19 Δεκεμβρίου 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θα αφήσουν τα μεγάλα συμφέροντα τους επιστήμονες να κάνουν την δουλειά τους ; Θα υπάρξει πολιτική βούληση ;

Το ΤΕΕ, έχοντας εκπονήσει την αρχική μελέτη για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα το 1994, παρουσίασε -το 2005 -ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο ολοκλήρωσης της σύνταξης και της λειτουργίας του έως το 2016, το οποίο έγινε, σε γενικές γραμμές, αποδεκτό από την Πολιτεία και μάλιστα τμήματα αυτού θεσμοθετήθηκαν με την ψήφιση του ν.3481/06 και με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων το 2008.


Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ολόκληρη την μελέτη, κάνοντας κλικ εδώ.


Σήμερα, σχεδόν μετά από 5 χρόνια και σε συνεργασία με εμπλεκόμενους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς (Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Σύνδεσμο Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου), προχωράμε στην επικαιροποίηση αυτού του σχεδίου με βάση τις προτάσεις και τα πορίσματα της Διεπιστημονικής Επιτροπής που έχουμε συγκροτήσει για αυτόν ακριβώς τον λόγο.


Τα βασικά απολογιστικά δεδομένα του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου είναι:


Στην 15ετία από την έναρξη σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου έχει ολοκληρωθεί μόνο το 17% του έργου (σε έκταση της χώρας το 6%), ενώ με βάση το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης των αστικών κέντρων θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2012 μόνο το 40% του έργου (σε έκταση της χώρας το 10%)


Στην 30ετία και πάνω από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου -«περί οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δημοσίων δασικών εκτάσεων» (Ν. 248/76), «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει διατάξεων της χώρας» (Ν. 998/79) – δεν έχει τελεσίδικα οριοθετηθεί καμία δημόσια δασική έκταση, δεν έχει κυρωθεί ούτε ένας δασικός χάρτης στο σύνολο της χώρας.


Στην 70ετία από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου καθορισμού αιγιαλού και παραλίας υπάρχει θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας το πολύ για το 20% της ελληνικής ακτογραμμής.


Στην 5ετία λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων ως Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε ως μεταβατική λύση στο θεσμό αλλά αντίθετα το όλο σύστημα έχει προσθέσει στις συναλλαγές κόστος χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα και αρκετές φορές μάλιστα «εκσυγχρονισμένη» γραφειοκρατία.


Το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως ο τεχνικός και νομικός κόσμος έχει επανειλημμένα προτείνει και τεκμηριώσει, πέραν από την προφανή σκοπιμότητα του για τον εκσυγχρονισμό και διασφάλιση του τύπου αλλά και του πραγματικού περιεχομένου των συναλλαγών, είναι και μια ισχυρή θεσμική και πραγματική ασπίδα απέναντι σε κάθε επίδοξο καταπατητή δημόσιας ή ιδιωτικής έκτασης. Μπορεί παράλληλα να συνδράμει σαν ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης του χώρου και ανάπτυξής του και με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας του.


Η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση και προοπτική της, ειδικά όσον αφορά το δημόσιο χρέος της χώρας, δημιουργεί μεν ένα δεσμευτικό πλαίσιο, ταυτόχρονα όμως επιβάλλει την επίσπευση της καταγραφής της περιουσίας του Δημοσίου (της Γενικής Κυβέρνησης και όχι μόνο της Κεντρικής Διοίκησης) επί της γης και έτσι την αποτίμησή της. Η αναγκαιότητα αυτή αλλά και η εθνική καταστροφή από τις πυρκαγιές 2007 και 2009 επιβάλλουν άλλη ταχύτητα και αναπροσαρμογές στον σχεδιασμό της σύνταξης του έργου.


Οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες και εξελίξεις βοηθούν αποφασιστικά ώστε το Εθνικό Κτηματολόγιο να επιτελέσει τους σκοπούς του, όπως αυτοί ορίζονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Με βάση τα πορίσματα της Διεπιστημονικής Επιτροπής καταθέτουμε ένα επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα οδηγήσει στο στόχο της ορθής λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου και της ολοκλήρωσης της σύνταξής του μέχρι το 2016. Τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου είναι:


1. Ίδρυση Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων υπό τον ΟΚΧΕ με τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς της χώρας.


2. Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο


3. Μέτρα βελτίωσης διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων εγγραφών.


4. Σύνταξη Δασικών Χαρτών και οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού στο σύνολο της χώρας στα πλαίσια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου


5. Κήρυξη του υπολοίπου της χώρας υπό κτηματογράφηση και πρόγραμμα λοκλήρωσής της έως το 2016

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers