13 Μαρτίου 2008

Οι Φορείς της Ανατολικής & Δυτικής Αττικής δραστηριοποιούνται στα μεγάλα - ανοικτά και κοινά προβλήματα περιβάλλοντος.

Σας ενημερώνουμε για τη σημαντική ημερίδα που έγινε στον Ασπρόπυργο στις 8/3/2008 από τη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ με θέμα:
«ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Στο Δελτίο Τύπου της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ αναφέρονται τα εξής :
Στα πλαίσια αναζήτησης λύσης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Θριάσιο Πεδίο λόγω της υπερσυγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καταφύγαμε στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος και ζητήσαμε τη γνωμοδότησή του για την καταλληλότητα της χωροθέτησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου στον μοναδικό ελεύθερο από βιομηχανικές δραστηριότητες χώρο της Παραλίας Ασπροπύργου που προηγουμένως ήταν χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου.
Εκφράζοντας τη θέση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και των θεσμικών φορέων της για την απελευθέρωση της ακτής από βαριές δραστηριότητες και την απόδοσή της στους πολίτες σαν χώρου αναψυχής, εναντιωνόμαστε στην κατάληψη της παραλίας από άλλη μια βιομηχανία κ
αι επιδιώκουμε την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για τη χωροθέτηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού και τόσο απαραίτητου για την επιβαρυμένη περιοχή μας έργου, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
Ακολουθεί η τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. κ. Μιχαήλ Δεκλερή.


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers