10 Απριλίου 2009

ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ


“ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ”

Καθ. Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Εισηγητής Κοινοβ. Τομέα ΥΠΕΧΩΔΕ

Σύμφωνα με το πρόσφατο Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (P.E.S.), η διαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για μια Εξυπνη Πράσινη Ανάπτυξη θα δημιουργήσει μέχρι το 2020 πάνω από 10.000.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο Μπ. Ομπάμα θα επενδύσει τα επόμενα 10 χρόνια πάνω από 150 δις δολ σε καθαρές μορφές ενέργειας, με δημιουργία 5.000.000 νέων θέσεων εργασίας. Στη Μ. Βρετανία, τα επόμενα 10 χρόνια, οι επενδύσεις 100 δις δολ σε αιολικά πάρκα, θα δημιουργήσουν 160.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η Μικρή Επιχείρηση σε χώρες όπως η Ελλάδα, αποτελεί τη μήτρα της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της έξυπνης και πράσινης, δηλ. της καινοτόμας και φιλικής προς το περιβάλλον. Από τις 238.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ (μήτρας των πολυεθνικών γιγάντων), το 40% είναι Μικρομεσαίες εταιρείες, που απασχολούν λιγότερο από 20 εργαζόμενους.

Η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου μέτρων για έξυπνη πράσινη επιβίωση της χώρας, μπορεί να στηριχθεί σε επτά βήματα:

1. Πρώτο, η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, που θα επιτρέψει τη δημιουργία τουλάχιστον 15.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της οικοδομής. Σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δαπανά τα διπλάσια χρήματα από το αντίστοιχο της Δανίας για θέρμανση το χειμώνα. Οι εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανεβάζουν τις νέες θέσεις εργασίας στις 600.000. Στη Γαλλία, η δράση αυτή, αποτελεί το σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής παρέμβασης για αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αναμένεται να δημιουργήσει 200.000 νέες θέσεις εργασίας.

2. Δεύτερο, σε μια χώρα που το 30% της έκτασής της κινδυνεύει με ερημοποίηση, στρατηγικός στόχος είναι η εξοικονόμηση ύδατος (ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα που καταναλώνει το 87%), με ανατροπή του σημερινού ασεβούς, κανιβαλικού σπάταλου μοντέλου, με διαμόρφωση ενός κερδοφόρου αγροδιατροφικού πλαισίου παραγωγής ποιοτικών προϊόντων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της ελληνικής υπαίθρου.

3. Τρίτο, η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας ανθρώπων και προϊόντων, για όλα τα αστικά κέντρα της χώρας άνω των 20.000 κατοίκων. Με απόλυτη και κατά πλήρη προτεραιότητα στήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με ενίσχυση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς και ιδιαίτερα του Σιδηροδρόμου. Υιοθετείται σε όλα τα επίπεδα η αρχή της μεγιστοποίησης του αριθμού των μετακινούμενων ανθρώπων και όχι των μετακινούμενων οχημάτων.

4. Τέταρτο, η στήριξη με κίνητρα και μέσα από απλουστευμένες διαδικασίες μιας στάσης, όλων των επιχειρήσεων που επιλέγουν να γίνουν «πράσινες επιχειρήσεις», αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Ιδιαίτερα για τις δράσεις «πράσινης γεωργίας και κτηνοτροφίας» (βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητας, κα), διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στήριξης και πολλαπλής ενίσχυσης.

5. Πέμπτο, περισσότερα κίνητρα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις για ανάπτυξη έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών. Τριπλασιασμός των διατιθέμενων κονδυλίων για Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία (από 0,6% του ΑΕΠ, σε 1,8% μέχρι το 2012). Από τα 3 δις ευρώ που κάθε χρόνο δαπανώνται από το Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών, το 5% κατευθύνεται σε έξυπνα και πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από καινοτόμες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

6. Έκτο, η διαμόρφωση καθαρών κανόνων ανταγωνισμού για την παραγωγή και χρήση ενέργειας, με συνυπολογισμό του κόστους στο περιβάλλον. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παντού. Χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς κενά, χωρίς είπα – ξείπα. Στη Γερμανία, στις ΑΠΕ απασχολούνται σήμερα 250.000 άτομα. Το 2020 θα είναι περισσότεροι από αυτούς της αυτοκινητοβιομηχανίας.

7. Έβδομο, μετά από συνεννόηση με την ΕΕ, αφαίρεση των δαπανών για Παιδεία, Πολιτισμό και Καινοτομίες, από τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Διαμόρφωση ενός νέου πράσινου New Deal σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στη μετα – Κυότο εποχή, μπορεί να διαμορφωθεί μια μετα – γκρίζα Ελλάδα.”

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers