13 Φεβρουαρίου 2009

Τι έφταιξε και ή Ανατολική Αττική πηγαίνει προς το αύριο χωρίς πρόγραμμα ; Τα πρόστιμα από την Ε.Ε έρχονται και εμείς κάνουμε λιγότερα από όσα πρέπει.

Δημοσιεύεται στην εφημερίδα "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ" της 13ης Φεβρουαρίου 2009, σημαντική συνέντευξη του Νομάρχη Ν.Α.Α.Α. κ. Κουρή στη Μύρνα Νικολαίδου.

Καταλογίζονται ατολμία και κακοί χειρισμοί από την ΕΥΔΑΠ στο έργο του βιολογικού Βορείων Μεσογείων.

« Θα έπρεπε η ΕΥΔΑΠ στο μεσοδιάστημα, το οποίο και χαρακτήρισε -χαμένο χρόνο-, από τη μια μεριά να δημιουργήσει τις προ­ϋποθέσεις βελτίωσης αυτού που αρχικά εί­χε προτείνει και από την άλλη μεριά αν έβλεπε ότι υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις όσον αφορά συγκεκριμένους δήμους να βρει εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, προκειμένου να δούμε πως θα αντιμετωπί­σουμε το πρόβλημα». Αυτό δεν έγινε και σε αυτό έχει ευθύνη και το ΥΠΕΧΩΔΕ και η ΕΥΔΑΠ.

Ευθύνες για κωλυσιεργία και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο δια των συνεχών παραπομπών σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν προχώρησε τίποτα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά είναι γνωστά σε πολλούς κύκλους όλα αυτά τα χρόνια.

Οι Ενεργοί Πολίτες Ανατολικής Αττικής ετοιμάζουν συγκροτημένη παρέμβαση εντός των προσεχών ημερών για τα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν και θα ζητήσουν από όλα τα κόμματα να μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους

Στη συνέχεια ο κ. Νομάρχης αναφέρει :

Το προηγούμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2003, σε ανοικτή συνεδρίαση που είχε γίνει στο γήπεδο του Γέρακα, με την παρουσία 3000 συμπολιτών μας, πέτυχε μετά από πο­λύωρη διαβούλευση να καταλήξει σε μα συ­γκεκριμένη απόφαση, η οποία συγκέντρωσε την παμψηφία των μελών του (δυο μόνο μέ­λη μειοψήφησαν). Το κείμενο έλεγε ότι από τη μια ο καθαρισμός αυτός θα πρέπει να εί­ναι τριτοβάθμιος, επομένως το νερό να επα­ναχρησιμοποιείται και από την άλλη να υπάρχουν ανάλογες τεχνολογίες για να ξε­περασθούν τα προβλήματα κάποιων περιο­χών.

Έγινε κάποιος διάλογος, αλλά η ΕΥΔΑΠ ουσιαστικά εγκατέλειψε πολύ γρή­γορα την προσπάθεια με αποτέλεσμα οι οποίες προσπάθειες έγιναν και από το Δήμο Αρτέμιδας και από το Δήμο των Σπάτων, οι οποίοι ήταν οι κατεξοχήν δήμοι που είχαν προβλήματα με την έννοια είτε του αγωγού είτε της εγκατάστασης του ΚΕΛ, δεν κατέλη­ξαν πουθενά και ξεχάστηκαν.

Έτσι χάθηκε το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Το κα­κό δεν είναι μόνο ότι χάθηκε το Γ ΚΠΣ αλλά ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χαμένος χρό­νος, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προ­ϋποθέσεις ούτως ώστε στο Δ ΚΠΣ να είμα­στε έτοιμοι και να ξέρουμε που στοχεύουμε.

Tι δεν έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ;

Δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις κοι­νωνικής συναίνεσης αυτό το χρονικό διά­στημα και βέβαια δεν έγινε καμία ενέργεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να βγουν οι κανονιστικές διατάξεις που θα επιτρέ­πουν την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Δεν αρκεί να έχεις το καθαρότερο νερό σαν προϊόν του βιολογικού καθαρισμού. Πρέπει να έχεις και τις προδιαγραφές, που θα επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και τον έλεγχο του. Εμείς βλέπουμε -ως Νομαρχιακό Συμβούλιο- ότι έχει καθυστε­ρήσει εξαιρετικά το θέμα.

Επικοινώνησα και με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ ο οποίος με παρέπεμψε στον υφυπουργό κ. Ξανθόπουλο και αυτός στον γενικό γραμματέα κ. Μπαλτά. Του έχουμε απευθύνει τρεις επι­στολές και έχω μιλήσει μαζί του κατ" επα­νάληψη, προκειμένου να κάνουμε μια συ­νεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για να αποφασίσουμε τις προτεραιότητες αλλά και το πώς θα προχωρήσουμε τα έρ­γα και στα βόρεια Μεσόγεια, που παλαιό­τερα ήταν το πιο ώριμο έργο και τώρα έχει αρχίσει να υποχωρεί σε σχέση με τις υπό­λοιπες περιοχές.

Σε πολλές περιοχές γίνονται έργα για το φυσικό αέριο, υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου στην Ανατολική Αττική;

Όχι δεν υπάρχει πρόβλεψη για το φυσικό αέριο.

Καταρχήν η διαμόρφωση του πλαι­σίου θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από 10-12 χρόνια, που πέρασαν οι μεγάλοι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου και ουσιαστι­κά διέτρεξαν όλη την Ανατολική Αττική και έφτασαν μέχρι το Λαύριο για το σταθμό της ΔΕΗ.

Θα έπρεπε εκείνη την εποχή μαζί με τις αδειοδοτήσεις που δόθηκαν στη δε­καετία του 90 να γίνει το αίτημα και να προβλεφθούν και οι σταθμοί μείωσης της πίεσης του αερίου, προκειμένου να μπο­ρούν να χρησιμοποιηθούν για τοπικές ανά­γκες. Αυτό δεν έγινε τότε.

Διαβάστε τις λεπτομερείς αναφορές από τη συνέντευξη του κ. Νομάρχη για την αποχέτευση και το φυσικό αέριο στη συνέχεια.
1 σχόλια:

ArktosV on 14/2/09, 8:25 μ.μ. είπε...

Δύσκολο να διαβάσει κανείς τα αποκόμματα.

Μήπως θυμήθηκε ο κ. Νομάρχης και την - κατ΄ εμέ - εσκεμμένη αδράνεια όλων των αρμοδίων, για το Αττικό Πάρκο και την περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 της Βραυρώνος;

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers