21 Δεκεμβρίου 2009

Ένα λεπτό για να σώσεις τον κόσμο. Έχουμε καταλάβει όμως τι είναι φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια ;
Το βίντεο αυτό προβλήθηκε στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στην Κοπέγχάγη. Έχει τίτλο "World War III" και ανήκει σε 2 Έλληνες φοιτητές του ΑΠΘ, τον Στέλιο Αλεξανδράκη και τον Μενέλαο Παμπουκίδη.

Το βίντεο κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο διεθνή διαγωνισμό :

"Ένα λεπτό για να σώσεις τον κόσμο".

Διαγωνίστηκε και διακρίθηκε αναμεσα σε 210 ταινίες από χώρες όλου του κόσμου αλλά και μέρη που έχουν πληγεί από περιβαλλοντικές καταστροφές.

Όλα τα βίντεο που διακρίθηκαν αλλά και όλα όσα διαγωνίστηκαν έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://1minutetosavetheworld.com

«Η έλλειψη νερού στο μέλλον θα αποτελέσει αιτία διαμάχης και μαχών μεταξύ των λαών. Το μπουκάλι με το νερό χρησιμοποιείται στην ταινία με μία δόση ειρωνείας για να δείξει την αξία του, ενώ στις δολοφονίες εμπλέκονται άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, που αποδεικνύει τη διάσταση του προβλήματος» δήλωσε ο Στέλιος Αλεξανδράκης.

Επειδή λοιπόν το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια, για να θυμίσουμε κάποια βασικά σημεία της πολιτικής που υποσχέθηκε ότι θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση στην θητεία που ήδη διανύουμε και αποτελούν μέρος του προγράμματός της. Ίδωμεν...

Υδάτινο περιβάλλον
Ενεργοποίηση όλων των θεσµικών οργάνων σχεδιασµού και χάραξης της εθνικής υδατικής πολιτικής.

Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Περιβάλλον. Οριστικός καθορισµός θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών µε διατήρηση των ιχθυαποθεµάτων. Αξιοποίηση και υποστήριξη των ήδη τρεχουσών δράσεων καθορισµού θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών, νοµική κατοχύρωση και διαχείριση των οριζόµενων περιοχών που προκύπτουν.

Ασφάλεια πλοίων, µείωση εκποµπών των πλοίων και άµεση αντιµετώπιση θαλάσσιων ατυχηµάτων.

Περιορισµός των εισροών στη θάλασσα και τους άλλους υδάτινους αποδέκτες, από αστικά λύµατα, βιοµηχανικά απόβλητα και γεωργικές απορροές.

Ολοκληρωµένη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε την κατασκευή των αναγκαίων συµπληρωµατικών υποδοµών και λειτουργία τους στη βάση της διαδηµοτικής συνεργασίας. Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για να ανάγκες µη ευαίσθητων χρήσεων.

Το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν αλλά φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια. Είναι αυτονόητη η διατήρηση του ελέγχου της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ από το δηµόσιο για την κατοχύρωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού της ρόλου.

Σύνδεση της πολιτικής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με την υδάτινη πολιτική για τον περιορισµό της αλόγιστης κατανάλωσης του νερού άρδευσης και τη δροµολόγηση μη υδροβόρων καλλιεργειών σύµφωνα με την αναθεωρηµένη ΚΑΠ.

Κατάργηση και εγκατάλειψη ανορθολογικών και παρωχηµένων σχεδίων διαχείρισης υδάτων.

Πρόγραµµα συλλογής όµβριων υδάτων ανά οικία και ΟΤΑ µε έµφαση στις νησιωτικές περιοχές. Κατασκευή λιµνοδεξαµενών και τεχνητός εµπλουτισµός υπογείων υδροφορέων και µέσω φραγµάτων.

Ανάκτηση του κόστους της χρήσης νερού λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα.

Επίτευξη συµφωνιών για τα νερά των διακρατικών ποταµών μας.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers