6 Ιανουαρίου 2010

Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πριν από 10 χρόνια, εγκαινιάζοντας τη στρατηγική της Λισαβώνας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα με στόχο “να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξάλειψη της φτώχειας” ως το 2010.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξακολουθεί να ζει στην ένδεια και να μην έχει πρόσβαση ακόμα και σε βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη. Τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

Το 16% των Ευρωπαίων, δηλαδή 79 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένας στους δέκα ζει σε νοικοκυριά που αποτελούνται αποκλειστικά από ανέργους. Για 8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ακόμα και η εργασία δεν σημαίνει διέξοδο από τη φτώχεια. Σχεδόν 1 στα 5 παιδιά κινδυνεύει να βρεθεί να μεγαλώνει κάτω από το όριο της φτώχειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον του.

Θεωρώντας ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους που τα βιώνουν, αλλά και την κοινωνία ως σύνολο, μειώνοντας το δυναμικό της και περιορίζοντας τις δυνατότητές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε το 2010 Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στοχεύοντας να αναδείξει τη σημασία της συλλογικής ευθύνης και δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.

Με τη συμμετοχή μιας πληθώρας φορέων και την υλοποίηση διαφόρων δράσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού θα συμβάλλει στην αναγνώριση του δικαιώματος του κάθε ανθρώπου να ζει με αξιοπρέπεια και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, στην αύξηση της δημόσιας στήριξης για πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση τόσο στην συλλογική όσο και στην ατομική ευθύνη, στην προώθηση μιας πιο συνεκτικής και αλληλέγγυας κοινωνίας που θα παρέχει σε όλους μας ένα δίχτυ ασφαλείας και στην ανανέωση των πανευρωπαϊκών προσπαθειών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού θα κηρυχθεί επίσημα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στη Μαδρίτη.


Πως έχει η ελληνική και ευρωπαική πραγματικότητα ;

Κάθε πέρυσι και καλύτερα ! Η αναλογία εισοδήματος του πλουσιότερου 20% προς το φτωχότερο 20% είναι περίπου 74 προς 1 το 2009 έναντι.... 30 προς 1 το 1960.

Στην Ελλάδα, το 20% των πολιτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με υπερχρεωμένο το 65% των νοικοκυριών, με κλιμακωμένη ανεργία των νέων και με εξαθλίωση των πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει επίσης να δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την ανάγκη επίτευξης συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους ως μέσου πρόληψης της φτώχειας και προώθησης την ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα, αναφέρει ακόμη η κοινοβουλευτική επιτροπή.


Οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές του έτους συνίστανται στην αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, στην κοινή ευθύνη των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών για μια ευρύτερη κοινωνική συνοχή και στην ανανέωση της δέσμευσης για την από κοινού εξάλειψη της φτώχειας.


Η διεθνής οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα πλήξει περισσότερο τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας.


Συνεπώς, το ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας πρέπει να συµβάλει καίρια στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισµό και την προώθηση της ενεργού ένταξης, καθώς καµία χώρα δεν μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες της παγκόσµιας αυτής κρίσης.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers