9 Ιανουαρίου 2010

Παιδικοί σταθµοί από «χρυσάφι» στην περιφέρεια Αττικής.


Ένα (100%) ελληνικό θέμα διαπλοκής με αίσιο τέλος μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 24/12/2009. Διαβάστε και καμαρώστε τους !

13/11/2009

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Κυοφορούμενο σκάνδαλο με την κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών καταγγέλλουν εργολήπτες».


Για μεγάλου μεγέθους κυοφορούμενο σκάνδαλο στα δημόσια έργα κάνουν λόγο εκατοντάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις σε έγγραφη καταγγελία τους προς το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ.


Αφορμή η προκήρυξη για την κατασκευή με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε ισάριθμους δήμους της Περιφέρειας Αττικής (Μάνδρας, Περιστερίου, Αχαρνών, Καισαριανής, Υμηττού, Μαρκόπουλου, Άνω Λιοσίων, Βύρωνα, Αυλώνα, Χαϊδαρίου και Κρυονερίου), με ταυτόσημη ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για μπαράζ δεκάδων παρόμοιων περιπτώσεων που ακολουθούν.

Στην καταγγελία τους οι εργολήπτες κάνουν λόγο για «ενορχηστρωμένη προκλητική ανακοίνωση» των συγκεκριμένων δημοπρατήσεων, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι προκύπτουν σημαντικότατες διαφορές στις προϋπολογιζόμενες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο για πανομοιότυπα κτιριακά έργα.

Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο θα κληθεί να πληρώσει για τα ίδια κτιριακά έργα έως και διπλάσια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, από Δήμο σε Δήμο.

Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση στο προχθεσινό Δ.Σ. του ΣΑΤΕ το οποίο αποφάσισε να προωθήσει τις καταγγελίες στους αρμόδιους υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιτζή.

Ειδικότερα αποφασίστηκε, να ζητηθεί: Η άμεση ανάκληση των 11 συγκεκριμένων δημοπρατήσεων.

Η άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των εργοληπτών για σύνταξη αδιαφανών και υπερβολικά διογκωμένων προϋπολογισμών έργων.

Τέλος, για μια ακόμη φορά καταγγέλλεται από τον ΣΑΤΕ η καταχρηστική προσφυγή στο σύστημα «μελέτη-κατασκευή» για έργα που δεν απαιτείται κάτι τέτοιο από την κείμενη νομοθεσία.

Την ίδια ημέρα (13-11-2009), περνάει η είδηση στο "ΘΕΜΑ online" Αρχίζει πλέον μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων μέχρι να φθάσουμε στην ανάκληση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την ενδιάμεση διαχ/κή αρχή της περιφέρειας Αττικής στις 24/12/2009.

17/11/2009,


Κοινή επιστολή όλων των εργοληπτικών οργανώσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση με κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα:


«Κατάχρηση εφαρμογής του συστήματος υποβολής προσφοράς Μελέτη- Kατασκευή για τη δημοπράτηση κτιριακών έργων με έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής.»


Κύριε Υπουργέ,


Στη νομοθεσία των δημοσίων έργων όπου αναφέρονται τα συστήματα υποβολής προσφορών προβλέπεται και το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έργων που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους και ότι για την επιλογή του συστήματος αυτού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της ΓΤΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Διαπιστώσαμε όμως ότι την 15-12-09 πρόκειται να διεξαχθούν σε πολλούς Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σωρεία διαγωνισμών (ποσού από 2,5 έως 5 εκ. €) με το σύστημα μελέτη κατασκευή για έργα που αφορούν βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Αν και για τα έργα αυτά έχει εξασφαλιστεί η προαπαιτούμενη υπουργική απόφαση , θέλουμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για συνήθη έργα και δεν αποτελούν περιπτώσεις που επιδέχονται ειδικούς κατασκευαστικούς τρόπους, αφού η κατασκευαστική λύση είναι απλή και μονοσήμαντη και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του συστήματος αυτού που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διότι η βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών είναι πηγή αυθαιρεσιών και αδιαφάνειας.

Εκτός αυτού, διαμαρτυρόμαστε γιατί την ίδια ημερομηνία , ήτοι την 15η Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιούνται ταυτόχρονα άνω των 10 δημοπρασιών στην ίδια περιφέρεια , έργων παρομοίων προϋπολογισμών και απαιτήσεων, με συνέπεια την παραβίαση της αρχής του ελεύθερου συναγωνισμού, αφού περιορίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων εργοληπτών μελών μας.

Η χρήση του συστήματος αυτού σε τέτοιο βαθμό, την ίδια ημέρα για τον ίδια τύπο έργων και στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια απέχει πολύ από τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Τέλος επισημαίνουμε ότι από μία πρώτη εκτίμηση των δοθέντων στοιχείων οι προϋπολογισμοί των έργων (παρότι πρόκειται για κτίρια παρόμοια και ίσου εμβαδού) παρουσιάζουν σημαντικότατες αποκλίσεις, γεγονός που πρέπει να διερευνηθεί. Επιπλέον έχουμε την πληροφορία ότι επίκειται η δημοπράτηση και πολλών άλλων τέτοιων έργων στις επόμενες ήμερες.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρόκειται για σαφή κατάχρηση του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή παρακαλούμε κύριε Υπουργέ να παρέμβετε για τη ματαίωση των ως άνω διαγωνισμών και την αποτροπή της προκήρυξης των υπολοίπων.


Με τιμή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

30/11/2009

Έγγραφο του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δημοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθμών από δήμους της Περιφέρειας Αττικής.»


ΘΕΜΑ: «Δημοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθμών από δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

Μετά από συνεχείς προφορικές και γραπτές καταγγελίες εταιρειών μελών μας και μετά την πρώτη διερεύνηση των στοιχείων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας αποφάσισε ομόφωνα:
Α. Την υποβολή αιτήματος αναστολής - ακύρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης των ανωτέρω έργων.
Β. Τη περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων των καταγγελιών.

Παρακαλούμε στα πλαίσια των Κανόνων Δημοσιότητας και Διαφάνειας να μας κοινοποιήσετε αντίγραφα των πράξεων αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων και τον τελικό πίνακα κατάταξης των δικαιούχων φορέων.!
Επίσης να μας διευκρινίσετε: α. Εάν είναι σύννομη η έγκριση τευχών δημοπράτησης για έργα που δεν υπάρχουν γεωτεχνικά στοιχεία. β. Εάν το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά μ2 κατασκευής των εν λόγω έργων ελέγχθηκε από την Υπηρεσία σας. Επειδή αντιλαμβάνεστε το επείγον του θέματος παρακαλούμε να έχουμε τα ανωτέρω στοιχεία το ταχύτερο δυνατόν στην διάθεση μας.


Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙΔΗΣ

Ακολουθεί μέρος της επιστολής (ολόκληρη θα την βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί) του Ε.Δ.Ε. κ. Γρ. Ζαρκαδούλα ο οποίος είναι και πιο επεξηγηματικός.


30/11/2009

Έγγραφο του Ε.Δ.Ε. κ. Γρ. Ζαρκαδούλα με θέμα: «Έργα μελέτη-κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.


….Κατά συνέπεια νια τα έργα του αναφέρονται στον Πίνακα και δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη από την ισχύουσα Νομοθεσία Έγκριση Εργασιών , οι αποφάσεις ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ είναι άκυρες οι δε εργασίες που εκτελούνται στους χώρους ανέγερσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών όλες αυτές τις Μέρες είναι παράνομες .

Για να γίνει απόλυτα κατανοητό, για να συμμετάσχει κανείς στους διαγωνισμούς των έργων του συνημμένου Πίνακα πρέπει να παρανομήσει !!!!!!!!

Όποιος είναι νομοταγής δεν δικαιούται να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς αυτούς !!!! Εκτός των «σοβαρών υπονοιών αδιαφάνειας και του συντονισμένου προσχεδιασμού μας δημιουργεί το γεγονός ότι την ίδια ημερομηνία (15/12/2009 στην ίδια περιφέρεια (Αττική)11 έργα παρομοίων προϋπολογισμών και απαιτήσεων δημοπρατούνται με την ίδια μέθοδο (μελέτη -κατασκευή) που αναφέρει η με Αριθ. Πρωί. 21084/ΣΜ/σβ/18-11-2008 επιστολή του ΣΑΤΕ ,εύλογες υπόνοιες αδιαφάνειας δημιουργεί το γεγονός ότι οι 11 Δήμοι με παράνομο άρθρο «καρμπόν» στις διακηρύξεις τους (24.2.4.) προβλέπουν την εκτέλεση εργασιών χωρίς την απαιτούμενη Έγκριση Εργασιών .

Δηλαδή διπλή παρανομία . Πρέπει να ερευνηθεί ποιός κρύβεται πίσω από την Μεθόδευση αυτή.

Ποιος συντόνισε 11 Δήμους και δημοπράτησαν ίδια έργα (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με το ίδιο σύστημα (Μελέτη Κατασκευή), επτά (7) την ίδια ημερομηνία και πέντε (5) μία εβδομάδα μετά με παράνομη διάταξη στις Διακηρύξεις τους (Άρθρο 24.2.4) με την οποία παράνομη διάταξη να ζητούν από τους διαγωνιζόμενους να εκτελέσουν εργασίες παράνομα ?

Ποιος συνέταξε τις Διακηρύξεις των έργων αυτών ? Δύο από τους Δήμους που αναφέρονται στον Πίνακα ούτε που έχουν διαβάσει τον πρόσθετο παράνομο όρο των Διακηρύξεών τους .
Ο Δήμος Ηλιούπολης ενώ στην Διακήρυξη έχει τον παράνομο όρο και δεν χορηγούσε την εδαφοτεχνική μελέτη την οποία έχει συντάξει από το 20001 ,μετά την δημοσιοποίηση σε όσους τώρα προμηθεύονται τεύχη .χορηγεί εδαφοτεχνική μελέτη. Ποιος συνέταξε την διακήρυξη?
Άλλος Δήμος από τον οποίο ζήτησα την Έγκριση Εργασιών .ενώ με Διακήρυξη ζητά την εκτέλεση Γεωτρήσεων, είπε ότι δεν χρειάζονται γεωτρήσεις. Δηλαδή αυτοί ούτε έχουν διαβάσει τι περιέχει η Διακήρυξή τους .
Όλα τα τεύχη τα χορηγεί το φωτοτυπικό Κατάστημα. Ένας είναι ο συντάκτης του παράνομου πρόσθετου όρου όλων των αναφερομένων Διακηρύξεων και μπορεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να εντοπίσει. Όλα τα παραπάνω και όποια άλλα προκύψουν κατά την διαδικασία των διαγωνισμών (αν δεν ματαιωθούν) θα ερευνήσει ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης που πιστεύω ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί θα παραπέμψουν την υπόθεση.(σε αντίθετη περίπτωση θα το πράξω εγώ).

Δεν πιστεύω κύριοι Υπουργοί ότι θα αδιαφορήσετε νια την κατασπατάληση ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ του Ελληνικού λαού την στιγμή της σημερινής Οικονομικής Κρίσης όταν διακηρύσσετε ότι με δυσκολία μπορεί η κυβέρνησή σας να εξασφαλίσει ΕΝΑ ΕΥΡΩ την ημέρα για αυτούς που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας που έχει πολύ μεγάλη αξία γι' αυτούς !!!!!


10/12/2009 - Δημοσίευμα - Εφημερίδα "ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ"

Παιδικοί σταθµοί από «χρυσάφι»


Το τελευταίο µεγάλο παιχνίδι, συνολικού κόστους 58,7 εκα τοµµυρίων ευρώ, φαίνεται, σύµφωνα µε καταγγελίες, να έπαιξε η γαλάζια κυβέρνηση πριν φύγει από την εξουσία.


Συµπαίκτες στη µεγάλη αυτή παρτίδα φέρονται να είναι η Περιφέρεια Αττικής και οι ∆ήµοι Μάνδρας, Καισαριανής, Αχαρνών, Περιστερίου, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Χαϊδαρίου, Αυλώνας, Μαρκοπούλου,Κρυονερίου και Βύρωνα.


Λίγες ηµέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές ο πρώην περιφερειάρχης Χ. Μανιάτης υπέγραψε την κατασκευή 20 βρεφονηπιακών σταθµών συνολικού κόστους σαράντα τεσσάρων εκατοµµυρί ων ευρώ, εκ τον οποίων το 80% συγχρη µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η βασική προϋπόθεση όµως προκειµέ νου να συµµετάσχει κάποιος δήµος ή κοινότητα ήταν να προϋπάρχει ήδη οικόπεδο χαρακτηρισµένο για χρήση κοινωφελούς σκοπού, ενώ θα λαµβάνονταν υπόψη και πληθυσµιακά κριτήρια.


Ερωτήµατα προκύπτουν για τη δηµο πράτηση των πανοµοιότυπων αυτών έργων, καθώς παρατηρήθηκαν υπερτιµο λογήσεις έως και 300% που εκτόξευσαν το συνολικό κόστος από τα 44 εκατοµµύ ρια ευρώ στα 58,7 εµφανίζοντας αποκλίσεις έως και τρεις φορές παραπάνω από δήµο σε δήµο, µε τις τιµές του τετραγω νικού να κυµαίνονται από 1.600 ευρώ και σε ορισµένους δήµους να αγγίζουν και τα 4.000.


Οι δηµοπρατήσεις άρχισαν αµέσως µετά το πέρας των εκλογών και, ενώ ο περιφερειάρχης ασχολούνταν καθηµερινά µε τις εσωκοµµατικές εκλογές στη Ν.∆., έχουν ήδη δηµοπρατηθεί οι σταθµοί στους έντεκα δήµους.


Με την παρέµβαση στο θέµα που έκανε µε καταγγελίες ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι αυτές οι εξωπραγµατικές υπερτιµολογήσεις αποτελούν «µεγάλο σκάνδαλο στα δηµόσια έργα», ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για µπαράζ δεκάδων παρόµοιων προγραµµάτων συνολικού κόστους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής κατά την προεκλογική περίοδο.


Ο ΣΑΤΕ καταγγέλλει ότι τα έργα προκηρύχθηκαν «ενορχηστρωµένα», µε αδιαφανείς διαδικασίες µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» βρεφονηπιακών και παι δικών σταθµών στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριµένα στις περιοχές Μάνδρας, Καισαριανής, Αχαρνών, Περιστερίου, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Χαϊδαρίου, Αυλώνας, Μαρκοπούλου, Κρυονερίου και Βύρωνα.


Συγκεκριµένα ο ΣΑΤΕ στην καταγγελία του αναφέρει ότι προκύπτουν σηµαντικές διαφορές στις προϋπολογιζόµενες τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο για πανοµοιότυ πα κτιριακά έργα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το κρατικό ταµείο θα κληθεί να πληρώσει για τα ίδια κτιριακά έργα έως και διπλάσια τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο από δήµο σε δήµο.


Σε αρχικό στάδιο πρόταση υπαγωγής στο πρόγραµµα κατέθεσαν συνολικά τριάντα εφτά δήµοι. Στην τελική φάση όµως παρέµειναν µόνο οι είκοσι έξι.


Οι «κοµµένοι» δήµαρχοι ενοχλήθηκαν εντόνως από τον τρόπο διεξαγωγής και ανάθεσης του προγράµµατος κατασκευής παιδικών σταθµών και καταγγέλλουν ότι οι προτάσεις αξιολογήθηκαν µε κοµµατικά και αδιαφανή κριτήρια.

Μερικοί µάλιστα «τυχεροί» γαλάζιοι δήµοι που προκρίθηκαν στον διαγωνισµό είτε δεν είχαν στην κατοχή τους οικόπεδο είτε λειτουργούσαν ήδη εκεί παιδικοί σταθµοί!!!


22/12/2009

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Δημοπράτηση έργων κατασκευής 26 Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής με το σύστημα μελέτη-κατασκευή».

24/12/2009

Γνωστοποίηση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την ανάκληση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για κατασκευή βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών από Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , σας κοινοποιούμε την με Αρ. Πρωτ. 9126/23-12-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την ανάκληση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για κατασκευή βρεφονηπιακών/ παιδικών σταθμών από Δήμους της Περιφέρειας Αττικής , και όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που απορρέουν από αυτή.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο (site) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιφέρειας Αττικής pepattikis.gr.Κεντρικό θέμα γίνεται και στην εφημερίδα "ΔΗΜΟΤΗΣ" της 8ης Ιανουαρίου 2010 με τίτλο :
Σκάνδαλο στα δημόσια έργα«Εντυπωσιακή έξοδο» επιχείρησε όπως φαίνεται, να κάνει από την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, αφού σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές «χάρισε» μέσω της Περιφέρειας Αττικής «δώρα» 58,7 εκατομμυρίων ευρώ σε «γαλάζιους» δημάρχους…


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers