21 Απριλίου 2010

Ασωπός: μια ανοικτή περιβαλλοντική πληγή – Παρόν και μέλλον. Η Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ άφησε ελπίδες για την επόμενη ημέρα.

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διοργάνωσε ημερίδα με θέμα:

Ασωπός: μια ανοικτή περιβαλλοντική πληγή – Παρόν και μέλλον

Τις περιλήψεις των περισσότερων ομιλιών και την πλήρη παρουσίαση των προτάσεων του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα τις βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο εδώ.

Οργανωτική Επιτροπή
  • Πρόεδρος: Αντώνης Αγγελόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Παρ/τος – Πρόεδρος Σ.Ε.Γ.
  • Μέλη: Απόστολος Αλεξόπουλος Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Πενταμελούς Επιτροπής Γεωλόγων Παρ/τος
  • Νικόλαος Βάγιας Γεωπόνος- Ταμίας Δ.Ε. Παρ/τος
  • Χρήστος Βλασιώτης Κτηνίατρος – Πρόεδρος Πενταμελούς Επιτροπής κτηνιάτρων Παρ/τος
  • Ελεάννα Μήλιου Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γ.Π.Α. – Γεν Γραμματέας Δ.Ε. Παρ/τος
  • Κωνσταντίνος Μπλουκίδης Γεωπόνος – Πρόεδρος Πενταμελούς Επιτροπής Γεωπόνων Παρ/τος
  • Ηλίας Οικονόμου Δασολόγος – Πρόεδρος Πενταμελούς Επιτροπής Δασολόγων Παρ/τος
  • Ελένη Πούλιου Ιχθυολόγος – Πρόεδρος Πενταμελούς Επιτροπής Ιχθυολόγων Παρ/τος
  • Ανδρέας Τσώκος Γεωλόγος Μέλος ΔΕ Παρ/τος
Μέρος του προγράμματος που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες από την Υπουργό Τ. Μπιρμπίλη, όσον αφορά στη "διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης του Ασωπού" περιλαμβάνει τα εξής σημεία :

Αυτοί που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν τη ρύπανση θα αναλάβουν, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της πολιτείας, το κόστος της απορρύπανσης", τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τ. Μπιρμπίλη, παρουσιάζοντας στα Οινόφυτα το πρόγραμμα του υπουργείου για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης στον Ασωπό.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων άμεσης προτεραιότητας, ο Ασωπός ορίζεται πλέον ως υδάτινο σώμα - αντί ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό, όπως ισχύει μέχρι σήμερα - και ομάδα των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) επεξεργάζεται νέα αυστηρά όρια τόσο για τον αποδέκτη (Ασωπό) και για τις εκπομπές από τις βιομηχανίες. Παράλληλα, αναθεωρούνται εντός του 2010 οι περιβαλλοντικοί όροι αδειοδότησης των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής, με προτεραιότητα στις δραστηριότητες των οποίων αυτοί οι όροι έχουν λήξει.

Θεσπίζονται αυστηροί έλεγχοι των βιομηχανικών δραστηριοτήτων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΥΕΠ), το έργο των οποίων θα συνεπικουρείται από Επιθεωρητές Εργασίας και Υγείας. Σε αυτούς τους ελέγχους θα συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεωτικές περιοδικές εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων από τις εταιρίες με ρυπαντικό δυναμικό.

Θεσπίζεται επίσης αξιόπιστη μεθοδολογία για τον καταλογισμό τους ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων, εξασφαλίζεται η ισονομία και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ελεγχομένων αλλά και η διαφάνεια και ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Θεσμικό πλαίσιο επεξεργάζεται το υπουργείο ΠΕΚΑ για την αντικατάσταση της Υγειονομικής Διάταξης με βάση την οποία είχαν δανειοδοτηθεί οι βιομηχανίες τη περιοχής όσον αφορά τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τους στον Ασωπό.

Αποσκοπώντας στην άμεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού σε πόσιμο νερό, το υπουργείο ΠΕΚΑ προχωρά σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ στην παροχή αναγκαίας τεχνικής βοήθειας για επέκταση των δικτύων με στόχο την κάλυψη μεμονωμένων περιοχών και οικισμών, καθώς έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται τα έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού από την Υλίκη και το Μόρνο, στο Σχηματάρι, τα Οινόφυτα, την Αυλίδα και τη Θήβα.

Στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, το υπουργείο ΠΕΚΑ προχωρά σε οργάνωση και εξυγίανση της άναρχης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία, στην οριοθέτηση και καθαρισμό του Ασωπού και στη σταδιακή αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν ρυπανθεί. Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει την κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, που θα δρα συμπληρωματικά με τις μονάδες επεξεργασίας των βιομηχανιών.

Με σειρά κινήσεων οχυρώνει το υπουργείο ΠΕΚΑ τους μηχανισμούς διασφάλισης της εφαρμογής των μέτρων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η συγκρότηση σχετικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων, η συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης επενδύσεων και πώλησης νέων θέσεων εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, η επαναλειτουργία του Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων για τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης από την ΕΥΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζεται, τέλος, το ενδεχόμενο ίδρυσης Τεχνολογικού Πάρκου νέων αναπτυξιακών τομέων.

"Κύρια προϋπόθεση για μια πράσινη- αειφόρο ανάπτυξη που υλοποιούμε στην περιοχή μέσα από αυτά τα μέτρα αποτελεί η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων, κατευθύνσεων και διαδικασιών, βάσει των οποίων θα ελέγχονται οι πηγές ρύπανσης και θα υποχρεωθεί να λειτουργήσει η βιομηχανία".

Δείτε επίσης στο επόμενο video (μέρος της παρουσίασης) το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της περιβαλλοντικής κρίσης του Ασωπού που παρουσιάστηκε από την Μ. Καραβασίλη (Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής).Συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για καθαρό νερό.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύτηκε ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια με κατάλληλο χειρισμό των αποθεμάτων της και του δικτύου, θα τροφοδοτεί τόσο τη Θήβα όσο και τα Οινόφυτα με νερό αποκλειστικά από το Μόρνο, η ποιότητα του οποίου είναι απόλυτα συμβατή με την υφιστάμενη υποδομή των συστημάτων επεξεργασίας (διύλισης) στις δύο περιοχές.

Η ΕΥΔΑΠ επιπρόσθετα θα συνδράμει με την εμπειρία της τόσο στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων όσο και στον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου νερού.

Για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου, μετά την παρέλευση της τριετίας, συμπληρωματικής υδροδότησης από την Υλίκη οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα αναβαθμισθούν κατάλληλα.

Δρομολογούνται τα απαιτούμενα έργα για υδροδότηση με νερό της ΕΥΔΑΠ των οικισμών Ελαιώνας και Νεοχωράκι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ποιότητα του νερού από τις γεωτρήσεις.

Για το σκοπό αυτό, με συνδρομή της ΕΥΔΑΠ θα κατασκευασθούν άμεσα οι απαιτούμενοι αγωγοί τροφοδοσίας των δικτύων των δύο οικισμών από τα διυλιστήρια της Θήβας. Παράλληλα, για πληρέστερη εξασφάλιση της επάρκειας θα γίνει επέκταση των διυλιστηρίων της Θήβας.

Ο Πρόεδρος του ΙΓΜΕ κ. Μητρόπουλος

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 5 εκ ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ. Για τα Βάγια θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ η δυνατότητα υδροδότησης από εναλλακτικές γεωτρήσεις με νερό κατάλληλης ποιότητας.Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γ. ΓαβριήλΟ Δήμαρχος Οινοφύτων, Γ. Θεοδωρόπουλος


Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης Οινοφύτων κ. Παντελόγλου, μετέφερε με τον πλέον πειστικό τρόπο τις ανησυχίες της κοινωνίας για την μόλυνση της περιοχής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Δείτε τη στο επόμενο video.
Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε μια ξεχωριστή εισήγηση !Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ Κα Θεοχάρη.Ο Νομάρχης Αν. Ατικής κ. Λεων. Κουρής
Εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (Κα Παπαδημητρίου)


Ο Παπα-Γιάννης. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, παραθέτουμε λίγα στοιχεία που πρέπει να ξέρετε.

Ο παπα-Γιάννης μαζί με τον Χημικό Μηχανικό Θανάση Παντελόγλου ξεκίνησαν από νωρίς μία πολυμέτωπη μάχη ενημέρωσης των κατοίκων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας. Όργωσε την περιοχή με ομιλίες ειδικών, προβολές φωτογραφιών (κουβαλάει μαζί του σχεδόν πάντοτε τη φωτογραφική του μηχανή) και άσκησε πίεση στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για την πραγματοποίηση μετρήσεων. Σιγά-σιγά τα πράγματα άρχισαν ν’ αλλάζουν. Οι μετρήσεις έδειξαν μια ζοφερή πραγματικότητα. Οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι δεν κινδυνεύει απλά το «περιβάλλον» (για το οποίο συνήθως αδιαφορούμε παντελώς) αλλά η ίδια η υγεία τους μια και το νερό που έπιναν στα σπίτια τους έχει μολυνθεί μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα με τα τοξικά απόβλητα των βιομηχανιών με κυριότερο και πιο επικίνδυνο το πολύ τοξικό εξασθενές χρώμιο. Ιδρυσε σύλλογο, προχώρησε σε μηνύσεις, έκανε γνωστό το θέμα στην Ε.Ε., και αντέστρεψε το αρχικό αρνητικό κλίμα. Κορωνίδα η βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών.

Σε συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη για την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ πριν λίγα χρόνια (9.12.06), στην ερώτηση «Πώς συνδυάζονται τα ράσα με την οικολογική δράση;» απαντάει «Όταν βλέπεις ότι αυτά που γίνονται γύρω σου ακυρώνουν αυτά που πιστεύεις, τότε κάτι πρέπει να κάνεις.»


Η Επίκουρη Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, Τμ. Διεθνών & Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου.Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης και δυναμική της υποβάθμισης των υπόγειων νερών της λεκάνης Ασωπού Π. Γιαννουλόπουλος, Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ


Θα αναρτήσουμε στις επόμενες ημέρες και άλλες εισηγήσεις που θα σας δώσουν μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα στα πολλά θετικά που αποκομίσαμε και εμείς που μπορέσαμε και βρεθήκαμε από κοντά.Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers