16 Μαΐου 2009

Άνοιξε η κερκόπορτα της άλωσης των Μεσογείων από τα ξενόφερτα και επικίνδυνα μοντέλα ανάπτυξης μέσω εμπορικών κέντρων.

Το αναμενόμενο από καιρό Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα Καμπά ανακοινώθηκε στην πρόσκληση της 15ης Μαΐου 2009 με Αριθ. Πρωτ. 6177 από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ι. Σαμέλη.

Ορίστηκε για την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009, στις 7:00 μ.μ.
Θα περίμενε κανείς ότι ζώντας στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, θα μας διευκόλυνε ο Δήμος Παλλήνης με το να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του κάθε δυνατό στοιχείο που θα βοηθούσε και τους Δημότες του να έχουν όλη τη δυνατή πληροφόρηση για το θέμα. Αντίθετα μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει αναρτηθεί.

Την ίδια ημέρα, 15/5/2009, έχει σταλεί επιστολή προς τον Δήμο Παλλήνης από την εταιρεία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε με θέμα :

Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα στην Κάντζα Παλλήνης.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ κ.λ.π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ !

Για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων της Παλλήνης που θα παρευρεθούν στο Δ.Σ. της Τετάρτης, σας τις παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Οι υπογραμμίσεις, δικές μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Σας προσκαλούμε στις 20 του μήνα Μαΐου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Παλλήνης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα στο Κτήμα ΚΑΜΠΑ.
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Αποπεράτωση εξοπλισμός Μουσείου Οίνου - Πολιτιστικό
Κέντρο».
3. Τροποποίηση της αριθ. 54/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης που αφορά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Νέα Κηφισιά, 15 Μαΐου 2009
Προς:
α) ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Υπόψη : Δημάρχου, κ. Σπ. Κωνσταντάβ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Θέμα : Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα στην Κάντζα Παλλήνης


Κύριοι,
Έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία των γνωμοδοτήσεων και της δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μελέτης Οριοθέτησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τριτογενούς Τομέα στην Κάντζα Παλλήνης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η υποβληθείσα πρότασή μας με τις παραπάνω μελέτες στα ΥΠΕΧΩΔΕ 27-07-2006, αφορά την δημιουργία Εμπορικού Ψυχαγωγικού και Πολιτιστικού Κέντρου, σε έκταση περίπου 317.000 τ.μ., βάσει της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 2742/1999 ήτοι:
• Εισφορά σε κοινόχρηστους κοινωφελείς χώρους 40% της έκτασης
• Συντελεστή δόμησης 0,6 επί της οικοδομήσιμης έκτασης
• Καθορισμό ζωνών προστασίας γύρω από το διατηρητέο οινοποιείο ΚΑΜΠΑ και διατηρητέο παλαιό σταθμαρχείο με χρήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση ΦΕΚ 196Δ/04
• Καθορισμό της επιχειρηματικής ζώνης με χρήσεις Υπεραγορών ,Εμπορικών Καταστημάτων , Εστίασης, Κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης
Οι φορείς που γνωμοδότησαν στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας είναι οι εξής :
1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ
2. Υπουργείο Πολιτισμού
3. Δημοτικό Συμβούλιο
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο
5. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ
6. Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου)
7. Υπηρεσία Υδάτων Διεύθυνση Προστασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ
8. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
9. ΔΜΕΟ Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας ΥΠΕΧΩΔΕ τμήμα δ

Στην δημόσια διαβούλευση υπήρξε μεγάλη συμμετοχή πολιτών μέσω των δημοτικών νομαρχιακών συμβουλίων, τοπικών συλλόγων, τύπου και διαδικτύου.


Βασικός όμως συζητητής στην υπόθεση ήταν η διαπαραταξιακή επιτροπή πουαποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους και με επικεφαλής το Δήμαρχο, έθεσαντο θέμα σε νέα βάση στα πλαίσια της 188/2007 απόφασης του Δ.Σ. καταθέτοντας μιασειρά προτάσεων που σκοπό είχαν να διεκδικήσουν την επίλυση πολλώνπροβλημάτων του Δήμου.


Η Εταιρεία μας πιστή στις αρχές για γόνιμο διάλογο, προσήλθε όσες φορές κλήθηκε από τον κ. Δήμαρχο στη διαπαραταξιακή επιτροπή, καθώς επίσης και σε όλες τις συσκέψεις που είχαν κληθεί να παρευρεθούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δημοτικών Συνδυασμών.
Μετά από μια σειρά διαβουλεύσεων και συσκέψεων που κράτησαν περίπου δύο χρόνια, η Εταιρεία μας κατέγραψε όλα τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του Δήμου Παλλήνης και διαμορφώνουμε την υποβληθείσα πρόταση όπως παρακάτω:


• Εισφορά σε γη 50% αντί 40% με αποτέλεσμα την αύξηση των κχ-κφ χώρωνκαι μείωση των στοιχείων δόμησης της περιοχής ανάπτυξης ήτοι
- εισφορά για κχ κφ χώρους 157950 μ2, αντί 126360 μ2
- επιφάνεια οικοδομήσιμης έκτασης 157950 μ2, αντί 189540 μ2
- καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίων 63180 μ2, αντί 75816 μ2
- συν. δομήσιμη επιφάνεια κτιρίων 94770 μ2, αντί 113724 μ2

• Χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΟΑΠΔ (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, εστίαση, κινηματογράφοι), πλησίον του κόμβου της Αττικής οδού και μακριά από τις πλησιέστερες κατοικίες και τα σχολεία και χωροθέτηση των χώρων πρασίνου κοντά τους, για να είναι λειτουργικά αξιοποιήσιμοι.
• Δημιουργία συνεχόμενης έκτασης πρασίνου, προς τον οικισμό Τριγώνου Κάντζας και ενοποίηση αυτού, με τον χώρο των σχολείων (2° Γυμνάσιο & 2° Λύκειο)
• Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
- υπογειοποίηση τμήματος οδού Λεονταρίου απέναντι από τις αθλητικέςεγκαταστάσεις και στο μήκος που θα προκύψει από την σχετικήμελέτη οδοποιίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω ενοποίησηπρασίνου, με τον χώρο των σχολείων, ώστε να αποφευχθείοποιαδήποτε όχλησής των.
- πλήρης απεξάρτηση της οδού Λεονταρίου από την λειτουργία του Κέντρου.
- Μελέτη - Κατασκευή Παρακαμπτηρίων οδών α) τμήματος Μάνης γιατην σύνδεση Λεωφόρου Λαυρίου και οδού Παλαιοπαναγιάς β)Σολωμού από το σημείο του ήδη διανοιχθέντος τμήματος αυτήςμέχρι την οδό Λεονταρίου, με την προϋπόθεση της συντέλεσης τωναπαλλοτριώσεων και παράδοσης του χώρου εντός του εύρους τωνδιανοιγόμενων οδών.
- Παροχή υποστήριξης μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του οικισμού της Κάντζας για την αποτροπή διερχομένων κινήσεων, από δυνητικούς επισκέπτες της ανάπτυξης και την καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση του οικισμού.
• Δωρεάν μεταβίβαση διατηρητέου εργοστασίου : Καμπά και Παλαιού Σταθμαρχείου, στον Δήμο Παλλήνης με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της κατασκευής του εμπορικού ψυχαγωγικού και πολιτιστικού κέντρου και την έναρξη λειτουργίας αυτού, ως επίσης και την μακροχρόνια (τουλάχιστον για 50 χρόνια ) εκμετάλλευση των ανωτέρω διατηρητέων από την εταιρεία, με χρήσεις που προβλέπονται από το ΦΕΚ 196Δ/04
• Αναπαλαίωση βίλας Καμπά και δωρεάν μεταβίβαση στον Δήμο Παλλήνης, με την αντιστοιχούσα επιφάνεια άρτιου και οικοδομήσιμου οικόπεδου πέριξ αυτής, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος, στο υπόλοιπο της έκτασης, και ολοκλήρωση της κατασκευής του εμπορικού ψυχαγωγικού και πολιτιστικού κέντρου και την έναρξη λειτουργίας αυτού.
• Κατασκευή τριτοβάθμιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού, για την εξυπηρέτηση πέραν του κέντρου , των εργατικών πολυκατοικιών Ι και II και του οικισμού Αγ. Νικολάου και Κάντζας, συνολικού πληθυσμού 7000 κατοίκων, ( εκτός της δυναμικότητος του κέντρου), με την προϋπόθεση της εξασφάλισης δυνατότητος απορροής των επεξεργασμένων λυμάτων, στο ρέμα Παναγίτσας, σε περίπτωση υπερχείλισης στις περιόδους εντόνων βροχοπτώσεων.
• Διερεύνηση και μελετητική υποστήριξη προτεινόμενων αναστροφών επί της Αττικής Οδού για την εξασφάλιση της κίνησης οχημάτων , από και προς το Αεροδρόμιο, προκειμένου να αποτραπεί η υποχρεωτική διέλευση αυτών μέσω της οδού Μαραθώνος (σημερινή κατάσταση) και να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Παλλήνης.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός κατάλληλα σχεδιασμένου εμπορικού πολιτιστικού και ψυχαγωγικού, υπερτοπικής ακτινοβολίας Κέντρου, θα συμβάλει στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη της Παλλήνης , προσφέροντας συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές δυνατότητες αγορών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής διεθνούς επιπέδου και κλίμακας σε ένα ελκυστικό και ασφαλές περιβάλλον. Επίσης θα εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα στο Δήμο Παλλήνης από την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα δημιουργήσει περισσότερο από 4000 νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της Παλλήνης και των γύρω περιοχών.

Κριτήριο στο σχεδιασμό θα είναι η ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και η αισθητική ένταξη του Κέντρου στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον διασφαλίζοντας την πλήρη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με λήψη κατάλληλων μέτρων, τόσο στην φάση της κατασκευής, όσο και της λειτουργίας του έργου.

Προτιθέμεθα δε οι παραπάνω προτάσεις να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες ενός μνημονίου, κοινής αποδοχής των όρων και κατευθύνσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας, που στόχο θα έχει την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Πρότασης της Εταιρείας, με παράλληλη εξασφάλιση των αντισταθμιστικών αφελών για το Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία επί των παραπάνω θεμάτων.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Μωραΐτης Μέλος Δ.Σ.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers