13 Οκτωβρίου 2007

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος -

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Καλλιδρομίου 30 και Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ, 1ος όρ., Τηλ/φαξ 210-3823.850

Εκπαιδευτικό / Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Περιβάλλον και Βιωσιμότης: Επιστήμη – Δίκαιο – Δημοσία Πολιτική

Υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP)

Σε συνεργασία με την Εταιρία των Φίλων του Λαού

Η’ Κύκλος

« Η Βιώσιμος Ελληνική Πολιτεία »

Διάρκεια 14 ώρες

Αίτηση Συμμετοχής

Επώνυμο ……………………………………………

Όνομα ……………………………………………………

Επάγγελμα ……………………………………………………

Εργασία (Όνομα Φορέα, Εταιρείας, γραφείου κ.λπ)…………………………………

Δνση Εργασίας ……………………………………ΤΚ……………Περιοχή…………

Τηλ Εργασίας …………………………………

Φαξ Εργασίας …………………………………

Διεύθυνση Οικίας ………………….…ΤΚ……………Περιοχή……………

Τηλ οικίας …………………………………

Φαξ Οικίας …………………………………

Κινητό ΤΗΛ. …………………………………

email ………………………………

Έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα Σεμινάρια ;

«Περιβάλλον και Βιωσιμότης»: Επιστήμη – Δίκαιο Δημοσία Πολιτική;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποια; Α’ ΚΥΚΛΟΣ - Β’ ΚΥΚΛΟΣ - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ - Δ’ΚΥΚΛΟΣ

Ε’ ΚΥΚΛΟΣ - ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ - Ζ’ ΚΥΚΛΟΣ


Παίρνει μέρος στο Σεμινάριο "Περιβάλλον και Βιωσιμότης" - Ζ' Κύκλος

«Η Βιώσιμος Ελληνική Πολιτεία»

Αθήνα, ...................................... (ημερομηνία)

Υπογραφή .............................. (για το
email, απλή συμπλήρωση ονοματεπώνυμου)

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν


Παρακαλείσθε για:
Έγκαιρη αποστολή της αιτήσεως
Αναγραφή των στοιχείων με πεζοκεφαλαία - Ευανάγνωστο τηλέφωνο και e-mail

Η παρούσα αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στο

decleris@environ-sustain.gr ή με φαξ στο 210-3823.850


Ακολουθεί το Πράγραμμα του Σεμιναρίου.

ΕπιμελητHριο ΠεριβAλλοντος και ΒιωσιμOτητος

Καλλιδρομίου 30 και Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ, 1ος όρ., Τηλ/φαξ 210-3823.850

Εκπαιδευτικό / Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«ΠεριβAλλον και ΒιωσιμOτης»: ΕπιστHμη – ΔIκαιο – ΔημοσIα ΠολιτικH


Η’ Κύκλος

« Η Βιώσιμος Ελληνική Πολιτεία »

Διάρκεια 14 ώρες

Έναρξη: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2007

Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Πλ. Κλαυθμώνος, Αθήνα

Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών (1ος όρ.)

Υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

με την Εταιρία των Φίλων του Λαού και του εκπαιδευτικού προγράμματός των


Το Σεμινάριο θα εξετάσει την βιωσιμότητα βασικών θεσμών της Χώρας, προκειμένου αυτή να ενδυναμωθεί εν όψει των παγκοσμίων εξελίξεων. Ειδικώτερα θέματα:

1. Σχέσεις Ελλάδος – Ευρώπης – ΟΗΕ

2. Το Ελληνικόν έθνος σήμερα

3. Σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας

4. Η Εκπαίδευση

(Ανωτάτη – Μέση – Στοιχειώδης)

5. Τα Μ.Μ.Ε.

6. Η Κοινωνική Πολιτική

7. Το Πολιτικό / Πελατειακό Σύστημα

8. Η Δημοσία Διοίκηση

9. Η Ελληνική Δικαιοσύνη

10. Η Ελληνική Φύση και η αγοραία εκμετάλλευσή της

11. Ο Έλλην και η οικογένειά του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία

Ώρα

Εισηγητές

Παρασκευή

19 Οκτωβρίου 2007

7μμ - 9μμ

Μιχαήλ Δεκλερής

Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Συνδιδάσκοντες:

Μαρία Καραμανώφ

Σύμβουλος Επικρατείας

Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος


Ιωάννης Καπελούζος

τ. Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Παρασκευή

2 Νοεμβρίου 2007

7μμ - 9μμ

Παρασκευή

16 Νοεμβρίου 2007

7μμ - 9μμ

Παρασκευή

30 Νοεμβρίου 2007

7μμ - 9μμ

Παρασκευή

14 Δεκεμβρίου 2007

7μμ - 9μμ

Παρασκευή

11 Ιανουαρίου 2008

7μμ - 9μμ

Παρασκευή

25 Ιανουαρίου 2008

7μμ - 9μμ

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers