21 Μαρτίου 2009

22 Μαρτίου . Παγκόσμια ημέρα για το νερό. "Ο σημαντικός ρόλος των υπόγειων νερών για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου".

O φετινός εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας νερού πραγματοποιείται κάτω από τη σκιά συζητήσεων και προβληματισμών που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές απόρροια των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη φύση αλλά και τις επιπτώσεις στα διαθέσιμα αποθέματα καθώς και στην μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων για όλες τις χρήσεις αλλά κυρίως για την ύδρευση.
Ο σημαντικός ρόλος των υπόγειων νερών για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου καταδεικνύεται από την στατιστική του γλυκού νερού. Έτσι από τα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού το 66.44% αφορά τα υπόγεια, το υπόλοιπο 31.37% αφορά τα αποθέματα των πόλων και παγετώνων και υπόλοιπο ελάχιστο στα επιφανειακά, υγρασία, φυτά,ατμόσφαιρα κλπ.

Με τα δεδομένα αυτά καθώς και το γεγονός της σημαντικής πίεσης στους υδάτινους πόρους ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων, στα πλαίσια ετήσιων εκδηλώσεων της τελευταίας με τους επι μέρους Εθνικές Οργανώσεις, με θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων, πραγματοποίησαν τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα διεθνές συμπόσιο για τον αλληλένδετο ρόλο της γεωλογίας με το νερό τα αποθέματα τους κινδύνους και την νομοθεσία .

Τα συμπεράσματα του συμποσίου είναι επίκαιρα και τα δημοσιοποιούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων αλλά και των ενεργών πολιτών.

Δελτίο Τύπου

Οι Ευρωπαίοι Γεωλόγοι

προειδοποιούν για μελλοντικά προβλήματα

έλλειψης νερού στην Ευρώπη

Η μείωση και ποιοτική υποβάθμιση των διαθέσιμων υδατικών πόρων δημιουργεί μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο.


Στην Ευρώπη, η περιοχή της Μεσογείου επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις κλιματολογικές αλλαγές, με σοβαρές συνέπειες όπως η ερήμωση, η διάβρωση των εδαφών και οι πλημμύρες, που με τη σειρά τους οδηγούν στην μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και κυρίως του πόσιμου νερού.

Η σοβαρότητα και η έκταση του προβλήματος έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι οδηγίες που έχουν διαμορφωθεί στοχεύουν στην αειφόρο χρήση των υδατικών πόρων. Στη παρούσα περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τη διαμόρφωση οδηγίας για τα υπόγεια νερά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση των σύνθετων συστημάτων υπόγειων νερών.

Για τη διαχείριση των συστημάτων υπόγειων νερών, είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητοί όλοι οι παράγοντες που ελέγχουν τον κύκλο ύδατος. Αυτοί περιλαμβάνουν τις βροχοπτώσεις, τις ιδιότητες των πετρωμάτων (π.χ. πορώδες) και τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανικές, γεωργικές και αστικές.


Η μη ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και η υπερβολική χρήση του νερού για λόγους άρδευσης σχετίζεται άμεσα με τη ρύπανση και τη μείωση των αποθεμάτων υπόγειων νερών.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) και ο Σύλλογος Ελληνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη της συνεργασίας και συζήτησης για την αναζήτηση λύσεων για τη βελτιστη και αειφόρο χρήση των υδατικών πόρων οργάνωσαν Διεθνές Συμπόσιο με θέμα τη ‘Γεωλογία και Διαχείριση Νερού – Πόροι, Κίνδυνοι και Κανονισμοί’ στην Αθήνα την 30η Μαίου του 2008, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλον τον κόσμο.


Στην ολομέλεια του συμποσίου παρουσιάστηκαν οι απόψεις και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) σχετικά με την οδηγία υπόγειων νερών.

Επιπλέον, στο συμπόσιο παρουσιάστηκαν επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης υδατικών πόρων, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα οι εισηγήσεις πραγματεύτηκαν: τη διαχείριση και τους κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές που καταστράφηκαν από πυρκαγιές, τις τεχνικές εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και μεθόδους μείωσης και αποφυγής της ρύπανσης του, καθώς και τεχνικές επιφανειακής αλλά και υπόγειας αποθήκευσης νερού.


Κεντρικό συμπεράσμα του συμποσίου αποτελεί η διαπίστωση της μεγάλης ανάγκης βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των σχεδιαστών πολιτικής και των ειδικών επιστημόνων του τομέα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η διαπίστωση της ανάγκης ενσωμάτωσης της ειδικής γνώσης σχετικά με τα συστήματα υπόγειων νερών στις οδηγίες για τη διαχείριση υπόγειων νερών και για τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων.


Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) θα συνεχίσει τις επιτυχείς συζητήσεις της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την οδηγία για τη διαχείριση των υπόγειων νερών.


Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.) θα προωθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να αναδειχτεί το πρόβλημα της δραματικής μείωσης των διαθέσιμων υδατικών πόρων (κυρίως για πόσιμο νερό και άρδευση), τόσο στους σχεδιαστές πολιτικής, όσο και στην κοινωνία.

Ο συνδυασμός προσεκτικής χρήσης του νερού από τη βιομηχανία, τη γεωργία αλλά και κάθε μεμονωμένο ατόμου, μαζί με την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης υπόγειων νερών πρέπει να οδηγήσει στη σταθερότητα και τη διατήρηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδατικών πόρων στην Ευρώπη.


Ο Πρόεδρος της EFG Ο Πρόεδρος του ΣΕΓ


Manuel Regueiro Αντώνης Αγγελόπουλος


Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers