13 Ιουνίου 2009

Γραμμή Ζωής για άτομα τρίτης ηλικίας. Δωρεάν ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ από το σπίτι και ένα Σύνολο Πολλαπλών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο σπίτι.


Η Γραμμή Ζωής είναι η μοναδική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.


( Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε εργάσιμες ώρες στα Τ/Φ : 2106917125 ή 210-6990885). Εμείς προσπαθήσαμε να ελέγξουμε κάποια στοιχεία και επικοινωνήσαμε Σάββατο απόγευμα χωρίς αποτέλεσμα ). Θα επανέλθουμε.


Ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας, της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένους από τα υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων (αρ. εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - 09110ΣΥΠ14005Ο12Ν – 0710, αριθμός εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 09110ΣΥΠ14005Ο12Ν – 0636).

Οι βασικοί στόχοι της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής είναι εναρμονισμένοι με τις επιταγές που προκύπτουν από το πρόγραμμα SAFE 21, το οποίο είναι Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1996 έως τον Νοέμβριο του 1999. Στόχος του ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα συμβολής της υφιστάμενης Τεχνολογίας Σταθερής Τηλεφωνίας στην εφαρμογή πολιτικής που θα οδηγήσει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας προς τους ηλικιωμένους, στον 21ο Αιώνα.

Σήμερα στα 15 αρχικά κράτη-μέλη Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας και σε δύο νεοεισερχόμενα, την Κύπρο και την Πολωνία, το SAFE 21 αποτελεί Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και λειτουργεί ολοκληρωμένα με τρεις ενότητες: την ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, την ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ από το σπίτι και ένα Σύνολο Πολλαπλών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο σπίτι, προσφέροντας ανακούφιση σε εκατομμύρια ηλικιωμένους Ευρωπαίους πολίτες.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα:

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) αριθμεί 2.500.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 23% του πληθυσμού της χώρας μας. Το 27% αυτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το 70% λαμβάνει μηνιαία σύνταξη που κυμαίνεται από 400€ έως 650€. Παραπάνω από το 1/3 του συνόλου, δηλαδή 1.000.000 άνθρωποι, ζουν εντελώς μόνοι. Η Πολιτεία με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει και λειτουργεί μέσω των Δήμων τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Ωστόσο τα προγράμματα δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ηλικιωμένους, καθώς εξυπηρετούν και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, με συχνότητα επισκεψιμότητας 5ημέρες κατά μέσο όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κενού, το οποίο έρχεται να καλύψει η Γραμμή Ζωής.

Όραμα και στόχοι:

Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων δράσης για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι στόχοι μας είναι:

  • Η παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους μέσω της υπηρεσίας Τηλεειδοποίηση.
  • Η προσφορά ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ανθρώπους της 3ης και της 4ης ηλικίας, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής τούς έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και στην ανασφάλεια. Μέσω των υπηρεσιών μας οι ηλικιωμένοι νιώθουν σιγουριά, είναι δημιουργικοί και αποτελούν ενεργά μέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας, χωρίς να αισθάνονται ότι γίνονται τροχοπέδη στις ζωές των άλλων.
  • Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης ανεξάρτητα από την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων.
  • Η επιστημονική έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα, η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία και η ανάδειξη των προβλημάτων που βιώνουν τα άτομα 3ης και 4ης ηλικίας.
  • Η προώθηση, ενδυνάμωση και πολύπλευρη στήριξη πρωτοβουλιών της Κοινωνίας των Πολιτών, η διάδοση του εθελοντισμού, της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η μαρτυρία, στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία, καταπάτησης δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και κοινωνικής αδικίας, σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις, σε ελληνικούς και διεθνείς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς οργανισμούς και ενώπιον κάθε Αρχής.
  • Η ουσιαστική συμβολή και συνδρομή σε εκείνους που έχουν την ευθύνη φροντίδας και προστασίας για τον ηλικιωμένο γονέα, συγγενή, γείτονα ή φίλο, καθώς μέσα από την υπηρεσία της Τηλεειδοποίησης τους εξασφαλίζουμε ασφάλεια και σιγουριά και μετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης.
  • Η συνεισφορά στη μείωση του ποσοστού ανεργίας για δεκάδες νέους ανέργους πτυχιούχους με αναγκαίες ειδικότητες για τη λειτουργία της οργάνωσης. Επίσης θα δοθεί δυνατότητα πρόσληψης και σε ανέργους άνω των 45 ετών.

Σήμερα η Γραμμή Ζωής εισέρχεται σε μια νέα εποχή δίνοντας διέξοδο στην εγκατάλειψη, το μαρασμό, την απομόνωση και την ανασφάλεια 2.500.000 συνανθρώπων μας. Βασισμένη στη γνώση, την εμπειρία, σε σύγχρονα, τεχνολογικά, υποστηρικτικά μέσα, αλλά και στην ευαισθησία και τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή των ηλικιωμένων προς τον έξω κόσμο και ένα σημαντικό εργαλείο συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την Πολιτεία.

Με δραστηριότητες και παρεμβάσεις που ενσωματώνουν την επιστημονική γνώση με την ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, την επικοινωνιακή δύναμη με την αποτελεσματικότητα, θέτει σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι ώστε να τους εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση και ποιότητα ζωής.

Η Γραμμή Ζωής μέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά ένα φορητό κουμπί, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

Την υπηρεσία «Τηλεειδοποίηση» μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι ηλικιωμένοι ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Η διαδικασία για την απόκτηση του κόκκινου κουμπιού είναι εξαιρετικά απλή:

Επικοινωνήστε με τη ΜΚΟ Γραμμή Ζωής στα τηλέφωνα 210.6990885, 210.6917125 και αφήστε τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια κοινωνικός λειτουργός της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής θα σάς επισκεφτεί για προσωπική συνέντευξη, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες (ιατρικό ιστορικό, στοιχεία επικοινωνίας κ.ο.κ.). Τέλος ακολουθεί αξιολόγηση βάσει των συνθηκών διαβίωσης και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

1 σχόλια:

ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ on 6/7/09, 1:55 μ.μ. είπε...

Η υπηρεσία Τηλεειδοποίησης της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής λειτουργεί κανονικά από τις 5 Μαΐου 2009. Σήμερα 330 ηλικιωμένοι είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία μας και εξυπηρετούνται σε 24ωρη βάση από τα στελέχη του Συντονιστικού Κέντρου. Το Συντονιστικό Κέντρο σήμερα είναι στελεχωμένο από 2 έμμισθους συνεργάτες με την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού και με ακόμα 20 εθελοντές και μέλη της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής οι οποίοι εκτελούν βάρδιες καθ όλο το 24ωρο.
Τα τηλέφωνα της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής 210-6917125 και 210-6990885, ανήκουν στα γραφεία της Διοίκησης και λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09:00 έως 17:00. Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2009 θα λειτουργήσει ο νέος διεπιλογικός αριθμός κλίσης 210-522333 ο οποίος θα εμπεριέχει του παλαιότερους αριθμού και επιπλέον 7 αριθμούς για την εξυπηρέτηση των αυξημένων τηλεφωνικών αναγκών.

Προσοχή: Το Συντονιστικό Κέντρο για την 24ωρη λειτουργία του έχει διεπιλογικό αριθμό 24 γραμμών και δεν έχει καμία σχέση με τους ανωτέρω τηλεφωνικούς αριθμούς οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την Διοίκηση.
Η πληροφόρηση αυτή αφορά αυτούς που καλούν στα τηλέφωνα της Διοίκησης μη εργάσιμες ώρες και ημέρες για να επαληθεύσουν αν η υπηρεσία Τηλεειδοποίησης λειτουργεί κανονικά.

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας

 

Followers