24 Απριλίου 2009

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και οι πολλαπλές αναγνώσεις του.

Άρχισαν να αποτυπώνονται και οι πρώτες προσεγγίσεις από τον Τύπο της Ανατολικής Αττικής για το τεράστιο θέμα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.


Ένα πρώτο δείγμα με τις εφημερίδες "ΝΕΟΛΟΓΟ" και "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" της 24ης Απριλίου.


Προσυπογράφουμε τις επισημάνσεις και την όλη προβληματική που αναπτύσσεται στον "ΝΕΟΛΟΓΟ" της 24ης Απριλίου, εξάλλου η εκδήλωση των Φορέων της Αν. Αττικής την ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έρχεται για να θέσει αυτούς και άλλους προβληματισμούς για τα μεγάλα ανοικτά θέματα που μας αφορούν όλους.


Εκεί χρειαζόμαστε πολλές καθαρές φωνές και απόψεις από όλους και όλες που θα τολμήσουν να εγκαταλείψουν τον βολικό καναπέ τους και να μας πλαισιώσουν.


Βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στο περιβάλλον και οφείλουμε, πρώτα στη νέα γενιά, να δίνουμε το παρόν σε αυτές τις πρωτοβουλίες.


Ακολουθεί το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας "ΝΕΟΛΟΓΟΣ"


Έντονη ανησυχία σε πολίτες και φορείς προκαλεί η δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, τα σημαντικότερα σημεία του οποίου αναδείχθηκαν στο περασμένο φύλλο του Νεολόγου με ειδική αναφορά σε εκείνα που "αγγίζουν" άμεσα την ευρύτερη περιοχή μας.

Το γεγονός ότι η Παλλή­νη, από κοινού με την Δραπετσώνα και τον Ελαιώνα, προτείνονται ως "στρατηγικές επιχειρηματικές ζώνες τριτογενών δραστηριοτήτων", φυσικό είναι να προκα­λεί τον έντονο προβληματισμό όλων και να διαχέει την αίσθηση ή και την εκτίμηση, ότι ενθαρρύνεται η αστι­κή ανάπτυξη σε μία περιοχή που ήδη εξαντλεί τις αντοχές της και το σοβαρότερο, ότι εξακολουθεί να "λειτουργεί" χωρίς τις ουσιώδεις υποδομές που επι­βάλλει και απαιτεί ο σύγχρονος πολιτισμός.

Δεν υπάρ­χει Νοσοκομείο, δεν υπάρχει δίκτυο βιολογικού καθα­ρισμού αποχέτευσης και ένα μεγάλο μέρος της οικι­στικής ανάπτυξης στις πόλεις μας, παραμένει εκτός Σχεδίου Πόλης! Εύλογα διερωτάται ο απλός πολίτης: προς τι και γιατί η επιχειρούμενη τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου όταν οι συνθήκες διαβίωσης υ­πολείπονται από τις αντίστοιχες της πλέον απομακρυ­σμένης επαρχίας της χώρας;

Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις που ήδη κυοφορούνται και προκαλούνται από το δημοσιοποιημένο Σχέδιο Νόμου για το Ρυθμι­στικό θα είναι έντονες και από πολλές κατευθύνσεις. Ήδη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της προσεχούς Δευτέρας 27 Απριλίου, το Σχέδιο Νόμου θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν και οι ενδείξεις δεί­χνουν ότι η αντίδραση θα είναι γενική και ομόφωνη.

Είναι χαρακτηριστικές άλλωστε οι δηλώσεις του Νο­μάρχη κ. Λ. Κουρή προς την εφημερίδα "Καθημερινή" της περασμένης Κυριακής. Δήλωσε μεταξύ άλλων: Σε αυτή τη φάση τα Μεσόγεια είναι πλέον κορεσμένα. Κι αυτό γιατί δεν έχουν υποδομές. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για αύξηση πληθυσμού, όταν για παράδειγμα ολόκληρη η Ανατολική Αττική δεν έχει ένα νοσο­κομείο!

Που είναι ο σχεδιασμός των υποδομών για το μέλλον;

Χρειαζόμαστε συνεκτικούς οικισμούς και όχι ρυθμίσεις από το παράθυρο ή ειδικά καθεστώτα, ό­πως στην περιοχή του αεροδρομίου που χτίζονται επιχειρήσεις χωρίς οικοδομικές άδειες και περιβαλλο­ντικές μελέτες...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της λο­γικής είναι ότι τον Μάιο το ΥΠΕΧΩΔΕ θα δημοπρατή­σει τους νέους οδικούς άξονες και κατόπιν θα δια­βουλευθεί για το ρυθμιστικό.

Εμείς σε τι θα διαβου­λευθούμε, στα τετελεσμένα ; καταλήγει ο Νομάρχης κ. Λ. Κουρής.


Ευθύλογος

Αιφνιδιάστηκαν οι αναγνώστες του "Ν" από την πρωτοσέλι­δη αναφορά στο φύλλο της περασμένης εβδομάδας, ότι η Παλλήνη από κοινού με την Δραπετσώνα και τον Ελαιώνα, προορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως "στρατηγικές επιχειρη­ματικές ζώνες τριτογενών δραστηριοτήτων".

Δεν μπορούν να φανταστούν -μας δήλωσαν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά αρκετοί- ότι την πόλη που συνειδητά επέλεξαν να ζήσουν εγκαταλείποντας περιοχές όπως το Παγκράτι, την Κυψέ­λη, το Νέο Κόσμο, θα τη δουν να αποκτάει τη φυσιογνωμί­α των περιοχών που άφησαν πίσω τους....

Ενδεχομένως να είναι υπερβολική η εκτίμηση τους, εί­ναι όμως κατανοητό το σκεπτικό του φόβου και της απαι­σιοδοξίας που υποκρύπτεται στο "μυοκάρδιο της".

Εξαγγε­λίες αυτού του τύπου, ουσιαστικά θρέφουν αυτές τις σκέ­ψεις και διαμορφώνουν τέτοια ψυχολογία. Στο περασμένο φύλλο όπου και αναδείχθηκε το Σχέδιο Νόμου για το Ρυθ­μιστικό Σχέδιο Αττικής, με την σαφή επισήμανση ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση προκειμένου να διασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης -ό,τι έχει απομείνει ως αδιαμόρφωτο- σημειώναμε και κάτι ακόμη, το οποίο κάποιοι πολυτάλαντοι επαΐοντες προσπέρασαν αβρόχοις ποσίν.

Λέγαμε ή μάλλον ζητήσαμε το α­πλό και άμεσα αναγκαίο: να συσταθεί επιτροπή τεχνοκρα­τών -βεβαίως με την ανάλογη αμοιβή- και να μελετήσει σε βάθος και με τη δέουσα προσοχή όλα όσα περιέχονται στο Σχέδιο Νόμου και αφορούν την περιοχή μας.

Να αναδεί­ξουν τα προβληματικά και επαχθή σημεία, να οριοθετή­σουν με "κόκκινη γραμμή" ποια από αυτά επ'ουδενί λόγω πρέπει να δεχθούμε ακόμη και να αρνηθούμε να τα συζη­τήσουμε και να κατηγοριοποιήσουν όλα εκείνα, έστω, τα μερικώς, εφικτά, που θα επιτρέψουν την πόλη να ελπίζει ό­τι η εν γένει φυσιογνωμία της δεν θα επιβαρυνθεί άλλο....

Αυτά να διεκδικήσουμε, γι αυτά να "βγούμε στη πρώτη γραμμή" αποκρούοντας όλα τα άλλα που δεν συνάδουν με ένα τόπο που κάποτε ήταν το ελκυστικό περιβόλι της Αττι­κής.

Δεν είναι ανέφικτο. Επικεφαλής ο Δήμαρχος και δίπλα του συστρατευόμενοι όλοι, μπορούμε να "μετατρέψουμε" το Σχέδιο Νόμου του κ. Γ. Σουφλιά σε μία παρακαταθήκη που θα προδιαγράφει την αποδεκτή ανάπτυξη και θα υποστηρίζει το δικαίωμα όλων μας, να έχουμε μία καλύτερη ζωή απ' αυτήν που "υποστήκαμε" ως κάποτε ....παροικούντες στα πέριξ της Ιερουσαλήμ....

***************

Κάποτε, σε κάποιο χωριό του νομού Κοζάνης, ο μετανά­στης γιος επέστρεψε στο πατρικό του. Είχε αποκτήσει χρή­ματα πολλά και περιχαρής στρέφεται προς τον πατέρα του, ρωτώντας τον, τι αυτοκίνητο αγροτικής χρήσης θέ­λεις να σου αγοράσω για να ξεφορτωθείς την παλιά σακα­ράκα.... Του απάντησε ο προσγειωμένος γέροντας: παιδί μου τι να το κάνω, όταν ακόμη δεν έχουμε βόθρο για να συγκεντρώνουμε τα λύματα μας και για πόσιμο νερό πη­γαίνουμε ακόμη στο πλατάνι της πλατείας....;

*************

Προς υπουργό κ. Γ.Σουφλιά: πως εμπνευσθήκατε την Παλ­λήνη σε "στρατηγικό επιχειρηματικό κέντρο τριτογενούς δραστηριότητας" όταν ακόμη οι στρατηγικές" προσω­πικές μας ανάγκες υπάγονται μέχρι και σήμερα στην

δευτερογενή δραστηριότητα του βυτιοφόρου, "ο αχόρτα­γος"....;

Δεν σας είπαν αγαπητέ κ. υπουργέ, ότι όταν στην πόλη βρέχει και τα σαλιγκάρια "σκάνε μύτη", εκείνη ακρι­βώς την ώρα οι δρόμοι της "λούζονται" από τα λύματα της αποχέτευσης ;

Δεν είναι στις προτεραιότητες των πολιτών η μετεξέλι­ξή τους σε "στρατηγικό επιχειρηματικό κέντρο τριτογενούς δραστηριότητας". Στις εκκλήσεις και απαιτήσεις τους κύ­ριο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί μονάδα βιολογικού κα­θαρισμού και δικτύου αποχέτευσης, ώστε να έχουν τη δυ­νατότητα που διαθέτετε και εσείς, να λούζονται δηλαδή και να μην έχουν την έγνοια αν γέμισε ο βόθρος η υπολεί­ πεται κατά κάτι για να πλημμυρίσει στο δρόμο....


Αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα της ...ανάγκης μας...;

ΕυθύΛογοςΗ ανάλυση του θέματος από το "ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ" της 24ης Απριλίου, δεν έχει σχέση με τον έντονο προβληματισμό από τις συνέπειες τροποποίησης του Ρυθμιστικού, αλλά πάμε για φουλ ανάπτυξη με ανάδειξη των Μεσογείων ως δεύτερο πόλο ανάπτυξης.

Η συνέχεια του άρθρου στις σελίδες 12 και 13 ολοκληρώνει την θετική εικόνα που παρουσιάζεται αρκετά εύγλωττα από το το πρωτοσέλιδο κύριο θέμα.


Η εφημερίδα "ΔΗΜΟΤΗΣ" στον κύριο τίτλο της αναφέρεται σε αναβάθμιση και ανάπτυξη της Παλλήνης,

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ
ΤΟ ΡΟΛΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

...πιο κάτω όμως φροντίζει να ισορροπήσει την κατάσταση, προβάλλοντας και τις επιπτώσεις που έρχοντται μέσω δηλώσεων του Νομάρχη Αν. Αττικής κ. Κουρή και των αντιδράσεων των ενεργών πολιτών με τίτλο :

Η μεταρρύθμιση πέθανε, ζήτω η μεταρρύθμιση

Τελικά δεν μας διαφωτίζει και πολύ. Τάσσεται με τη μεταρρύθμιση ή με τον θάνατο της μεταρρύθμισης ;

Ακολουθεί το σχετικό άρθρο.

Η Ανατολική και Βορειοανατολική Αττική σηκώνει το βάρος της επέκτασης της Αθήνας…
H Δυτική Αττική «τράπεζα γης» για το μέλλον …
Η ήδη πολεοδομημένη περιοχή και οι προβλεπόμενες επεκτάσεις, στοχεύουν στην Αττική των 8.000.000 κατοίκων…
Χωρίς να ξεκαθαρίζει το πώς και το πότε ο Σουφλιάς προανήγγειλε την ένταξη 250.000 στρεμάτων στο σχέδιο πόλη, αλλά και τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας αντιμετώπισης Αυθαιρέτων…
200 νέοι σταθμοί μετρό σε δίκτυο συνολικού μήκους 220 χιλιομέτρων…

Οι παραπάνω είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους, που προκύπτουν με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (Ρ.Σ.Α.), που παρουσίασε τη Μεγάλη Δευτέρα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Οι βασικοί άξονες (προστασία φυσικού πλούτου, πολυκεντρικό πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδιάταξη μέσων μαζικής μεταφοράς, υπερτοπική συνεργασία και συμμετοχή), πάνω στους οποίους θα βασίζεται το σχέδιο δημιουργούν μητροπολιτικά και περιφερειακά κέντρα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ουσιαστικά, με βάση το νέο Ρ.Σ.Α., θα δημιουργηθεί μία νέα δεύτερη Αθήνα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και των Μεσογείων.


Το «αναπτυξιακής» λογικής πλαίσιο ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μεταξύ των οικονομικών, χωρικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων με μία πρόταση, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το νέο Ρ.Σ.Α. έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την επόμενη 20ετία και θα αντικαταστήσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του 1985. Στόχος η δημιουργία ενός μητροπολιτικού συστήματος πολεοδόμησης βασισμένο στο μοντέλο της «συμπαγούς πόλης», καθώς και σε περιορισμένες επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή νέες αναπτύξεις, χωρίς να επιβαρύνονται περιοχές εκτός οικιστικού ιστού. Ο κ. Σουφλιάς ανέλυσε στη συνέντευξη τύπου ότι οι βασικές του επιδιώξεις μέσω της υλοποίησης αυτού του σχεδίου είναι η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Θολό το τοπίο γύρω από τις εντάξεις, και την υπηρεσία ελέγχου αυθαιρέτων
Σημαντικό βήμα προς την ελεγχόμενη δόμηση αποτελεί το γεγονός της ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχών συνολικής έκτασης 250.000 στρεμμάτων και μείωση των συντελεστών δόμησης στις εντός σχεδίου περιοχές κυρίως στην Ανατολική, Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική Αττική.

Ωστόσο, ο κ. Σουφλιάς δεν ξεκαθάρισε εντελώς το τοπίο της ένταξης των περιοχών, δηλαδή δεν διευκρίνισε ούτε το ποιες περιοχές αλλά και το πώς θα προχωρήσουν οι εντάξεις τους.

Ακριβώς, το ίδιο σκηνικό καλύπτει και το καθεστώς γύρω από το χρόνιο πρόβλημα των αυθαιρέτων, που απασχολεί κατά κύριο λόγο κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα, λόγω των επερχόμενων εκλογών η κυβέρνηση μέσω του κ. Σουφλιά προτείνει μία αμφιλεγόμενη ως προς την αποτελεσματικότητα της πολιτική. Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας Αυθαιρέτων, η οποία θα αναλάβει το έργο της υλοποίησης των αποφάσεων για τα αυθαίρετα, που σήμερα- λόγω πολιτικού κόστους- γίνονται μπαλάκι από υπηρεσία σε υπηρεσία, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι ο κ. Σουφλιάς άφησε ως βασικό αρμόδιο υλοποίησης τις πολεοδομίες, που υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Χώροι πρασίνου
Στο νέο Ρ.Σ.Α. βασικός άξονας κατάρτισης και σχεδιασμού του είναι η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού πλούτου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου στη συνέντευξη τύπου ο κ. Σουφλιάς αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη αναβάθμισης των φυσικών πόρων και για αυτό προανήγγειλε την κατασκευή δημοτικών αναψυκτηρίων στον Υμηττό, σε συγκεκριμένες θέσεις ώστε να ταιριάζουν στο ιδιαίτερο περιβάλλον, όπως αυτό που μελετάται στην Παιανία.
Παράλληλα, επέμεινε στις θέσεις του για την κατασκευή μητροπολιτικών πάρκων τις οποίες έχει διατυπώσει εδώ και καιρό, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει κάποια διαδικασία. Επίσης, παρά τις αντιδράσεις από επιστήμονες και ενώσεις πολιτών για την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον φαίνεται ότι οι αναπτύξεις των οικισμών θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς να έχουν λυθεί τα τεράστια προβλήματα υποδομών.

Οι πρώτες αντιδράσεις από φορείς και κατοίκους

Οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας για το νέο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται τόσο από μέρους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ανατολικής Αττικής όσο και των ενεργών πολιτών της περιοχής.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από το 1991 έως το 2001 ο πληθυσμός στα Μεσόγεια έχει αυξηθεί κατά 40%. Σκιαγραφώντας το μέλλον των Μεσογείων, βάσει και της φιλοσοφίας του νέου σχεδίου, ο πληθυσμός τους προβλέπεται ότι μέχρι το 2020 θα ξεπεράσει τους 300.000 κατοίκους! Σημειώνεται ότι σήμερα υπερβαίνει τις 150.000 όταν το 1995 στα Μεσόγεια κατοικούσαν συνολικά 100.000 άτομα.
Το παράδοξο είναι ότι το πληθυσμιακό αυτό ρεύμα θα συνεχιστεί σε μία περιοχή ήδη βεβαρυμένη με διάφορες χρήσεις, χωρίς βασικές υποδομές και κατανομή κονδυλίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε εθνικών είτε κοινοτικών, βάσει της απογραφής του 2001!, νούμερα που κατά κοινή ομολογία των δημάρχων της περιοχής απέχουν κατά πολύ από τον σημερινό πληθυσμό των δήμων τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη σύμπραξη των δήμων Παλλήνης και Γέρακα για να μπορέσουν να ενταχθούν σε συγκεκριμένο μέτρο χρηματοδότησης. Εάν καθένας από τους δύο δήμους κατέθετε ξεχωριστά πρόταση θα αποκλείονταν της διαδικασίας καθώς βάσει της απογραφής του 2001 κανένας από τους δύο δεν πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο και ας έχουν κατά πολύ ξεπεράσει ή ακόμα και διπλασιάσει το πληθυσμιακό φράγμα.

Οι ενεργοί πολίτες καλούν σε 2η ανοικτή συζήτηση
Στο μεταξύ, σε εγρήγορση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον της ανατολικής Αττικής, βρίσκονται οι οργανώσεις πολιτών Παλλήνης, Γέρακα, Παιανίας, Γλυκών Νερών και Κερατέας.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν την Τρίτη, 28 Απριλίου 2009 στις 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του νομαρχιακού συμβουλίου ανατολικής Αττικής (17 χλμ λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη) ανοιχτή συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα της ανατολικής Αττικής, μεταξύ των οποίων και το νέο ρυθμιστικό σχέδιο.

Η «καλπάζουσα τσιμεντοποίηση» των Μεσογείων, προοπτική που πατάει στο γράμμα του νέου ρυθμιστικού σχεδίου φιλοξενήθηκε προ ημερών στις σελίδες της εφημερίδας «Η Καθημερινή» που στο ομότιτλο δημοσίευμά της επεσήμανε «την προβλεπόμενη οικιστική και πληθυσμιακή γιγάντωση σε ένα ήδη κορεσμένο τοπίο».
Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του δημοσιεύματος, ο νομάρχης ανατολικής Αττικής, Λεωνίδας Κουρής, διαβλέπει μη περιθώρια περαιτέρω αστικοποίησης: «Σε αυτή τη φάση τα Μεσόγεια είναι πλέον κορεσμένα και αυτό γιατί δεν έχουν υποδομές. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για αύξηση πληθυσμού, όταν για παράδειγμα ολόκληρη η ανατολική Αττική δεν έχει ένα νοσοκομείο!».
Το νέο ρυθμιστικό ενθαρρύνει την αστική εξάπλωση σε περιοχή χωρίς υποδομές υποστηρίζει ο κ. Κουρής. «Πού είναι ο σχεδιασμός των υποδομών για το μέλλον; Χρειαζόμαστε συνεκτικούς οικισμούς και όχι ρυθμίσεις από το παράθυρο ή ειδικά καθεστώτα, όπως στην περιοχή του αεροδρομίου που χτίζονται επιχειρήσεις χωρίς οικοδομικές άδειες και περιβαλλοντικές μελέτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της λογικής είναι ότι τον Μάιο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε θα δημοπρατήσει τους νέους οδικούς άξονες και κατόπιν θα διαβουλευθεί για το νέο ρυθμιστικό. Εμείς σε τί θα διαβουλευθούμε, στα τετελεσμένα;».

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers