των όρων λειτουργίας τους. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις επεβλήθησαν συνολικά πρόστιμα 102.000 ευρώ.

Όσον αφορά την εταιρεία «SANKO - ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΕΒΕ» αναμένεται το τελικό πόρισμα ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης επιβεβαίωσε τις προτάσεις που η Νομαρχία είχε υποβάλει προ δύο ετών στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής.

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής ζήτησε, στέλνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής την σφράγιση των γεωτρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και ψευδαργύρου και την συνεχή παρακολούθηση της επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με χημικές αναλύσεις των συγκεκριμένων σημείων.

ΠΗΓΗ : ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ν.Α.Α.Α

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers