19 Μαρτίου 2008

Πως, ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ εντάσσει το κτήμα Καμπά στο πρόγραμμα Π.Ο.Α.Π.Δ., παρόλα αυτά εκκρεμεί ακόμη η εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή ;

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 41, 106 81 Αθήνα

Τηλ. 210-8542901 & 210-8542254

Fax. 210-8542813


Αθήνα, 19-3-2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.6207/13-2-2008) που κατατέθηκε από το Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με το θέμα της εμπορικής αξιοποίησης του κτήματος Καμπά, ο αρμόδιος Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννης μας απάντησε τα εξής: « Το έργο της κατασκευής του εμπορικού κέντρου στην Κάντζα, το έργο αυτό εντάσσεται στην υπό οριοθέτηση Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών / Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) Τριτογενούς Τομέα στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης, Νομού Αττικής. Η έκταση που προτείνεται να αναπτυχθεί ως ΠΟΑΠΔ έχει εμβαδόν περίπου 319 στρ. Αποτελείται από ένα σύνολο αγροτεμαχίων των εταιριών ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. και REDS A.E.

Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση τέτοιων περιοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-99) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» και της Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1772/Β/06) «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης και Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) για την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τριτογενούς Τομέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πειραματικού χαρακτήρα».

Με την εφαρμογή της ΚΥΑ 107017/5-9-06 περί «Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, για τις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» (αρθρ. 7) με την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Επομένως δεν έχουν εξαχθεί ακόμη τα τελικά συμπεράσματα για τις οποίες επιρροές μπορεί να έχει το έργο αυτό καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τους.»

Κατόπιν της παραπάνω απαντήσεως του Υφυπουργού διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την πλήρη αδιαφορία από την πλευρά της επίσημης πολιτείας αναφορικά με την διαφύλαξη και προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Έτσι εντύπωση μας προκαλεί ότι ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ένταξη του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα Π.Ο.Α.Π.Δ. παρόλα αυτά εκκρεμεί ακόμη η εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από πρακτικής απόψεως.

Είναι άξιο απορίας ότι δεν λαμβάνεται υπόψη από τους υπευθύνους ούτε η επιβάρυνση που θα προκληθεί στην περιοχή ούτε η υποβάθμιση της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας του κτήματος Καμπά.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου με την ερώτησή του σκοπό είχε να θέσει υπόψη της ηγεσίας του Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ την αντίθεση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής στα σχέδια για την με κάθε κόστος εμπορική αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.

Ο βουλευτής θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τα έργα εμπορικής αξιοποίησης του χώρου και θα επανέλθει με ερώτησή του.

Ακολουθεί προηγούμενη ανάρτηση με συνολική ερώτηση του Βουλευτή Αττικής προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. κ Βρεττού της Τρίτης, 19 Φεβρουάριος 2008. Ουδέν νεώτερο και από εκεί...

Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στα Μεσόγεια

Ιστορικό του θέματος και πλούσια πληροφόρηση για το Κτήμα Καμπά θα βρείτε και στο ιστολόγιο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers